SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


31.01.2007 SARYUSZ-WOLSKI PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH PE

Eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski (PO) został oficjalnie wybrany w środę (31 stycznia br.) na przewodniczącego komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Wyboru dokonali członkowie komisji przez aklamację.

Saryusz-Wolski zastąpił na tym stanowisku niemieckiego polityka CDU Elmara Broka. Ma kierować komisją do końca kadencji PE, czyli do połowy 2009 roku.

Przewodnictwo po Elmarze to misja samobójcza. Postaram się jej sprostać - powiedział Saryusz-Wolski tuż po wyborze. W kilku językach - po angielsku, francusku, hiszpańsku, niemiecku i polsku - dziękował poprzednikowi a także zapewniał, że jako przewodniczący będzie starał się zachować polityczno-geograficzną równowagę w 86-osobowej komisji.

Zaraz po wyborze Saryusz-Wolskiego, także przez aklamację, wybrano czterech wiceprzewodniczących komisji. Zostali nimi: Janusz Onyszkiewicz (PD), Libor Rouczek (socjalista z Czech), Ioan Mircea Pascu (socjalista z Rumunii) oraz Michael Gahler (niemiecki chadek z CDU).

Ani na stanowisko przewodniczącego, ani wiceprzewodniczących nie było innych kandydatur. Frakcje polityczne PE, opierając się na zasadzie proporcjonalności, wcześniej uzgodniły między sobą podział ważnych stanowisk w europarlamencie.

Czy wiesz że ...


Komisja spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego
ma uprawnienia w zakresie:


  1. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO). W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw bezpieczeństwa i obrony;
  2. stosunków z innymi instytucjami i organami UE, z ONZ oraz z innymi organizacjami międzynarodowymi i zgromadzeniami międzyparlamentarnymi w sprawach objętych w zakresie jej kompetencji;
  3. wzmocnienia stosunków politycznych z krajami trzecimi, w szczególności z krajami leżącymi w bezpośrednim sąsiedztwie Unii, poprzez szeroko zakrojone programy współpracy i pomocy lub poprzez porozumienia międzynarodowe, takie jak porozumienia stowarzyszeniowe i umowy o partnerstwie;
  4. otwierania, monitorowania oraz finalizowania negocjacji dotyczących przystąpienia państw europejskich do Unii;
  5. kwestii dotyczących praw człowieka, ochrony mniejszości i promowania wartości demokratycznych w krajach trzecich. W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw praw człowieka. Posłowie z innych komisji i organów kompetentnych w tym zakresie są zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach tej podkomisji, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów.

Komisja ta zapewnia koordynację prac wspólnych komisji parlamentarnych i parlamentarnych komisji do spraw współpracy, jak też delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc i misji obserwacji wyborów objętych zakresem jej kompetencji.

http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/committees/presentation.do?committee...


ŹRÓDŁA

http://www2.ukie.gov.pl

KOMISJA SPRAW ZAGRANICZNYCH PE
http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/committees/presentation.do?committee...facebook