SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


AKTUALNOŚCI KOMISJI EUROPEJSKIEJ


ZMIANA ADRESU SIEDZIBY I NUMERU TELEFONU

PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN

Informujemy, że z dniem 01.09.2017 zmianie ulega adres naszej siedziby.
Nowy adres Punktu to: ul. 3 maja 18/5a, 20-078 Lublin
Numery telefonów, faksu oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.


NOWOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN


Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program subsydiowanych kredytów o wartości 2,2 mld euro dla dużych przedsiębiorstw

Komisja Europejska zatwierdziła polski program subsydiowanych kredytów służący wsparciu dużych przedsiębiorstw w związku z epidemią koronawirusa. Środek ten zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa , przyjętych przez Komisję w dniu 19 marca 2020 r., a następnie zmienionych w dniu 3 kwietnia 2020 r. i w dniu 8 maja 2020 r. Przedmiotowy program jest częścią większego programu wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, tak zwanej tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw.Projekt "Świadomy Obywatel - szkolenia z tematyki unijnej"

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Świadomy obywatel – szkolenia z tematyki unijnej” trwa. W okresie obostrzeń związanych z pandemią procedury rekrutacji i udziału w projekcie zostały uproszczone, grupa docelowa rozszerzona a pula możliwych do realizacji tematów poszerzona o nowe zagadnienia.Koronawirus: Komisja dofinansowuje pilnie potrzebne badania naukowe i innowacje dodatkową kwotą 122 mln euro

Ze swojego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” Komisja uruchomiła dodatkową kwotę 122 mln euro z przeznaczeniem na pilnie potrzebne badania naukowe nad koronawirusem. Nowe zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wpisuje się w podjęte przez Komisję zobowiązanie do przeznaczenia kwoty 1,4 mld euro na inicjatywę – globalną reakcję na pandemię koronawirusa, którą przewodnicząca Ursula von der Leyen zainicjowała 4 maja 2020 r.PE Pakiet Mobilności - co można jeszcze zmienić?

Briefing posła kontr-sprawozdawcy Kosmy Złotowskiego przed głosowaniami w PE. Ograniczone możliwości kabotażu, obowiązkowe odpoczynki poza ciężarówką, konieczność powrotu pojazdu do kraju pochodzenia co 8 tygodni. Jakie są szanse na zmianę tych zapisów w projekcie tzw. Pakietu Mobilności? Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza na konferencję prasową posła kontr-sprawozdawcy Kosmy Złotowskiego, członka Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego.#DzieńEuropy2020 #EUChallenge

Zapraszamy wszystkich do wspólnej akcji z okazji Dnia Europy, to już 9 maja. Jest to dla nas wszystkich wyjątkowy dzień, który będziemy świętować w wyjątkowych okolicznościach! Sieć Europe Direct w Polsce przygotowała specjalną akcję online dla każdego.
Przyłączcie się do nas i pokażmy, że mimo przeszkód jesteśmy w stanie razem uczcić Dzień Europy w 2020 roku!KE przyjmuje pakiet bankowy, aby ułatwić udzielanie kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w UE

Działania w odpowiedzi na koronawirusa: Komisja przyjmuje pakiet bankowy, aby ułatwić udzielanie kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w UE. Komisja przyjęła dziś pakiet bankowy, aby ułatwić udzielanie kredytów bankowych gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w całej Unii Europejskiej. Pakiet ten ma zagwarantować, że banki będą nadal mogły udzielać kredytów, aby wesprzeć gospodarkę i pomóc łagodzić poważne skutki gospodarcze koronawirusa. W skład pakietu wchodzi komunikat wyjaśniający w sprawie unijnych standardów rachunkowości i ram ostrożnościowych, a także wniosek dotyczący przyspieszonego wprowadzenia ukierunkowanych zmian („quick-fix”) w unijnych przepisach bankowych.Oznaczenia geograficzne – europejskie dobro warte 75 mld euro

Jak wynika z  opublikowanego dziś przez Komisję badania, wartość sprzedaży produktów rolno-spożywczych i napojów, których nazwy są chronione jako unijne oznaczenia geograficzne, wynosi 74,76 mld euro. Ponad jedna piąta tej kwoty związana jest z wywozem towarów poza Unię. W badaniu stwierdzono, że wartość sprzedaży produktu o chronionej nazwie jest średnio dwukrotnie wyższa niż w przypadku podobnych produktów bez certyfikatu. .Posłowie chcą większego wsparcia dla studentów Erasmusa+ w czasie epidemii

165 000 studentów programu Erasmus+ i 5000 unijnych wolontariuszy musi otrzymać zapewnienie zwrotu kosztów i potwierdzenie swojego statusu – wzywają członkowie Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego w liście do  komisarz Mariyi Gabriel.KE zatwierdziła polski program pomocy dla polskiej gospodarki

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program umożliwiający udzielenie gwarancji publicznych w wysokości do 22 mld euro na wsparcie gospodarki w związku z pandemią koronawirusa.Co robi UE, aby zaradzić kryzysowi COVID-19?

Parlament jest zaangażowany w pomoc krajom UE w radzeniu sobie z koronawirusem i w przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom epidemii. Podczas posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w czwartek 26 marca, Parlament zajmie się projektem przepisów mających złagodzić skutki kryzysu.COVID-19: Komisja gromadzi pierwsze w historii zapasy środków medycznych w ramach rescEU

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o utworzeniu w ramach rescEU strategicznych zapasów środków medycznych, takich jak respiratory i maski ochronne, aby pomóc państwom UE w walce z pandemią COVID-19.Bruksela czeka na Ciebie!

Chcesz poznać aktualne priorytety polityczne Unii Europejskiej? Pojedź z nami do Brukseli! Nabór uczestników na wyjazd studyjny dla obecnych i byłych członków rad młodzieżowych już trwa. W wizycie mogą wziąć udział młodzi ludzie w wieku 18-26 lat. W programie m.in. spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.Czysta energia i lepsze usługi transportowe w Polsce

W ramach polityki spójności Unia inwestuje ponad 1,4 mld euro w zielone projekty w 7 państwach członkowskich. Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj pakiet inwestycyjny o wartości ponad 1,4 mld euro z funduszy UE dotyczący 14 dużych projektów infrastrukturalnych w 7 państwach członkowskich: Chorwacji, Czechach, Hiszpanii, Polsce, Portugalii, Rumunii i na Węgrzech. Projekty te obejmują kilka kluczowych obszarów, takich jak środowisko, zdrowie, transport i energia dla bardziej inteligentnej, niskoemisyjnej Europy. Celem projektów jest zmasowane inwestowanie na rzecz pobudzenia gospodarki, ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia i dobrostanu społecznego obywateli.Szkolenie pt. „Jak skutecznie działać w sieci?”

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Słupski Instytut ds. Młodzieży, przy współpracy Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II oraz Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin, zorganizowało kolejne z cyklu szkoleń dla wolontariuszy wspolnie.eu pt. „Jak skutecznie działać w sieci?”.Fundusze na założenie działalności gospodarczej

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin zorganizował spotkanie informacyjne pt. ,,Fundusze Europejskie 2014-2020 na założenie działalności gospodarczej”.,,Priorytety nowej Komisji Europejskiej a współczesne wyzwania dla Unii Europejskiej”

Na początku marca br., na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, odbyła się konferencja poświęcona priorytetom nowej Komisji Europejskiej, a także wyzwaniom, stojącym przed Unią Europejską.Fundusze dla organizacji pozarządowych – spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. "Fundusze Europejskie 2014-2020 oraz inne źródła dofinansowań dla organizacji pozarządowych". Wydarzenie jest przeznaczone dla przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń oraz wszystkich zainteresowanych możliwościami wsparcia trzeciego sektora. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z możliwościami uzyskania wsparcia ze środków Funduszy Europejskich, funduszy krajowych i prywatnych dla organizacji pozarządowych.Fundusze na zakładanie działalności gospodarczej – spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie 2014-2020 na założenie działalności gospodarczej”. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych założeniem firmy oraz dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką Funduszy Europejskich. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z możliwościami uzyskania wsparcia ze środków Funduszy Europejskich, które są dostępne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2020 roku.Promocja priorytetów nowej Komisji Europejskiej

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe pt. ,,Priorytety nowej Komisji Europejskiej a współczesne wyzwania dla Unii Europejskiej”. Organizatorami wyżej wymienionego wydarzenia są: Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL, Team Europe, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Lublin, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin.Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj, że przeznaczy 101,2 mln euro na inwestycję w najnowsze projekty w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu

Finansowanie pozwoli wesprzeć dziesięć dużych projektów w dziedzinie środowiska i klimatu. Projekty te przyczynią się do rozwoju gospodarki zrównoważonej i neutralności klimatycznej w Europie. Zostaną one zrealizowane w dziewięciu państwach członkowskich: na Cyprze, w Estonii, Francji, Grecji, Irlandii, na Łotwie, na Słowacji, w Czechach i w Hiszpanii.Prognoza gospodarcza z zimy 2020 r.: słabszy wzrost w obliczu niesprzyjających warunków

W opublikowanej dziś prognozie gospodarczej z 2020 r. przewiduje się, że gospodarka europejska będzie nadal podążać drogą stałego, umiarkowanego wzrostu. Okres nieprzerwanego wzrostu, którym cieszy się obecnie strefa euro, jest najdłuższy od czasu wprowadzenia wspólnej waluty w 1999 r.Więcej niż pieniądze: budżet długoterminowy to narzędzie budujące przyszłość UE

Posłowie podkreślili, że Parlament wyrazi zgodę tylko na budżet odpowiadający ambicjom Unii Europejskiej, podczas debaty na temat finansowania UE w latach 2021-2027. Mówiąc o budżecie, posłowie mówili o przyszłości UE, podczas kluczowej debaty plenarnej z Nikoliną Brnjac, chorwacką sekretarz stanu ds. zagranicznych i europejskich, reprezentującą Radę, oraz przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen.Redystrybucja miejsc w Parlamencie Europejskim po Brexicie

Z dniem 1 lutego liczba i podział miejsc w Parlamencie zmienią się w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE. Od 1 lutego Parlament Europejski będzie 705 posłów w porównaniu z 751 (maksimum dozwolone na mocy traktatów UE) przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE 31 stycznia 2020 roku.Umowa o Brexicie zatwierdzona przez Parlament Europejski

Zatwierdzenie Umowy o Wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE jest przedostatnim etapem przed jej wejściem w życie. Umowa o Wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE została zatwierdzona przez Parlament Europejski 621 głosami do 49, przy 13 wstrzymujących się od głosu. Podczas debaty z Przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem, chorwacką sekretarz stanu ds. europejskich Nikoliną Brnjac reprezentującą Radę oraz głównym negocjatorem UE Michelem Barnier Parlament podsumował dotychczasowy proces oraz przyszłe wyzwania.Plan inwestycyjny dla Europy – Polska

Bydgoszcz i Lublin otrzymały kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na modernizację sieci dystrybucji energii cieplnej. Kredyty EBI w łącznej wysokości 200 mln PLN (46,4 mln EUR) umożliwią zmodernizowanie dotychczasowych rurociągów i węzłów ciepłowniczych oraz podłączenie do sieci nowych gospodarstw domowych. Ponadto w Bydgoszczy kredyt posłuży do sfinansowania instalacji nowych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej.'Innovation Coach - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I

18 lutego br. Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska organizuje w Lublinie dzień informacyjny pt. 'Innovation Coach - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I" podczas którego zostanie zaprezentowana oferta finansowania dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR) oraz program Horyzont 2020 i przyszły program ramowy: Horyzont Europa.

O UNII EUROPEJSKIEJ - SIECI, INFORMACJE, PORADY

NA STRONIE EC.EUROPA.EUINKUBATOR WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ

INFORMACJE O PROJEKCIE


VISION OF EUROPE

STRONA PROJEKTUORGAN PROWADZĄCY

WIĘCEJ WIADOMOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN