SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


2007 JASPERS W WARSZAWIE

Jaspers - czyli Joint Assistance to Support Projects in European Regions – to inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich, zainicjowana przez Komisję Europejską, przy pomocy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i współudziale Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Państwa członkowskie będą w nadchodzących latach wdrażać europejski program inwestycyjny na niespotykaną dotąd skalę – przypomina komisarz UE ds. polityki regionalnej Danuta Hübner - to ogromna szansa na pobudzenie wzrostu gospodarczego, stworzenie miejsc pracy oraz poprawę konkurencyjności całej Unii.

Biuro w Warszawie jest pierwszym z trzech biur JASPERS, które mają powstać w Europie Środkowej i Wschodniej. Pozostałe biura będą zlokalizowane w Wiedniu i Bukareszcie, a ich otwarcie zaplanowano na najbliższe miesiące.

W warszawskim regionalnym biurze JASPERS będą pracować specjaliści z różnych dziedzin – inżynierowie, ekonomiści i specjaliści do spraw finansów oraz personel pomocniczy. Zespół wzmocnią specjaliści z Komisji Europejskiej, EBI i EBOR-u. Ich zadaniem będzie pomoc władzom Polski, Estonii, Łotwy i Litwy w przygotowaniu dużych projektów inwestycyjnych przeznaczonych do finansowania ze środków Unii Europejskiej począwszy od stycznia 2007 r.

W latach 2007-2013 Polska może otrzymać ze środków UE aż 67,3 mld EUR, Estonia 3,5 mld EUR, Łotwa 4,6 mld EUR a Litwa 6,9 mld EUR.

Pomoc udzielana przez JASPERS będzie bezpłatna.

Biuro JASPERS w Warszawie
Plac Piłsudskiego 1
000-78 Warszawa
tel.: +48-22-310 05 10


Dodatkowe informacje na temat europejskiej polityki regionalnej można znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htm

Źródło: Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, www.delpol.pl


ŹRÓDŁA

Źródło: Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, www.delpol.pl

Dodatkowe informacje na temat europejskiej polityki regionalnej można znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htm



facebook