Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/191.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/191.php on line 4
EUROBAROMETR : MIASTA EUROPEJSKIE


26.07.2007

Sondaż Eurobarometru na temat europejskich miast:
„Miejsca, w których dobrze się żyje i pracuje”

Ludzie lubią mieszkać w miastach i oczekują, że panujące w nich warunki życia i pracy ulegną poprawie. Oto niektóre z głównych konkluzji z przeprowadzonego przez Eurobarometr sondażu na temat jakości życia w europejskich miastach. Ponad trzy czwarte ankietowanych wyraziło zadowolenie z jakości życia w swoich miastach, a większość z nich pozytywnie zapatruje się na ich przyszłość. Pomimo ogólnej satysfakcji z jakości usług w zakresie edukacji, służby zdrowia i kultury obywatele wyrażają zaniepokojenie problemami dotyczącymi dostępności zatrudnienia, kosztów zakwaterowania i zanieczyszczenia środowiska.

Sondaż ten pokazuje, że ludzie są zasadniczo pozytywnie nastawieni do życia w mieście, ale podkreśla również ich obawy. Dla nas to wskazówki, w jaki sposób zaplanować kurs polityki na przyszłość”, powiedziała Danuta Hübner, komisarz ds. polityki regionalnej.

W 75 miastach Europy przeprowadzono ankietę telefoniczną zadając 23 pytania 500 osobom. Respondenci odpowiadali, w jakim stopniu zgadzają się lub nie z takim twierdzeniem jak: „Jestem zadowolony(a) z jakości życia w moim mieście”.

W Piatra Neamt (RO), Tallinie (EE), Wilnie (LT), Klużu (RO), Burgas (BG) ponad 80 % ankietowanych osób zgodziło się z twierdzeniem, że za pięć lat będzie się dobrze mieszkać w ich mieście.

Jeśli chodzi o transport publiczny, pięć najlepiej ocenianych pod tym względem miast to: Helsinki, Wiedeń, Rennes, Hamburg i Monachium. Ankietowani obywatele byli również stosunkowo zadowoleni z oferty kulturalnej i sportowej, z obszarów zieleni miejskiej oraz z usług zdrowotnych i edukacyjnych.

Wśród cytowanych obaw największym problemem w 62 miastach okazało się zanieczyszczenie powietrza. Jedynie w 11 miastach większość ankietowanych przyznała, że „łatwo jest znaleźć zakwaterowanie za rozsądną cenę”.

Wśród miast oferujących najlepsze możliwości zatrudnienia wymieniono Pragę, Kopenhagę i Dublin – ponad 70 % respondentów potwierdziło, że łatwo tam znaleźć pracę. Jednakże w trzech na cztery miasta większość z ankietowanych była odmiennego zdania. Znaczna większość stwierdziła, że w takich miastach jak Palermo, Neapol i Frankfurt nad Odrą trudno jest znaleźć pracę.

Przegląd rezultatów obejmujących 70 miast w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz pięciu miast w Chorwacji i Turcji, jak i szczegółowe wyniki sondażu są dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/audit_en.htm

Statystyki dotyczące miast, zaczerpnięte z Europejskiego Audytu Miejskiego (dane dotyczące ponad 300 miast) przedstawiają pełniejszy obraz opinii publicznej [www.urbanaudit.org].


o AUDYCIE MIEJSKIM W NASZEJ WITRYNIE : WIĘCEJ


..........................................................................................


Kontekst Europejskiego Audytu Miejskiego

Audyt został przeprowadzony z inicjatywy Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Wzięło w nim udział 27 krajowych biur statystycznych, których współpracę koordynował Eurostat, w celu zebrania danych na temat ponad 300 zmiennych opisujących jakość życia w europejskich miastach. „Sprawozdanie o stanie europejskich miast”, które powstało w wyniku audytu jest najbardziej wyczerpującym dostępnym badaniem na temat europejskich miast. Opiera się ono na specjalnie dla tego celu opracowanym zestawie statystyk dotyczących miast i dostarcza dogłębnej analizy danych demograficznych, gospodarczych i społecznych. Zawiera również inne dostępne informacje, na przykład dane na temat poziomu edukacji, zaangażowania obywatelskiego i środowiska naturalnego.

Kontekst i dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat „Audytu Miejskiego” znajduje się na stronie
www.urbanaudit.org

Profile wszystkich miast znajdują się na stronie:
http://www.urbanaudit.org/CityProfiles.aspx

Pełna treść raportu dotyczącego badania dostępna jest pod następującym adresem:
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/audit_en.htm



ŹRÓDŁA

www.urbanaudit.org
http://www.urbanaudit.org/CityProfiles.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/audit_en.htm



Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/191.php on line 60

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/191.php on line 60