SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


2006 EUROBAROMERT 65 - RAPORT KRAJOWY

Wysokie poparcie dla Konstytucji Europejskiej, bardzo niski poziom zaufania do instytucji krajowych, rosnąca liczba Polaków zadowolonych z członkostwa i zdecydowane wsparcie dla dalszego rozszerzenia – takie wnioski wypływają z wiosennej edycji standardowego badania Eurobarometr w Polsce.

Z sondażu Eurobarometru wynika, że większość Polaków (56%) popiera traktat konstytucyjny. W zestawieniu z wynikami poprzedniego badania przeprowadzonego jesienią 2005r., wsparcie dla Konstytucji Europejskiej wzrosło o 3 punkty procentowe. Spośród krajów, które nie przyjęły Konstytucji, Polacy są jej największymi zwolennikami.

Jeszcze większa liczba respondentów w Polsce (72%) popiera rozszerzenie UE o kolejne kraje. Niemcy i Austria są najmniej przychylne przyjmowaniu nowych krajów. 41% ankietowanych w krajach „piętnastki” i 66% w „nowych” państwach członkowskich opowiada się za dalszym rozszerzeniem.

Odsetek Polaków ufających Unii Europejskiej (58%) jest o 10 punktów procentowych wyższy od średniej unijnej (48%). Więcej niż co drugi respondent (56%) uważa, że członkostwo w Unii jest „czymś dobrym”. W 2004 roku, w przededniu akcesji, twierdziło tak 42% ankietowanych. Najlepiej członkostwo swojego kraju w Unii oceniają Irlandczycy (77%) i Holendrzy (74%), zaś na przeciwległym biegunie znajdują się Łotysze (37%) oraz Austriacy (34%).

71% Polaków źle ocenia stan polskiej gospodarki. Natomiast sytuację gospodarczą Unii na ogół uważają za dobrą (77%). Są także optymistami w ocenie własnej sytuacji życiowej: sześciu na dziesięciu ankietowanych ocenia ją jako dobrą. W porównaniu z wynikami jesiennych badań, wzrósł odsetek Polaków zadowolonych z własnej sytuacji życiowej i wynosi obecnie 72%.

Po dwóch latach od wejścia do UE, 64% Polaków ocenia, że kraj skorzystał na członkostwie. Polskie społeczeństwo należy pod tym względem do najbardziej optymistycznych w Europie.

Polacy są bardzo nieufni wobec instytucji krajowych: rządowi nie ufa 71% ankietowanych, parlamentowi – 81%, a partiom politycznym – 85%. Poziom zaufania do instytucji krajowych należy do najniższych w Unii. Jednocześnie coraz więcej Polaków ufa instytucjom unijnym: największy odsetek Parlamentowi Europejskiemu (56%), nieznacznie mniejszy darzy zaufaniem Komisję Europejską (53%) i Radę Unii Europejskiej (49%). Polska należy do grupy państw, którego obywatele są najbardziej przywiązani do Unii Europejskiej (61%). Inne kraje to: Luksemburg i Włochy (po 64%) oraz Węgry (63%).

Polacy w większości (58%) nie mają dobrego zdania o funkcjonowaniu demokracji w Polsce. Znacznie lepiej oceniają stan demokracji w UE – 62% jest z niego zadowolonych.

W kwestii obaw związanych z dalszą integracją europejską, najbardziej niepokoi Polaków handel narkotykami, rozwój zorganizowanej przestępczości międzynarodowej (62%) i ewentualny wzrost polskiej składki członkowskiej (60%). Podobne obawy podzielają inni Europejczycy.

78% Polaków wskazuje na bezrobocie jako kluczowy problem stojący przed krajem. Jednocześnie 73% uważa, że głównym zadaniem Unii powinna być walka z brakiem miejscem pracy.

Polacy, tak jak inni Europejczycy, najczęściej kojarzą Unię Europejską ze swobodą podróżowania, możliwością podejmowania nauki oraz pracy na terenie Wspólnoty.

Raporty krajowe Eurobarometru powstają dwa razy w roku. Prezentują główne trendy opinii publicznej w państwach członkowskich oraz krajach kandydujących na tle sytuacji w całej Unii Europejskiej

Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 obywateli polskich powyżej 15 roku życia w okresie od 27 marca do 1 maja.

Pozostałe raporty są dostępne poprzez główną stronę internetową Eurobarometru: www.ec.europa.eu/public_opinionŹródło informacji : Komisja Europejska - Reprezentacja w Polsce

PLIKI DO POBRANIA

Raport krajowy /PDF/
Streszczenie raportu krajowego /PDF/

LINKI

www.ec.europa.eu/public_opinion
http://www.delpol.pl/...

ŹRÓDŁA

Komisja Europejska - Reprezentacja w Polsce http://www.delpol.pl/...ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK