PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl

Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.
AKTUALNOŚCI KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KOMISJA EUROPEJSKA - POLITYKA REGIONALNA - INFOREGIO


W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
Dzień Europy w Lublinie
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z lubelskich obchodów Dnia Europy. Działo się naprawdę dużo: gra miejska, symulacja obrad Parlamentu Europejskiego, stoisko informacyjno - konsultacyjne przed lubelskim Ratuszem oraz możliwość zrobienia sobie zdjęcia z Syriuszem.


PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW UE

praktyczne informacje

NOWOŚCI EUROPE DIRECT LUBLINSektor audiowizualny pod lupą Komisji
Komisja zaproponowała zaktualizowanie unijnych przepisów w sektorze audiowizualnym w celu stworzenia sprawiedliwszych warunków dla wszystkich podmiotów, promowania europejskich filmów, ochrony małoletnich i skuteczniejszego zwalczania mowy nienawiści. Wniosek w tej sprawie stanowi też wyraz nowego podejścia do platform internetowych, którego celem jest zaspokojenie szczególnych potrzeb w różnych obszarach.Bezpieczniejsze zakupy i sprzedaż produktów oraz usług online
Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj pakiet środków umożliwiających konsumentom i przedsiębiorstwom łatwiejsze i bezpieczniejsze zakupy i sprzedaż produktów oraz usług online w całej Unii Europejskiej.Światowy Szczyt Humanitarny: UE zobowiązuje się do działania
Podczas Światowego Szczytu Humanitarnego w Stambule Unia Europejska zobowiązała się do poprawy zapobiegania i gotowości, usprawnienia międzynarodowych reakcji oraz pomocy w znalezieniu sposobów wsparcia przeciążonego systemu pomocy humanitarnej.Wyroby tytoniowe - 10 zmian
Ostrzeżenia o szkodliwości palenia na 65 proc. powierzchni paczki papierosów, zakaz sprzedaży aromatyzowanych produktów tytoniowych, wycofanie z obrotu paczek mniejszych niż 20 sztuk papierosów ... - to m.in. zmiany, jakie wprowadza Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych. Jej zapisy państwa członkowskie powinny były wprowadzić do prawa krajowego do 20 maja 2016 roku.W Stambule o pomocy humanitarnej
Ponad 50 światowych przywódców i przedstawicieli 5 000 podmiotów zajmujących się pomocą humanitarną, rozwojem i polityką, spotka się w dniach 23-24 maja w Stambule w poczuciu współodpowiedzialności za odwrócenie rosnącej tendencji potrzeb humanitarnych i zwiększenie skuteczności działania.

Wytyczne KE dotyczące polityki gospodarczej
Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj proponowane zalecenia dla poszczególnych krajów na 2016 r., w których zawarła wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na okres najbliższych 12–18 miesięcy. Państwa członkowskie osiągają postępy w reformach i eliminują zakłócenia równowagi makroekonomicznej...


Unijni komisarze na EKG
20 maja w Polsce przebywać będzie wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za euro i dialog społeczny Valdis Dombrovskis oraz komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Günther Oettinger. Unijni komisarze wezmą udział w VIII Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbywa się w dniach 18-20 maja w Katowicach.


Komisja proponuje przepisy mające lepiej chronić pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami
W UE zachorowania na nowotwory stanowią główną przyczynę śmierci pracowników. Są odpowiedzialne za 53 proc. wszystkich przypadków. Z tego względu stanowią największe ryzyko dla zdrowia pracowników w UE.


KE przedstawia zasady przejrzystości podatkowej dla korporacji wielonarodowych
Komisja wskazuje, w jaki sposób osiągnąć większą przejrzystość w zakresie podatku od przedsiębiorstw, proponując wprowadzenie obowiązku składania publicznych sprawozdań przez największe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w UE. Przedstawiony dziś wniosek jest wynikiem prac Komisji nad rozwiązaniem problemu unikania przez przedsiębiorstwa opodatkowania w Europie.


Torowanie drogi ku unii bezpieczeństwa
Komisja rozpoczyna dzisiaj przygotowywanie planu działań na rzecz utworzenia prawdziwej i skutecznej unii bezpieczeństwa państw UE – w oparciu o Europejską agendę bezpieczeństwa przedstawioną 28 kwietnia 2015r. Chociaż w pierwszej kolejności odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na państwach członkowskich, zagrożeń o wymiarze międzynarodowym, takich jak terroryzm, nie da się skutecznie rozwiązać bez wspólnego europejskiego podejścia.


Ochrona konkurencji: Komisja kieruje do Google pisemne zgłoszenie zastrzeżeń w związku z systemem operacyjnym Android i aplikacjami mobilnymi
Komisja Europejska poinformowała Google o swojej wstępnej opinii, że spółka naruszyła zasady konkurencji i nadużyła swojej pozycji dominującej nakładając ograniczenia na producentów urządzeń z systemem Android i operatorów sieci komórkowych.


Na oficjalną pomoc rozwojową UE przeznacza się najwyższy jak dotąd odsetek dochodu narodowego brutto
Unia Europejska i jej państwa członkowskie również w 2015 r. utrzymały swoją pozycję czołowego darczyńcy na świecie, dostarczając ponad połowę ogółu oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA), zgłoszonej w ubiegłym roku przez członków Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD-DAC).


Zapraszamy na wspólne obchody Dnia Europy!
W ramach corocznych obchodów Dnia Europy zapraszamy wszystkich do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Punkt Informacji Europejskiej Europe - Direct Lublin, działający przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin oraz Stowarzyszenie Rowerowy Lublin, w dniach 7-9 maja 2016r.


Bezpieczeństwo: UE reaguje na tzw. zagrożenia hybrydowe i wzmacnia współpracę z NATO
W ostatnich latach, UE jest w coraz większym stopniu narażona na tzw. zagrożenia hybrydowe, które obejmują wrogie działania zmierzające do destabilizacji określonego regionu lub państwa. Dlatego Komisja Europejska oraz Wysoka Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przyjęły ramy umożliwiające przeciwdziałanie takim zagrożeniom...


Silniejsze i bardziej inteligentne granice w UE:
Komisja proponuje ustanowienie systemu wjazdu/wyjazdu

Komisja Europejska przedstawia dziś swój zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu w celu przyspieszenia, ułatwienia i wzmocnienia procedur odprawy granicznej cudzoziemców podróżujących do UE.


Wsparcie UE na edukację dla ponad 2,3 mln dzieci w 42 krajach znajdujących się w sytuacjach nadzwyczajnych
Komisja Europejska zaprezentowała dzisiaj pakiet pomocy humanitarnej o wartości 52 mln EUR przeznaczony w 2016 r. na projekty edukacyjne dla dzieci z rejonów objętych kryzysem. Finansowaniem objęte zostanie ponad 2,3 mln dzieci w 42 krajach na całym świecie.


Bezpieczeństwo ruchu drogowego: nowe dane statystyczne przemawiają za podjęciem kolejnych działań na rzecz ratowania życia na drogach UE
Statystyki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego z 2015 r., opublikowane w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską, potwierdzają, że europejskie drogi wciąż pozostają najbezpieczniejsze na świecie.


Komisja Europejska mianowała nowego szefa Przedstawicielstwa w Warszawie
Komisja Europejska mianowała dzisiaj dr Marka Prawdę dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Dr Marek Prawda, który obejmie urząd 1 kwietnia 2016 r., ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w dyplomacji. Od początku lat 90-tych dr Marek Prawda pełnił stanowisko dyplomaty za różnych rządów Polski zarówno w Warszawie, jak i za granicą.


Blokowanie geograficzne barierą w elektronicznym handlu transgranicznym
Coraz więcej towarów i usług sprzedaje się przez internet, ale transgraniczna sprzedaż internetowa w UE rośnie bardzo powoli. Wstępne wnioski płynące z przeprowadzonego przez Komisję badania sektora handlu elektronicznego pokazują, że w UE powszechne jest blokowanie geograficzne. Z praktyką tą mamy do czynienia, gdy sprzedawcy detaliczni i dostawcy treści cyfrowych ...


Phil Hogan,
unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, od wczoraj przebywa z wizytą w Polsce. Sytuacja na rynkach mleka i wieprzowiny, przegląd Wspólnej Polityki Rolnej, problemy związane z rozwojem obszarów wiejskich, program wsparcia dla rolników dotkniętych rosyjskim embargiem – to tematy rozmów Phila Hogana w Polsce.


Gospodarka Unii Europejskiej znajduje się w fazie ożywienia
Polska znalazła się wśród ośmiu krajów UE, w których Komisja Europejska nie zdiagnozowała zakłóceń gospodarczych. Jednocześnie liczba państw, których gospodarki mają kłopoty z równowagą makroekonomiczną, zmalała w porównaniu z ubiegłym rokiem. Komisja Europejska ocenia stan unijnych gospodarek w ramach cyklu koordynacji polityki gospodarczej zwanej Semestrem Europejskim.


Komisja przedstawia reformę dyrektywy o delegowaniu pracowników
Ta sama praca w tym samym miejscu ma być wynagradzana w ten sam sposób – to podstawa reformy dyrektywy o delegowaniu pracowników, jaką proponuje Komisja Europejska. - Musimy ułatwić mobilność siły roboczej, ale musi ona funkcjonować w sprawiedliwy sposób – zaznacza komisarz Marianne Thyssen. Reforma jest odzwierciedleniem zobowiązania wyrażonego w wytycznych politycznych dla obecnej Komisji ...


KE rozpoczyna konsultacje społeczne
w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych

Komisja Europejska przedstawiła zarys europejskiego filaru praw socjalnych, dokumentu zapowiedzianego przez przewodniczącego Junckera we wrześniu ubiegłego roku i zapoczątkowała konsultacje społeczne w celu zebrania opinii innych instytucji europejskich, władz krajowych, parlamentów narodowych, partnerów społecznych,


Europejski semestr 2016: liczba państw członkowskich, których gospodarka doświadcza zakłóceń, zmalała w porównaniu z ubiegłym rokiem
Państwa członkowskie UE osiągają postępy w usuwaniu zakłóceń gospodarczych. Są również zaawansowane we wdrażaniu zeszłorocznych zaleceń dla poszczególnych krajów, choć stopień zaawansowania różni się w zależności od państwa i obszarów polityki.


Powrót do strefy Schengen: Komisja przedstawia plan przywrócenia pełnego funkcjonowania systemu Schengen
Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj szczegółowy plan działania, który ma na celu przywrócenie normalnego funkcjonowania strefy Schengen do końca 2016 roku. Plan zakłada m.in. wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych i poprawę funkcjonowania systemu azylowego.


Platformy startowe dla nowych pomysłów
– ruszył program dla młodego biznesu

We wtorek 1 marca ruszyły nabory do programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów". To kompleksowy program wspierania startupów, realizowany w ramach programu Polska Wschodnia 2014-2020. Pomoże on młodym ludziom (do 35 roku życia) przekształcić pomysł w innowacyjny biznes.


Wspólny rejestr służący przejrzystości - KE zaczyna konsultacje społeczne
Komisja rozpoczyna konsultacje w sprawie rejestru służącego przejrzystości i zaprasza zainteresowane strony do wyrażania swoich opinii na temat przyszłego systemu, jaki będzie obowiązywał wszystkie instytucje UE


Komisja Europejska
przedstawia zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA

Komisja Europejska przedstawiła dziś teksty prawne wdrażające zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA ...


Największe od sześciu lat poparcie obywateli UE dla pomocy rozwojowej
Według nowych danych prawie dziewięciu na dziesięciu obywateli UE popiera pomoc rozwojową (89 proc. – co oznacza wzrost o cztery punkty procentowe w porównaniu z 2014 r.)


PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW

ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2016 STUDIO EM

DO GÓRY