SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


AKTUALNOŚCI KOMISJI EUROPEJSKIEJ


NOWOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN


30.11.2022 Statement by President von der Leyen on Russian accountability and the use of Russian frozen assets

Russia's invasion of Ukraine has brought death, devastation and unspeakable suffering.
We all remember the horrors of Bucha.
First, Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state...


29.11.2022 Ochrona konkurencji: Komisja nakłada kary pieniężne w wysokości 157 mln euro na nabywców styrenu w ramach postępowania ugodowego w sprawie kartelowej

Komisja Europejska ukarała przedsiębiorców SunporSynbraSynthomerSynthos i Trinseo karami pieniężnymi o łącznej wysokości 157 mln euro za uczestnictwo w kartelu dotyczącym zakupów na rynku sprzedaży monomeru styrenu. W ramach programu łagodzenia kar kary uniknął przedsiębiorca, który ujawnił istnienie kartelu – INEOS. Wszystkie sześć podmiotów potwierdziło swój udział w kartelu i zgodziło się na zawarcie ugody.24 .11.2022 Europejski Korpus Solidarności: ponad 142 mln euro na wolontariat na rzecz osób najbardziej potrzebujących

Komisja opublikowała dziś zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na 2023 r. Europejski Korpus Solidarności to unijny program przeznaczony dla osób młodych, które chcą zaangażować się w realizowane w całej UE i poza jej granicami działania solidarnościowe w różnych dziedzinach, takich jak pomoc osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji lub ochrona zdrowia i środowiska.23 .11.2022 Europejska Unia Zdrowotna: Komisja, dzięki umowie dotyczącej wspólnego udzielania zamówień, zapewniła prawie 3,5 mln potrzebnych do pełnej terapii dawek leku przeciwko COVID-19

Działający przy Komisji Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA), podpisał dzisiaj umowę ramową dotyczącą wspólnego udzielania zamówień na dostawę leku Paxlovid, podawanego doustnie inhibitora proteazy SARS-CoV-2 przeznaczonego dla pacjentów chorujących na COVID-19, narażonych na wystąpienie ciężkich objawów. Umowa została podpisana z firmą farmaceutyczną Pfizer i będzie obowiązywać przez wstępny okres 12 miesięcy.22.11.2022 Komisja proponuje nowy unijny instrument w celu ograniczenia nadmiernego wzrostu cen gazu

Komisja podjęła dziś kolejny krok w odpowiedzi na trwający kryzys energetyczny, proponując mechanizm korekty rynku mający chronić unijne przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe przed epizodami nadmiernie wysokich cen gazu w UE. Stanowi on uzupełnienie środków mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na gaz i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw poprzez dywersyfikację dostaw energii. Ten nowy mechanizm ma na celu ograniczenie zmienności cen na europejskich rynkach gazu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw.16.11.2022 Akt o usługach cyfrowych: przełomowe unijne przepisy dotyczące platform internetowych wchodzą w życie

Dziś wszedł w życie akt o usługach cyfrowych ;– przełomowy zbiór nowych unijnych przepisów mających zapewnić bezpieczniejsze i bardziej rozliczalne środowisko internetowe. Akt o usługach cyfrowych ma zastosowanie do wszystkich usług cyfrowych, które łączą konsumentów z towarami, usługami lub treściami. Ustanowiono w nim nowe, szeroko zakrojone obowiązki dla platform internetowych w zakresie ograniczania szkodliwych zjawisk i przeciwdziałania zagrożeniom w internecie, wprowadzono silne zabezpieczenia praw użytkowników stosownych usług, a także objęto platformy cyfrowe jedynymi w swoim rodzaju ramami dotyczącymi przejrzystości i rozliczalności. Opracowany jako jednolity dla całej UE zbiór przepisów, akt ten zapewni nowe możliwości ochrony użytkowników, a przedsiębiorstwom zagwarantuje pewność prawa na całym jednolitym rynku. Akt o usługach cyfrowych jest pierwszym tego rodzaju zestawem narzędzi regulacyjnych na świecie i wyznacza międzynarodowy punkt odniesienia dla podejścia regulacyjnego do pośredników internetowych.01.11.2022 Odbudowa Ukrainy: Komisarz Kadri Simson z wizytą w Ukrainie, aby zwiększyć wsparcie dla ukraińskiego systemu energetycznego

1 listopada komisarz ds. energii Kadri Simson odwiedziła Ukrainę, aby omówić z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, ministrem energii Hermanem Haluszczenką i partnerami międzynarodowymi natychmiastowe konkretne wsparcie dla zniszczonego sektora energetycznego. Ciągłe i celowe ataki Rosji na ukraińską infrastrukturę energetyczną w ostatnich tygodniach i miesiącach dotknęły ponad 30 proc. krajowego systemu energetycznego.19.10.2022 W sprawozdaniu ekspertów wskazano obiecujące podejścia dotyczące najlepszych sposobów inwestowania w kształcenie i szkolenie

Komisja publikuje dziś sprawozdanie końcowe grupy ekspertów ds. jakościowych inwestycji w kształcenie i szkolenie pt. Inwestowanie w przyszłość: jakościowe inwestycje w kształcenie i szkolenie. W sprawozdaniu skupiono się na tym, jak najlepiej inwestować środki publiczne w czterech głównych obszarach wydatków na kształcenie i szkolenie w UE: nauczyciele i szkoleniowcy, infrastruktura edukacyjna, cyfrowe uczenie się oraz równość i włączenie społeczne.06.10.2022 Ukraina: UE uzgadnia ósmy pakiet sankcji wobec Rosji

Komisja z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Radę ósmego pakietu surowych sankcji wymierzonych w Rosję za jej agresję na Ukrainę. Pakiet ten, który przygotowano w ścisłej koordynacji z naszymi partnerami międzynarodowymi, stanowi odpowiedź na prowadzoną przez Rosję nielegalną wojnę wobec Ukrainy oraz ciągłą eskalację sytuacji z strony Rosji, która m.in. nielegalnie anektuje ukraińskie terytoria w oparciu o fikcyjne „referenda”, mobilizuje dodatkowe siły i otwarcie grozi użyciem broni jądrowej.06.10.2022 Pomoc państwa: Komisja konsultuje z państwami członkowskimi wniosek w sprawie przedłużenia i zmiany tymczasowych ram kryzysowych

Komisja Europejska przekazała państwom członkowskim do konsultacji projekt wniosku w sprawie przedłużenia i dostosowania tymczasowych kryzysowych ram pomocy państwa, przyjętych przez Komisję 23 marca 2022 r., aby umożliwić państwom członkowskim wykorzystanie elastyczności przewidzianej w zasadach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Tymczasowe ramy kryzysowe zmieniono po raz pierwszy 20 lipca 2022 r. w celu uzupełnienia legislacyjnego pakietu gotowości do zimy oraz zgodnie z celami planu REPowerEU.04.10.2022 Europejski Rok Młodzieży (2022)

Europejski Rok Młodzieży (2022): UE przyjmuje pierwszy plan działania na rzecz młodzieży w ramach działań zewnętrznych UE, aby zwiększyć zaangażowanie młodych ludzi na całym świecie Komisja i wysoki przedstawiciel przyjęli dziś plan działania na rzecz młodzieży w ramach działań zewnętrznych Unii Europejskiej na lata 2022–2027. Są to pierwsze w historii ramy polityczne strategicznego partnerstwa z młodymi ludźmi na całym świecie w celu budowania bardziej odpornej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonej przyszłości. Plan pomoże w realizacji zobowiązań międzynarodowych, takich jak Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i porozumienie klimatyczne z Paryża. Ma to być możliwe przez zwiększenie konstruktywnego udziału młodzieży i wzmocnienia jej pozycji w polityce działań zewnętrznych UE.01.10.2022 Pomoc państwa: Komisja zatwierdza pomoc na wsparcie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. w Polsce

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, szereg środków wsparcia w kontekście restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji polskiego banku Getin Noble Bank S.A.
Proces restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, koordynowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, oraz powiązane środki wsparcia umożliwią uporządkowaną sprzedaż lub likwidację banku, chroniąc jednocześnie zarówno stabilność finansową, jak i równe warunki działania na jednolitym rynku.24.09.2022 Strategia Global Gateway: Przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiada środki finansowe

Strategia Global Gateway: Przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiada środki na prawa kobiet i młodzieży, bezpieczeństwo żywnościowe, walkę z chorobami i ochronę różnorodności biologicznej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zakończyła tydzień intensywnych rozmów ze światowymi przywódcami i partnerami międzynarodowymi podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Na szczycie podjęto szereg zobowiązań mających zaradzić obecnemu kryzysowi żywnościowemu, pogłębionemu przez rosyjską napaść na Ukrainę, pilnemu kryzysowi klimatycznemu i przyrodniczemu oraz poprawić stan zdrowia na świecie.16.09.2022 UE zapowiada przekazanie historycznej kwoty 715 mln euro na Globalny Fundusz na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią

Podczas zorganizowanej w Nowym Jorku siódmej konferencji poświęconej gromadzeniu środków finansowych na potrzeby Globalnego Funduszu na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią, której gospodarzem był prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, Komisja Europejska zapowiedziała dzisiaj nową, rekordowo wysoką kwotę zobowiązań na rzecz Globalnego Funduszu na lata 2023–2025. Będzie to 715 mln euro. Wraz ze zobowiązaniami ze strony państw członkowskich UE Drużyna Europy potwierdza swoje zdecydowane zaangażowanie w Globalny Fundusz, oferując całkowity wkład wynoszący ponad 4 mld euro na lata 2023–2025.16.09.2022 CETA ma pięć lat: uprzywilejowane partnerstwo na rzecz zrównoważonego wzrostu i bezpieczeństwa dostaw

Obchodzimy dziś piątą rocznicę tymczasowego stosowania kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między UE i Kanadą (CETA). CETA jest głównym filarem partnerstwa politycznego, handlowego i gospodarczego między UE i Kanadą. Umowa pomogła ożywić handel UE z Kanadą oraz zapewniła UE solidne i wiarygodne źródło dostaw kluczowych zasobów, takich jak energia i surowce. Strategiczne partnerstwo UE-Kanada w dziedzinie surowców, zawarte w czerwcu 2021 r., okazało się szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej.16.09.2022 Komisja Europejska i czołowi twórcy komiksów w walce z demonami przeszłości. Już niebawem premiera kolejnych komiksów z serii „PANEUROPA” poruszających najważniejsze kwestie społeczne.

Dwutomowy komiks „Paneuropa vs. Zmory Przeszłości” jest kontynuacją cyklu, który powstał z inicjatywy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Podobnie jak wcześniejsze wydawnictwa tej serii podejmuje najważniejsze problemy, z jakimi zmaga się współczesna Europa. Tematami poprzednich komiksów były ochrona dziedzictwa kulturowego Europy („Paneuropa vs. Pandemonium”, 2019), walka z zanieczyszczeniem powietrza i jego tragicznymi skutkami dla klimatu i środowiska naturalnego („Paneuropa vs. Smog”, 2020) oraz przeciwstawienie się pandemii koronawirusa, która na całym świecie doprowadziła do śmierci ponad 6 milionów ludzi („Paneuropa vs. Covid-19”, 2021). W każdej z tych historii świat fantastyki przeplata się ze światem realnym, a w rozwiązywaniu problemów pomagają fikcyjni superbohaterowie Paneuropy.14.09.2022 Komisja zakaże sprzedaży na unijnym rynku produktów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej

Komisja zaproponowała wprowadzenie zakazu sprzedaży na unijnym rynku produktów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej. Wniosek obejmuje wszystkie produkty, czyli produkty wytwarzane w UE na potrzeby konsumpcji wewnętrznej i na eksport oraz towary importowane, bez wyszczególnienia konkretnych przedsiębiorstw czy gałęzi przemysłu. To kompleksowe podejście jest ważne, ponieważ zgodnie z dostępnymi szacunkami pracę przymusową wykonuje 27,6 mln osób i problem ten dotyczy każdego kontynentu oraz różnych gałęzi gospodarki. Większość pracy przymusowej odbywa się w sektorze prywatnym, a tylko część jest narzucana przez państwa. We wniosku wykorzystano definicje i normy uzgodnione na szczeblu międzynarodowym, a także podkreślono znaczenie ścisłej współpracy z globalnymi partnerami. Po przeprowadzeniu dochodzenia organy krajowe będą mogły wycofywać z unijnego rynku produkty wytworzone z wykorzystaniem pracy przymusowej. Z kolei unijne organy celne będą identyfikować i zatrzymywać takie produkty na granicach UE.13.09.2022 COVID-19: Drużyna Europy przekazała swoim partnerom 47,7 mld euro na pomoc w walce z pandemią i jej skutkami

Od wybuchu pandemii COVID-19 na początku 2020 r. Unia, państwa członkowskie i europejskie instytucje finansowe – jako Drużyna Europy – wypłaciły 47,7 mld euro na wsparcie dla krajów partnerskich w walce z pandemią i jej skutkami, przekształcając w ten sposób swoje obietnice w konkretne rezultaty. Jest to znacznie więcej niż początkowy pakiet wsparcia w wysokości 20 mld euro zadeklarowany wiosną 2020 r. – obecnie zakładany poziom wsparcia to 53,7 mld euro.06.09.2022 Eurobarometr: zaufanie do UE rośnie, przy silnym poparciu dla reakcji UE na rosyjską inwazję na Ukrainę i dla polityki energetycznej

Standardowe badanie Eurobarometr przeprowadzone latem 2022 r. wykazało wzrost zaufania do UE oraz stałe zdecydowane poparcie dla reakcji UE na rosyjską agresję wobec Ukrainy. Zdecydowana większość obywateli UE popiera inwestycje w energię odnawialną i działania, które mają zmniejszyć zależność UE od rosyjskich źródeł energii. Poparcie dla euro osiągnęło najwyższy poziom w historii. Europejczycy są jednak coraz bardziej zaniepokojeni sytuacją gospodarczą w całej UE i w swoich krajach.01.09.2022 Polska: UE otwiera hub ewakuacji medycznej, aby ułatwić transfer ukraińskich pacjentów

Komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič, wraz z ministrami zdrowia z Polski i Ukrainy, oficjalnie otworzył dziś w Polsce nowy unijny Medevac Hub – centrum ewakuacji medycznej dla pacjentów z Ukrainy. Hub ten strategicznie umiejscowiono w pobliżu Rzeszowa, gdzie znajduje się jedno z lotnisk położonych najbliżej Ukrainy.
Nowy unijny Medevac Hub, finansowany w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, jest częścią szerszego programu ewakuacji medycznej uruchomionego przez Unię Europejską w marcu 2022 r. Hub zapewni bezpieczną przestrzeń dla pacjentów przybywających z Ukrainy, zanim zostaną oni przewiezieni w celu poddania się leczeniu w szpitalu w innym europejskim państwie. W hubie pacjenci będą mieli dostęp do całodobowej opieki pielęgniarskiej, badań przesiewowych, szczepień i wsparcia psychologicznego. Hub ma również na celu ułatwienie pracy personelu medycznego, który opiekuje się szczególnie wrażliwymi pacjentami przybywającymi z Ukrainy. Program ewakuacji medycznej obejmuje dwa loty ewakuacyjne tygodniowo, zapewniane przez Norwegię. Pacjenci są transportowani z Rzeszowa do krajów oferujących dalsze leczenie.31.08.2022 Wspólna polityka rolna na lata 2023–2027: Komisja zatwierdza pierwsze plany strategiczne WPR

Komisja Europejska zatwierdziła dziś pierwszy pakiet planów strategicznych WPR dla siedmiu państw: Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Polski, Portugalii i Hiszpanii. Jest to ważny krok w kierunku wdrożenia nowej wspólnej polityki rolnej (WPR) w dniu 1 stycznia 2023 r.  Nowa WPR  ma sprawić, że europejski sektor rolny będzie bardziej zrównoważony, odporny i nowoczesny. W ramach zreformowanej polityki środki finansowe będą sprawiedliwiej rozdzielane między małe i średnie gospodarstwa rodzinne, a także młodych rolników. Ponadto rolnicy otrzymają wsparcie na wprowadzanie innowacji, od rolnictwa precyzyjnego po agroekologiczne metody produkcji. Poprzez wsparcie konkretnych działań w tych i innych dziedzinach, nowa WPR może stanowić podstawę bezpieczeństwa żywnościowego i społeczności rolniczych w Unii Europejskiej.26.08.2022 Połączenie gazowe Polska-Słowacja: unijne fundusze wspierają bezpieczeństwo energetyczne regionu

Dzisiaj w Strachocinie odbędzie się uroczystość uruchomienia połączenia gazowego między Polską i Słowacją z udziałem premierów obu państw. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie ponad 100 mln euro (40 proc. kosztów inwestycji), a jego celem jest połączenie sieci przesyłowych gazu ziemnego w obu krajach. Całkowita długość wybudowanego w ramach projektu rurociągu wynosi 165 km, z czego ponad 60 km znajduje się po stronie polskiej.23.08.2022 Komisja proponuje uprawnienia do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2023 w celu odbudowy gatunków

Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2023. Na podstawie tego wniosku państwa UE określą maksymalne ilości najważniejszych gatunków ryb handlowych, które można poławiać w basenie morskim.

Komisja proponuje zwiększenie uprawnień do połowów w odniesieniu do centralnego stada śledzia i gładzicy, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnych poziomów w odniesieniu do łososia atlantyckiego oraz poziomów przyłowu dorsza atlantyckiego ze stada wschodniego i stada zachodniego, a także śledzia ze stada zachodniego. Komisja proponuje zmniejszenie uprawnień do połowów w odniesieniu do czterech pozostałych stad objętych wnioskiem, aby poprawić zrównoważenie tych stad i pomóc im w odbudowie.08.08.2022 Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program o wartości 140 mln EUR mający na celu wsparcie przedsiębiorstw w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 140 mln EUR (670 mln PLN) mający na celu wsparcie przedsiębiorstw w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. W ramach programu, pomoc będzie udzielana w formie dotacji bezpośrednich i pożyczek. Program będzie otwarty dla przedsiębiorstw każdej wielkości dotkniętych kryzysem i działających we wszystkich sektorach, z wyjątkiem sektora finansowego. Komisja stwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych.1.08.2022 KE wypłaca pierwszą transzę nowej pomocy makrofinansowej w wysokości 1 mld euro dla Ukrainy

Komisja Europejska, działając w imieniu UE, wypłaciła dziś pierwszą połowę (500 mln EUR) nowej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy o wartości 1 mld euro. Druga transza (pozostałe 500 mln EUR) zostanie wypłacona jutro, 2 sierpnia. Decyzja w sprawie tej nowej nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę 12 lipca 2022 r.20.07.2022 Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
7-9 września 2022

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw serdecznie zaprasza młodych (18-35 lat) na Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów (FEML) już od szesnastu lat jest Programem Partnerskim Forum Ekonomicznego organizowanego w Krynicy-Zdroju, a od 2020 roku w Karpaczu. FEML to spotkanie młodych ludzi z całej Europy, to miejsce dyskusji o gospodarce, edukacji, ekologii, rynku pracy przedsiębiorczości oraz wyzwaniach stojących przed młodym pokoleniem ekonomistów, przedsiębiorców, dziennikarzy, a także liderów organizacji pozarządowych.

Dotychczas w Forum uczestniczyło ponad 4000 młodych osób z ponad 30 krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu.

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów od początku swojego istnienia dąży do włączania osób młodych do dyskusji na temat przyszłości Europy i świata. W trakcie szesnastu edycji, dzięki przestrzeni do rozmowy, networkingowi i integracji, uczestnicy mogli nawiązać międzynarodowe partnerstwa, zrealizować wspólne projekty, a nawet zdobyć wymarzoną pracę. Przez minione 16 lat, wielokrotnie otrzymywaliśmy informację zwrotną od uczestników, że udział w FEML w sposób znaczący wpłynął na ich dalszą działalność w swoich organizacjach. Program Forum wyposażył ich w wiedzę, pewność siebie, inspiracje do działania oraz dał perspektywy i nowe kontakty. Dzięki temu po latach, wielu uczestników wracało na Forum – jako partnerzy wydarzenia, eksperci i prelegenci.18.07.2022 UE i Azerbejdżan zacieśniają stosunki dwustronne,
w tym współpracę energetyczną

Dziś w Baku przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ;i komisarz ds. energii Kadri Simson spotkały się z prezydentem Ilhamem Alijewem i azerskim ministrem ds. energii Parvizem Shahbazowem, aby zacieśnić obecną współpracę między UE a Azerbejdżanem. Nowy protokół ustaleń w sprawie strategicznego partnerstwa w dziedzinie energii Obecnie UE i Azerbejdżan negocjują również nową kompleksową umowę, która umożliwi ściślejszą współpracę w wielu dziedzinach, takich jak dywersyfikacja gospodarcza, inwestycje, handel i pełne wykorzystanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego, przy czym podkreśla się znaczenie praw człowieka i praworządności.15.07.2022 Ukraina: UE przyznaje dostęp do finansowania z Programu UE dla zdrowia

W trakcie dzisiejszej wizyty w Ukrainie komisarz Stella Kyriakides spotkała się z ministrem zdrowia Wiktorem Laszką, a także odwiedziła ośrodek zdrowia dla dzieci i ośrodek rehabilitacji. Wizyta jest elementem bieżącej pomocy udzielanej przez Komisję w dziedzinie zdrowia. W trakcie wizyty Komisja i rząd Ukrainy podpisały umowę o stowarzyszeniu Ukrainy z  Programem UE dla zdrowia. Umowa ta umożliwi Ukrainie dostęp do finansowania UE w dziedzinie zdrowia. Pomoc finansowa poprawi zdolność ukraińskiego systemu opieki zdrowotnej do reagowania na najpilniejsze potrzeby, a w dłuższej perspektywie przyczyni się do jego odbudowy. Budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 5,3 mld EUR.30.06.2022 Europejski Piknik Rowerowy

Już po raz jedenasty EUROPE DIRECT Lublin, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, oraz Stowarzyszenie „Rowerowy Lublin” zorganizowały Europejski Piknik Rowerowy. Tradycyjnie patronat nad wydarzeniem objął Piotr Majchrzak – Honorowy Konsul Austrii w Lublinie.
Pogoda okazała się niemal idealna na rowerową przejażdżkę. Miłośnicy jazdy na rowerze punktualnie o godzinie 10.00 wyruszyli z parkingu pod lubelską Galerią Olimp. Druga, nieco mniej liczna grupa dotarła do Nasutowa z Lubartowa. Trasa przejazdu z Lublina liczyła około 17 kilometrów i została ona dostosowana zarówno do możliwości osób starszych, jak i dzieci. Sam przejazd trwał niecałą godzinę. W Nasutowie na uczestników naszego wydarzenia czekało mnóstwo atrakcji.
O UNII EUROPEJSKIEJ - SIECI, INFORMACJE, PORADY

NA STRONIE EC.EUROPA.EUINKUBATOR WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ

INFORMACJE O PROJEKCIE


VISION OF EUROPE

STRONA PROJEKTU


WIĘCEJ WIADOMOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN

facebook