SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


2006 Nowe publikacje o tematyce europejskiej

Europe Direct - Lublin dysponuje nowymi publikacjami o tematyce europejskiej wydanymi przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Komisję Europejską.

Istnieje możliwość otrzymania bezpłatnych publikacji w postaci broszur, ulotek, plakatów - w tym niezwykle ciekawy pt. "Europa w ruchu" - oraz materiałów w postaci gazetek ściennych, które mogą być pomocne w realizacji ścieżki europejskiej w szkole.


POLECAMY między innymi :

 • PLAKAT -"EUROPA w RUCHU"
 • RAMY PRAWNE PARTNERSTWA PUBLICZO-PRYWATNEGO NA TLE WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ SPOTYKANYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
 • ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTU
 • GDZIE TE PIENIĄDZE ? FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z FUNDUSZY UE w TRZECIM SEKTORZE
 • EKSPERCI RADZĄ - CZ. I WNIOSEK APLIKACYJNY
 • EKSPERCI RADZĄ - CZ. II STUDIUM WYKONALNOŚCI
 • III SEKTOR - PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
 • POLSKA WIEŚ w UNII EUROPEJSKIEJ
 • WSPÓLNA POLITYKA ROLNA UE - ROZWÓJ POLSKIEGO ROLNICTWA
 • RZUT OKA NA JEDNOLITY RYNEK : ZAPEWNIENIE, ABY PRZEDSIĘBIORSTWA BYŁY PROWADZONE WE WŁAŚCIWY SPOSÓB - POLITYKA UE W ZAKRESIE PRAWA SPÓŁEK i ŁADU KORPORACYJNEGO
 • PRODUKTY REGIONALNE i TRADYCYJNE
 • STRATEGIA LIZBOŃSKA
 • MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO oraz NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY
 • MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO oraz NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY : PRIORYTET : Rozwój zasobów ludzkich ...
 • GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI o UNII EUROPEJSKIEJ ?
 • ŚRODKI PRZEJŚCIOWE /TRANSITION FACILITY/
 • PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ


zobacz : plakat"Europa w ruchu" - wersja PDF ...


PLIKI DO POBRANIA

zobacz : plakat"Europa w ruchu" - wersja PDF ...


ŹRÓDŁA

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej , www.ukie.gov.plARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK