SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


26.01.2007 KONKURS DLA STUDENTÓW

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ogłasza konkurs dla studentów szkół wyższych o nagrodę Dyrektora PISM na projekt deklaracji upamiętniającej 50-lecie traktatów rzymskich o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej i Euratomie z 25 marca 1957

W dniach 24-25 marca 2007 r. odbędzie się w Berlinie uroczyste posiedzenie Rady Europejskiej, która przyjmie Deklarację Berlińską Unii Europejskiej. Celem Deklaracji jest upamiętnienie 50-letniej rocznicy podpisania traktatów rzymskich, co miało miejsce 25 marca 1957 r. w Rzymie.
Ponadto, Deklaracja ma wyznaczyć obszar porozumienia pomiędzy 27 państwami członkowskimi, co do kierunków, tempa i dynamiki rozwoju integracji europejskiej na obecnym etapie. Tak rozumiana, Deklaracja może stanowić pierwszy krok do rozwiązania kwestii reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej, w związku z trudnościami ratyfikacyjnymi, na jakie natknął się traktat konstytucyjny.

W związku z tym, PISM ogłasza konkurs dla studentów szkół wyższych na analogiczny projekt deklaracji upamiętniającej 50-lecie traktatów rzymskich, podpisanych 25 marca 1957 r. Projekt powinien odnotowywać osiągnięcia procesu integracji europejskiej w ostatnich 50 latach, określać problemy Unii Europejskiej dnia dzisiejszego oraz wytyczać kierunki jej rozwoju w nadchodzących dziesięcioleciach. Powinien także w sposób realistyczny wyrażać poglądy, intencje, interesy i przekonania państw członkowskich – ma bowiem być hipotetycznym dokumentem, jaki mogliby 24-25 marca 2007 r. przyjąć szefowie 27 państw i rządów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej w Berlinie.


Udział w konkursie

Prace o objętości 5400-7200 znaków (3-4 strony znormalizowanego maszynopisu) należy nadsyłać na adres konkurs@pism.pl w terminie do 15 lutego 2007 r.

Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko autora
  • kierunek i rok studiów, nazwę i adres uczelni autora
  • adres kontaktowy, numer telefonu i adres poczty elektronicznej autora

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 marca 2007 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Instytutu.


Nagrody

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w wysokości:

  • 3 000 zł - nagroda pierwsza
  • 2 000 zł - nagroda druga
  • 1 000 zł - nagroda trzecia

Nagrodzone projekty Deklaracji mogą zostać przedstawione pod rozwagę Prezydentowi i Premierowi RP, jako wkład opinii publicznej do dyskusji nad projektem Deklaracji Berlińskiej.


Pełna informacja na stronach PISM : http://www.pism.pl./news/id/366KRÓTKO o INSTYTUCIE

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych został utworzony na mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i jest państwową osobą prawną. Tworzenie Instytutu rozpoczęło się w 1999 r., a pierwsi pracownicy zostali zatrudnieni w 2000 r.
Podmiot o tej nazwie, działający w latach 1947-1993, był jednostką badawczo-rozwojową i podlegał Ministrowi Spraw Zagranicznych. Decyzją ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego z 1993 r. został zlikwidowany. (Biblioteka została przejęta przez MSZ, pracownicy PISM stali się pracownikami MSZ, niektóre tytuły publikacji przekazano Polskiej Fundacji Spraw Międzynarodowych).
Zgodnie z przepisami ustawy o PISM w 2002 r. Instytut przejął od MSZ bibliotekę należącą uprzednio do instytutu działającego w latach 1947-1993. Od rozpoczęcia tworzenia Instytutu jego siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Wareckiej 1a.


ŹRÓDŁA

http://www.pism.pl./news/id/366facebook