SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


2007 DRUGI NABÓR WNIOSKÓW DO MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

Krajowy Punkt Kontaktowy dla Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ogłosił rozpoczęcie drugiego naboru wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów oraz programów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Łączna kwota alokacji w ramach II naboru wynosi: 176 895 000 euro. Nabór wniosków rozpoczął się 2 stycznia 2007 r. i potrwa do 16 kwietnia 2007 r.

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy są instrumentami finansowymi, które umożliwiają Polsce oraz innym nowym krajom członkowskim Unii Europejskiej korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Podstawą do wdrażania ww. Mechanizmów są dwie umowy podpisane w 2004 r. przez Rząd RP z państwami-darczyńcami - Norwegią, Islandią i Lichtensteinem: Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przyznana Polsce pomoc w łącznej wysokości 533,51 mln euro będzie mogła być wykorzystywana na przedsięwzięcia realizowane w ramach określonych priorytetów.

Urząd KIE jako Instytucja Pośrednicząca przeprowadzi nabór wniosków do dwóch priorytetów przewidzianych w Programie Operacyjnym:


  1. ,,Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych”. Alokacja przewidziana dla tego priorytetu w obecnym naborze wynosi 8.885.000 euro,
  2. ,,Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire”. Alokacja przewidziana dla tego priorytetu w obecnym naborze wynosi 550.000 euro.

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków do Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego wraz z formularzem wniosku oraz dokumentami programowymi i pozostałymi dokumentami niezbędnymi do prawidłowego skonstruowania wniosku aplikacyjnego znajdują się na stronach www.ukie.gov.pl ( zakładka EEA GRANTS Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy) a także www.eog.gov.pl (strona zarządzana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

ŹRÓDŁA

www.ukie.gov.pl /zakładka EEA GRANTS Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy/
www.eog.gov.pl /strona zarządzana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego/facebook