SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


2006 Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie przyszłej polityki patentowej UE

Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie konsultacji, których celem jest stworzenie wspólnego systemu ochrony patentowej UE, uwzględniającego potrzeby wszystkich zainteresowanych stron.

Konsultacje dotyczą trzech tematów: patentu europejskiego, sposobu usprawnienia funkcjonowania istniejącego systemu patentowego w Europie oraz dziedzin, w których możliwa jest harmonizacja prawa patentowego poszczególnych krajów Unii.

Zainteresowani udziałem w konsultacjach mogą do 31 marca 2006r. zgłaszać swoje opinie za pośrednictwem strony internetowej
http://europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/patent/consultation_fr.htm

Zgłoszone sugestie i propozycje posłużą jako podstawa do debaty, która odbędzie się 13 czerwca 2006 w Brukseli.

LINKI

http://europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/patent/consultation_fr.htm

ŹRÓDŁA
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej , www.ukie.gov.plfacebook