SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.


AKTUALNOŚCI KOMISJI EUROPEJSKIEJKOMISJA EUROPEJSKA - POLITYKA REGIONALNA - INFOREGIOW PARLAMENCIE EUROPEJSKIMNOWOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN


EBI i BGK ustanawiają platformę inwestycyjną w ramach Planu Junckera na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), zawarły porozumienie ustanawiające platformę inwestycyjną mającą na celu wspieranie projektów z zakresu budowy społecznych mieszkań czynszowych w gminach w całej Polsce. Dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy, opracowanego przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera, platforma ta umożliwi uruchomienie programu finansowego w sektorze, w którym konieczne są wzmożone inwestycje oraz ograniczy wykluczenie społeczne.


Europejski dialog na temat umiejętności i migracji: pracodawcy oraz Komisja razem na rzecz integracji migrantów

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos oraz komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thylsen prowadzą dzisiaj drugie spotkanie dotyczące Europejskiego dialogu na temat umiejętności i migracji w ramach Europejskiego Szczytu Biznesu


Od dziś europejski nakaz dochodzeniowy ułatwia organom wymiaru sprawiedliwości zwalczanie przestępczości i terroryzmu

Dziś wchodzi w życie europejski nakaz dochodzeniowy. Dzięki niemu organom wymiaru sprawiedliwości łatwiej będzie występować o dowody znajdujące się na terytorium innego państwa członkowskiego.


Europejski semestr 2017 – pakiet wiosenny: Komisja wydaje zalecenia dla poszczególnych krajów

Państwa członkowskie powinny wykorzystać szansę, jaką daje ożywienie koniunktury, aby wprowadzać reformy strukturalne, pobudzać inwestycje i poprawiać stan finansów publicznych. Priorytety w poszczególnych państwach są różne, ale w całej UE konieczne są dalsze działania na rzecz bardziej sprzyjającego włączeniu społecznemu, silnego i trwałego wzrostu gospodarczego.


Sportowe świętowanie Dnia Europy!

Dzień Europy już za nami. Chociaż w przypadku Lublina były to raczej Dni Europy, które obchodziliśmy w dwóch terminach. Ostatnim punktem programu podczas obchodzenia Dnia Europy było Europejski Rodzinny Piknik Rowerowy, zorganizowany w dniu 13 maja 2017r.


Dzień Europy w Lublinie

Dzień Europy już za nami. Chociaż w przypadku Lublina były to raczej Dni Europy, które obchodziliśmy w zasadzie w trzech terminach.


Relokacja i przesiedlenia: Komisja wzywa państwa członkowskie do wypełnienia zobowiązań

Komisja przyjęła dziś swoje dwunaste sprawozdanie z postępów w realizacji unijnych programów relokacji i przesiedleń w sytuacjach nadzwyczajnych, w którym ocenia działania prowadzone od 12 kwietnia 2017 r. Mimo że większość państw członkowskich regularnie składa nowe zobowiązania i dokonuje relokacji, Węgry, Polska i Austria jako jedyne nie dokonały relokacji ani jednej osoby.


WIĘCEJ WIADOMOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN

facebook