SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


06-10 WRZEŚNIA 2006 NOWY SĄCZ Forum Ekonomiczne Młodych Liderów - spotkanie młodych z 28 państw europejskich.

W dniu 6 września w Nowym Sączu rozpocznie się Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, spotkanie młodych ludzi z 28 państw europejskich. Młodzi liderzy dyskutować będą na temat istotnych problemów i wyzwań Europy, a także na temat roli młodego pokolenia w przemianach na kontynencie euroazjatyckim. Celem Forum jest również promocja Polski jako państwa odgrywającego ważną rolę w procesie integracji europejskiej, w szczególności w procesie kreowania wschodniego wymiaru Unii Europejskiej. Kształtowanie przyszłości Unii Europejskiej jest jednym z podstawowych wyzwań młodego pokolenia UE.

W Forum uczestniczy ponad 180 przedstawicieli, młodych liderów z organizacji politycznych, pozarządowych, społecznych i gospodarczych. Uczestnicy Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu dyskutują z najwybitniejszymi przedstawicielami życia politycznego, społecznego i kulturalnego Europy i Stanów Zjednoczonych, aktywnie uczestniczą w warsztatach, giełdzie idei, akcji społecznych i programów działań. Jednym z celów Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu jest również współtworzenie sieci współpracy organizacji młodego pokolenia z Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu. Forum jest programem partnerskim XVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. W Forum Ekonomicznym Młodych Liderów wezmą udział przedstawiciele organizacji z Albanii, Armenii, Austrii, Azerbejdżanu, Białorusi, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Finlandii, Gruzji, Węgier, Niemiec, Macedonii, Łotwy, Włoch, Litwy, Malty, Portugalii, Mołdawii, Rumunii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Ukrainy i Polski.


Organizatorami Forum Ekonomicznego Młodych Liderów są:
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu"Młodzież", <
Forum Ekonomiczne w Krynicy.


Patronat Honorowy nad Forum Ekonomicznym Młodych Liderów objął
Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu RP.


LINKI
www.eds-fundacja.plARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK