SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


2007 EUROBAROMETR 66 : BADANIE STANDARDOWE JESIEŃ 2006

Według jesiennego badania opinii publicznej Eurobarometr, wśród obywateli Unii Europejskiej wzrosło poparcie dla Konstytucji Europejskiej. Poparcie dla członkostwa w Unii i zaufanie do instytucji unijnych nie uległy istotnym zmianom. Opinia publiczna pozostaje podzielona w kwestii dalszego rozszerzenia.

Margot Wallström, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za stosunki instytucjonalne i strategię komunikacji społecznej, wypowiedziała się na temat badania: “Ten sondaż wskazuje wyraźnie, że, w przededniu 50 rocznicy Traktatów Rzymskich, obywatele kojarzą Unię z uniwersalnymi wartościami jak prawa człowieka, pokój i demokracja. Rośnie poparcie dla reformy funkcjonowania Unii, a oczekiwania wobec UE są bardzo wysokie.

Badanie to pokazuje również, że dzisiaj, tuż przed poszerzeniem o dwa nowe kraje, należy lepiej informować o korzyściach płynących z rozszerzenia”, dodała Komisarz. Nie uległy znaczącym zmianom wskaźniki ilustrujące ogólny stosunek obywateli do UE. Trzy główne wskaźniki – poparcie dla członkostwa (53%, spadek o 2%), postrzegane korzyści z członkostwa (54%, bez zmian), wizerunek Unii (46%, spadek o 4%) – pozostały niezmienione lub uległy nieznacznemu obniżeniu w stosunku do wiosny 2006.

Podobną tendencję możną zauważyć w poziomie zaufania do Komisji Europejskiej (48%, wzrost o 1%) i Parlamentu Europejskiego (52%, bez zmian). Parlament pozostaje instytucją cieszącą się największym zaufaniem obywateli.

Europejczycy są bardziej optymistyczni w ocenie sytuacji w UE, niż w ich własnych krajach. Liczba ankietowanych, uważających, że sprawy w UE idą we właściwym kierunku (33%) przewyższa liczbę respondentów, podzielających to zdanie w odniesieniu do własnego kraju (28%). Jednocześnie 48% obywateli europejskich jest zdania, że w ich krajach sprawy idą w złym kierunku. W stosunku do UE z opinią tą zgadza się 33%.

Europejczycy w zdecydowanej większości popierają wspólną politykę zagraniczną (68%) oraz wspólną politykę obronną i bezpieczeństwa (75%).

Opinie w kwestii dalszego rozszerzenia są podzielone. 46% ankietowanych opowiada się za kontynuowaniem procesu (41% w UE15 i 72% w „nowych” państwach członkowskich), a 41% jest przeciwnego zdania. Wśród Polaków poparcie dla dalszego rozszerzenia jest najwyższe w UE i wynosi 76%.


Rośnie poparcie dla Konstytucji Europejskiej. W krajach, które nie ratyfikowały Traktatu Konstytucyjnego 53% badanych jest przychylnych dokumentowi. Wiosną wskaźnik ten był o 6 punktów procentowych niższy. Najwyższy poziom poparcia odnotowano w Polsce (63%).

Po raz pierwszy Eurobarometr dotyczył również wartości i kwestii społecznych, stanowiących przedmiot debaty w wielu krajach członkowskich. Europejczycy cenią najwyżej pokój i prawa człowieka. Najważniejsze dla obywateli wartości reprezentowane przez Unię Europejską, to: prawa człowieka (38%), demokracja (38%) i pokój (36%). Wśród wartości, na które wskazują ankietowani jako najważniejsze dla nich samych są: pokój (52%), poszanowanie ludzkiego życia (43%) i prawa człowieka (41%). Większość obywateli europejskich to zwolennicy wolnej konkurencji. 64% ankietowanych jest zdania, że wolna konkurencja stanowi najlepszą gwarancję dobrej sytuacji gospodarczej. Jednocześnie 62% respondentów przyznaje, że państwo za bardzo ingeruje w ich życie.

Badanie standardowe Eurobarometr zostało przeprowadzone w formie wywiadów bezpośrednich (face-to-face) przez TNS Opinion & Social. W wywiadach uczestniczyło 29 152 osób, w okresie od 6 września do 10 października 2006 r. Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej opinii publicznej w ramach strony internetowej Europa: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.

9 stycznia 2007 Reprezentacja Komisji Europejskiej opublikuje szczegółowy raport krajowy Eurobarometr, prezentujący opinie Polaków na tematy związane z Unią Europejską.

ŹRÓDŁA

Źródło: Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, www.delpol.pl
Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej opinii publicznej w ramach strony internetowej Europa: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htmfacebook