Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/173.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/173.php on line 4
INTERAKTYWNA BAZA TERMINOLOGICZNA


12.07.2007

Instytucje UE udostępniły publicznie interaktywną bazę terminologiczną, zwaną w skrócie IATE. Zawiera ona prawie 9 milionów terminów, setki tysięcy skrótów i wyrażeń we wszystkich oficjalnych językach Unii. Dostęp do bazy jest bezpłatny.

Mówić językiem zrozumiałym dla wszystkich nie zawsze oznacza mówić językiem, jakim rozmawiamy na co dzień. W kontekście unijnym bardzo często odnosi się to do precyzji terminologicznej i jednoznacznych tłumaczeń przepisów, które później obowiązują we wszystkich państwach członkowskich.

Terminy te muszą być jednak przejrzyste i łatwo dostępne. Szczególnie wówczas, gdy nazywane są nowe rzeczy i gdy tworzone są nowe zasady.

Baza IATE to zbiór ponad 8,7 mln terminów, 500 tys. skrótów i 100 tys. wyrażeń we wszystkich 23 językach urzędowych Unii, choć także terminów łacińskich. Od kilku lat tłumacze wszystkich instytucji wprowadzają terminy w swoich językach wraz z krótkim wyjaśnieniem i źródłem bądź dokumentem referencyjnym. Międzyinstytucjonalny charakter bazy pozwala zatem zapewnić jednolite tłumaczenie tego samego terminu przez wszystkie instytucje, a także daje pewność co do wiarygodności takiego tłumaczenia.

Polska część terminologiczna obejmuje ponad 25 tys. terminów. Pracują nad nią od 2003 r. terminolodzy polskich działów i departamentów tłumaczeniowych wszystkich instytucji, dbając o jakość i konsultując się w razie konieczności z ekspertami krajowymi.

Bazy „nowych języków urzędowych”, czyli UE–12, siłą rzeczy obejmują obecnie mniej terminów niż poszerzane od wielu lat bazy języków urzędowych UE–15, jednak docelowo liczba terminów we wszystkich językach ma być porównywalna, a ekipa polska bardzo intensywnie pracuje nad codzienną aktualizacją i poszerzaniem zasobu terminologicznego IATE w języku polskim.

Z bazy mogą korzystać wszyscy: tłumacze, naukowcy, studenci oraz urzędnicy krajowi zajmujący się wdrażaniem przepisów wspólnotowych.

Baza IATE jest dostępna pod adresem: http://iate.europa.eu

Języki w UE: http://europa.eu/languages/
DG ds. Tłumaczeń Pisemnych: http://ec.europa.eu/dgs/translation/


Pisaliśmy o tym : więcej ...


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/kod_do_wiezybabelen_pl.htm
http://iate.europa.euWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/173.php on line 38

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/173.php on line 38