SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


2006 EUROPEJSKI ROK MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW

Milion ofert pracy w Internecie na rozpoczęcie Europejskiego Roku Mobilności Pracowników

W nowej witrynie internetowej przeznaczonej do wyszukiwania ofert pracy, uruchomionej w ramach obchodów europejskiego roku mobilności pracowników, pojawiło się około miliona ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w całej Unii Europejskiej. Inauguracji witryny internetowej i obchodów roku mobilności dokonali przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, komisarz Vladimír Špidla oraz austriacki minister ds. gospodarki i pracy Martin Bartenstein w trakcie odbywającej się w Brukseli konferencji pod hasłem"Mobilność pracowników: prawo, możliwość wyboru, szansa?". Celem obchodów roku mobilności jest poprawa stanu wiedzy i doprowadzenie do lepszego zrozumienia korzyści płynących z pracy w nowym kraju i/lub zawodzie, jak również omówienie pomocy udzielanej przez UE przemieszczającym się pracownikom.

Zaledwie około 2% Europejczyków mieszka w kraju UE innym niż kraj pochodzenia i odsetek ten niewiele się zmienił w ciągu ostatnich 30 lat. Pracownicy również najczęściej pozostają przez dłuższy czas w jednym miejscu pracy. Przeciętny czas pozostawania w miejscu pracy w UE trwa 10,6 roku, natomiast w Stanach Zjednoczonych - 6,5 roku. W kontekście dążeń UE do szybszego wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia coraz ważniejsza jest rola pomocy udzielanej pracownikom w przenoszeniu się do nowych krajów i sektorów: w ten sposób mogą oni zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia, co w dzisiejszej globalnej gospodarce przynosi korzyści zarówno samym pracownikom, jak i pracodawcom.

Vladimír Špidla, europejski komisarz odpowiedzialny za zatrudnienie, sprawy społeczne i równość szans, podkreślił znaczenie mobilności -"Swoboda przepływu pracowników jest podstawowym prawem w UE. Powinniśmy z niego jak najpełniej korzystać. Jest ono szansą dla nauki, pracy i nabywania nowych umiejętności. Pracownicy potrzebują dokształcania, a Europa potrzebuje pracowników chętnych do zdobywania nowej wiedzy. Tak więc musimy zabrać się do pracy".

W programie konferencji przewidziano inaugurację nowej witryny EURES zawierającej oferty pracy, około miliona ogłoszeń z 28 krajów europejskich. Znajdą się tam wszystkie oferty opublikowane przez publiczne służby zatrudnienia w UE, a także poza jej granicami, jak również informacje o sieci 700 doradców, którzy służą pomocą w dziedzinie mobilności pracowników.

Celem konferencji, w której udział wzięło około 450 delegatów - polityków, przedstawicieli pracodawców, pracowników, środowisk naukowych i społeczeństwa obywatelskiego - będzie także analiza roli mobilności w osiągnięciu celu, jakim jest szybszy wzrost gospodarczy oraz większa liczba miejsc pracy i ich lepsza jakość, jak również sposoby propagowania mobilności w społeczeństwie.

Dziesięć milionów euro w budżecie obchodów roku będzie przeznaczone na projekty służące poprawie świadomości na temat mobilności oraz na ważne wydarzenia, takie jak odbywająca się w czerwcu w Wiedniu konferencja poświęcona mobilności oraz wrześniowe"europejskie targi pracy" organizowane w ponad 50 miastach europejskich. W ramach projektów odbędą się"wieczory mobilności" na jednym z europejskich kanałów telewizyjnych oraz w Paryżu w grudniu 2006 r., kampania informacyjna w magazynach Metro rozpowszechnianych we wszystkich europejskich liniach metra, nowe filmy promujące mobilność oraz blog w witrynie europejskiego roku mobilności pracowników.

Planowane jest przeprowadzenie szeregu badań, których celem ma być ocena wpływu mobilności na sytuację gospodarczą oraz udoskonalenie w zakresie gromadzenia danych statystycznych. Organizacji, która najbardziej przyczyni się do mobilności pracowników, zostanie przyznana nagroda europejska.

Zgodnie z opublikowanym niedawno badaniem Eurobarometru respondenci są w dużym stopniu świadomi, że mobilność pomaga w rozwoju kariery zawodowej. Potwierdzają to również statystyki. W tym samym badaniu stwierdzono, że 59% osób, które poszukiwały pracy poza rodzinnym regionem, znalazło pracę w ciągu roku, co udało się tylko 35 procentom tych, którzy pozostali w swoim miejscu pochodzenia.

Pomimo że mobilność ma nadal ograniczony zakres, Europejczycy są bardzo zainteresowani tym tematem. EuropeDirect, serwis odpowiadający na pytania dotyczące UE we wszystkich językach UE (tel. 00800 6 7 8 9 10 11), podaje, że ok. 25% wszystkich otrzymanych pytań dotyczy mobilności.


Szczegółowe informacje Więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej
http://europa.eu.int/comm/employment_social/free_movement/docs_en.htm


LINKI

2006 Europejski Rok Mobilności Pracowników
http://europa.eu.int/comm/employment_social/workersmobility2006/index_pl.htm

EURES - The European Job Mobility Portal
http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=pl

ŹRÓDŁA

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, www.ukie.gov.pl.
Źródło: Komisja Europejska, www.europa.eu.intARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK