SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


AKTUALNOŚCI KOMISJI EUROPEJSKIEJ


NOWOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN


08.03.2023 Solidarność UE z Ukrainą: już rok od wprowadzenia tymczasowej ochrony dla osób uciekających przed rosyjską agresją na Ukrainę

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj komunikat dotyczący dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony. Dyrektywę uruchomiono ;po raz pierwszy 4 marca 2022 r., w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę. Od tego czasu natychmiastową ochronę w UE otrzymały niemal 4 miliony osób, z czego ponad 3 miliony w pierwszej połowie 2022 r. Wszyscy zarejestrowani zyskali prawo dostępu do rynku pracy, kształcenia, opieki zdrowotnej oraz zakwaterowania. Reakcja UE na wojną w Ukrainie raz jeszcze dowodzi, co możemy osiągnąć, gdy działamy zjednoczeni razem – w Unii Europejskiej. Dyrektywa w sprawie tymczasowej ochrony okazała się kluczowym instrumentem w kontekście udzielania natychmiastowej ochrony w UE. Powinna ona nadal wchodzić w skład zestawu środków dostępnych na szczeblu UE.07.03.2023 Międzynarodowy Dzień Kobiet: UE podejmuje przełomowe decyzje, podczas gdy prawa kobiet są naruszane na całym świecie

Przed Międzynarodowym Dniem Kobiet Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa wydali następujące oświadczenie: 
W Międzynarodowym Dniu Kobiet myślimy o odporności i sile kobiet. Ich determinacji do przeciwstawiania się niesprawiedliwości. Ich zaangażowaniu w ochronę innych. Ich niezachwianym dążeniu do zmian. Nie tylko dziś, ale codziennie, jesteśmy zjednoczeni ze wszystkimi kobietami, aby urzeczywistniać ich prawa na całym świecie. Chcemy wzmocnić pozycję kobiet, aby mogły bez przeszkód realizować swoje życiowe cele. Nasilający się na całym świecie ucisk kobiet i dziewcząt oraz ataki na przysługujące im prawa człowieka są niepokojące...28.02.2023 Z badania wynika, że uchodźcy ukraińscy napotykają w państwach UE na różne trudności

Osoby, które po inwazji Rosji uciekły z Ukrainy, uzyskują wsparcie w całej Europie. Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), mierzą się one jednak z wyzwaniami dotyczącymi znalezienia zatrudnienia i zdobycia środków na utrzymanie oraz z problemami w obszarze edukacji. Wyniki badania powinny pomóc decydentom w wypracowaniu trwałych rozwiązań, które przyniosą korzyści zarówno uchodźcom, jak i społeczeństwom ich przyjmującym.24.02.2023 Dwanaście mitów o rosyjskiej wojnie w Ukrainie a rzeczywistość

Rok temu Rosja rozpoczęła niczym niesprowokowaną wojnę napastniczą przeciwko swojemu pokojowemu sąsiadowi – Ukrainie. W ten sposób pokazała światu prawdę o imperialistycznych ambicjach Kremla. Ukraina wciąż walczy, stawia opór i nadal wierzy w zwycięstwo w walce z rosyjską agresją. Rosja przygotowała się rozpowszechniając mity o tym kraju. Stały napływ dezinformacji utorował drogę rosyjskiej agresji wojskowej na długo przed rozpoczęciem 24 lutego 2022 r. inwazji na pełną skalę. Przez cały czas trwania wojny śledziliśmy i ujawnialiśmy prokremlowską dezinformację. W tym zestawieniu przedstawimy niektóre z mitów na temat wojny, które są najczęściej rozpowszechniane przez prokremlowski aparat dezinformacji.23.02.2023 Komisja proponuje przedłużenie o rok korzyści handlowych dla Ukrainy

Komisja zaproponowała dziś przedłużenie o kolejny rok zawieszenia ceł przywozowych, kontyngentów i środków ochrony handlu w odniesieniu do ukraińskiego eksportu do Unii Europejskiej, znanych jako autonomiczne środki handlowe. W ten sposób UE w dalszym ciągu udziela niesłabnącego wsparcia ukraińskiej gospodarce i pomaga złagodzić trudną sytuację ukraińskich producentów i eksporterów spowodowaną niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresją wojskową Rosji.
Głównym celem autonomicznych środków handlowych jest wspieranie Ukrainy, ale także rozwianie obaw o przemysł UE. W tym celu oraz z uwagi na znaczny wzrost importu niektórych produktów rolnych z Ukrainy do UE w 2022 r. odnowione autonomiczne środki handlowe zawierają przyspieszony mechanizm ochronny, który w razie potrzeby ma chronić rynek unijny.20.02.2023 Chorwacja, Francja i Polska dołączają do strategicznych rezerw UE na wypadek zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiologicznych

Aby poprawić gotowość i reagowanie UE na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i nuklearne (CBRN), Komisja buduje strategiczne rezerwy zdolności reagowania za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności oraz Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA). Dziś Chorwacja, Francja i Polska dołączyły do Finlandii, przyjmując zapasy rescEU o łącznej wartości 545,6 mln euro.

Rezerwy obejmują odtrutki, antybiotyki, szczepionki, środki uspokajające oraz sprzęt do profilaktyki zdrowotnej i specjalnego reagowania CBRN, taki jak detektory i środki odkażające oraz środki ochrony osobistej (np. maski przeciwgazowe i kombinezony ochronne).14.02.2023 O Europie Środkowo-Wschodniej bez uprzedzeń

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wypracowanymi w ramach międzynarodowego grantu dydaktycznego “Rediscovering „NewEurope” – On-Wheels summer school for Balkan/Central and Eastern Europe trans-border history and politics”.
Celem projektu jest wypracowanie narzędzi oraz materiałów dydaktycznych dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej. Zostały one wypracowane w taki sposób, aby pokazać elementy wspólne dla państw regionu, jak również ich podobieństwo do problemów, które występują w tzw. Starej Europie. Szczegółowe tematy projektu to: (1) integracja europejska I praworządność; (2) polityka i religia; (3) mniejszości i większości oraz (3) tożsamości narodowe i nacjonalizm.
Wśród narzędzi znajdują się m.in. zestawy dydaktyczne zawierające informacje poświęcone poszczególnym krajom, a także instrukcję korzystania z nich. Zachęcamy także do skorzystania z zasobów interaktywnej biblioteki, zawierającej dalsze materiały.30.01.2023 Ochrona konsumentów: manipulacyjne praktyki internetowe wykryte w 148 z 399 skontrolowanych sklepów internetowych

Komisja Europejska i krajowe organy ds. ochrony konsumentów z 23 państw członkowskich, Norwegii i Islandii (sieć współpracy w zakresie ochrony konsumenta) opublikowały dzisiaj wyniki akcji kontrolnej stron internetowych związanych z handlem detalicznym. Kontrola objęła 399 sklepów internetowych należących do sprzedawców detalicznych oferujących rozmaite produkty: od tekstyliów po artykuły elektroniczne. W trakcie kontroli przyjrzano się również trzem konkretnym rodzajom praktyk manipulacyjnych, które mają skłaniać konsumentów do podjęcia decyzji, które mogą nie leżeć w ich najlepszym interesie, tzw. zwodniczy interfejs. Do takich zwodniczych interfejsów należą: fałszywe liczniki odmierzające czas; interfejsy internetowe zaprojektowane w taki sposób, aby skłonić konsumentów do dokonania zakupu, wykupienia abonamentu lub dokonania innego wyboru, oraz ukryte informacje. Dochodzenie wykazało, że 148 stron internetowych zawierało co najmniej jeden z trzech rodzajów zwodniczych interfejsów.26.01.2023 Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program o wartości 21 mln euro mający na celu zrekompensowanie sektorowi turystyki strat poniesionych w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na granicy polsko-białoruskiej

Na podstawie unijnych zasad pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 21 mln euro (100 mln PLN) mający na celu zrekompensowanie przedsiębiorstwom działającym w sektorze turystyki strat poniesionych w wyniku środków ograniczających przyjętych przez Polskę w odpowiedzi na instrumentalizację migrantów przez władze białoruskie na zewnętrznej granicy UE.25.01.2023 Komisja określa konkretne działania na rzecz większego zaangażowania partnerów społecznych na szczeblu krajowym i unijnym

Komisja przedstawia dziś inicjatywę mającą na celu dalsze wzmocnienie i promowanie dialogu społecznego poprzez konkretne działania na szczeblu krajowym i unijnym. W ten sposób UE podtrzymuje swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz dialogu społecznego, który jest podstawą unijnej społecznej gospodarki rynkowej i jej konkurencyjności. Inicjatywa umożliwi dostosowywanie dialogu społecznego do zmieniającego się świata pracy i nowych tendencji na rynku pracy w kontekście przechodzenia na gospodarkę cyfrową i neutralną dla klimatu oraz pojawiania się nowych form zatrudnienia23.01.2023 Europejski plan walki z rakiem: Uruchomienie europejskiej inicjatywy dotyczącej obrazowania raka

Podczas wydarzenia w Brukseli Komisja uruchomiła dziś europejską inicjatywę dotyczącą obrazowania raka, aby wesprzeć podmioty opieki zdrowotnej, instytuty badawcze i innowatorów w jak najlepszym wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań opartych na danych w zakresie leczenia nowotworów i opieki onkologicznej. Inicjatywa będąca sztandarowym projektem europejskiego planu walki z rakiem będzie dążyć do stworzenia infrastruktury cyfrowej, która połączy zasoby i bazy danych z obrazowania raka w całej UE, przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania wysokich standardów etycznych, zaufania, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Zapewni ona inicjatywom na szczeblu unijnym i krajowym, sieciom szpitali, a także repozytoriom badawczym dane z obrazowania i inne istotne dane dotyczące zdrowia.20.01.2023 UE zobowiązuje się przeznaczyć 1 mln euro na przełomowe porozumienie WTO w sprawie subsydiów dla rybołówstwa

UE zobowiązała się przeznaczyć 1 mln euro na mechanizm finansowania rybołówstwa, który jest częścią osiągniętego w zeszłym roku porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie subsydiów dla rybołówstwa. Nowy mechanizm finansowania rybołówstwa, ustanowiony w listopadzie 2022 r., ma na celu wspieranie zrównoważonego charakteru rybołówstwa i położenie kresu szkodliwym subsydiom w tym sektorze. Mechanizm zapewni dotacje krajom rozwijającym się i najsłabiej rozwiniętym, aby mogły korzystać z pomocy technicznej i budowania zdolności w celu wdrożenia zasad określonych w porozumieniu WTO w sprawie subsydiów dla rybołówstwa.19.01.2023 Handel i klimat: UE i kraje partnerskie inaugurują koalicję ministrów handlu na rzecz klimatu

Komisja Europejska, państwa członkowskie i 26 krajów partnerskich zainaugurują dziś „Koalicję ministrów handlu na rzecz klimatu”, pierwsze na szczeblu ministerialnym globalne forum poświęcone kwestiom handlu, klimatu i zrównoważonego rozwoju. Koalicja będzie wspierać globalne działania na rzecz promowania polityki handlowej, która może pomóc w uwzględnieniu kwestii zmiany klimatu poprzez inicjatywy lokalne i globalne.03.01.2023 Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE

1 stycznia Szwecja po raz trzeci przejęła stery w Radzie UE. Czego szwedzcy eurodeputowani spodziewają się po nadchodzących sześciu miesiącach?

Cztery priorytety szwedzkiej prezydencji to: Bezpieczeństwo: jedność, Odporność: konkurencyjność, Dobrobyt: transformacja ekologiczna i energetyczna, Wartości demokratyczne i rządy prawa: nasz fundament.
O UNII EUROPEJSKIEJ - SIECI, INFORMACJE, PORADY

NA STRONIE EC.EUROPA.EUINKUBATOR WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ

INFORMACJE O PROJEKCIE


VISION OF EUROPE

STRONA PROJEKTU


WIĘCEJ WIADOMOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN

facebook