SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


2006 Szkolenia na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na projekty kulturalne.
Program Kultura (2007-2013)

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Kultury (w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego) planuje przeprowadzenie jesiennej serii szkoleń w 10 miastach w całej Polsce na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na projekty kulturalne w ramach nowego programu Unii Europejskiej - Kultura (2007-2013).W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele tych instytucji, które mogą ubiegać się o pozyskanie środków z programu Kultura 2007-2013: instytucje działające w sferze kultury, fundacje i stowarzyszenia.

Lista miast, w których odbywać się będą szkolenia, terminy oraz karty zgłoszenia dostępne są na stronie interentowej Ministerstwa: www.mkidn.gov.pl/pkk/szkolenia.php

Program Kultura (2007-2013) stanowi kontynuację dotychczasowych działań Wspólnoty w dziedzinie kultury, jego głównym celem jest przyczynianie się do rozwoju współpracy pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi w Europie. Ministerstwo Kultury wyraża nadzieję, iż udział w spotkaniach informacyjnych przybliży wnioskodawcom zasady funkcjonowania Programu oraz zachęci do ubiegania się o granty na projekty.


Adres krajowego Punktu kontaktowego:

Małgorzata Czerwiec
Punkt Kontaktowy ds. Kultury
Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17
00-071 Warszawa
tel.: 0048-22-42-10-205
fax.: 0048-22-828-37-91

LINKI
www.delpol.pl.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK