SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


16.02.2007 SEMINARIUM o FINANSOWANIU KULTURY z MECHANIZMU EOG i NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

O możliwościach ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego w ramach II tury składania wniosków o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

O możliwościach ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego w ramach II tury składania wniosków o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, rozmawiali polscy i norwescy uczestnicy piątkowego seminarium w Warszawie, poświęconego współpracy Polski i Norwegii w tym zakresie.

Pomoc w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest udzielana na podstawie dwóch umów zawartych przez polski rząd w październiku 2004 roku. Oba mechanizmy powstały w związku z rozszerzeniem UE w 2004 roku. Darczyńcy - Norwegia, Islandia i Lichtenstein - nie są członkami UE, ale należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który włącza te państwa do europejskiego wspólnego rynku. Polska, wstępując do UE, także stała się członkiem EOG.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Tomasz Merta, podkreślił, otwierając spotkanie, że ochrona dziedzictwa kulturowego stanowi jeden z priorytetów polityki kulturalnej polskiego rządu .

Ta ochrona uzyskała znaczący wymiar po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Powstała możliwość pozyskiwania istotnych środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ta szansa znalazła szeroki odbiór wśród beneficjentów - ocenił.

Merta przypomniał, że w czasie pierwszego składania wniosków (jesień 2005), wpłynęło 111 aplikacji. Rekomendację uzyskało 14, obejmujących m.in. historyczne zespoły pałacowe, zabytki sakralne, galerie sztuki czy księgozbiory, na łączną kwotę ponad 78 mln euro. Wśród zaakceptowanych wniosków znalazły się m.in. te złożone przez Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Zamkowe w Malborku, Fundację - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Muzeum Narodowe w Poznaniu i Krakowie, Muzeum Zamek w Łańcucie, Archidiecezję Poznańską.

Wiceszef resortu kultury podkreślił, że współpraca polsko- norweska nie ogranicza się do korzystania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Trwają zaawansowane prace nad utworzeniem Funduszu Wymiany Kulturalnej między naszymi krajami - zaznaczył minister. Na razie wiadomo jedynie, że ma ona dotyczyć wymiany artystów z obu krajów.

Sekretarz stanu w norweskim Ministerstwie Kultury i Spraw Kościelnych - Randi Overland - podkreśliła, że świadomość posiadania narodowego dziedzictwa kulturalnego to jeden z elementów patriotyzmu. Pamięć o przeszłości to nasz obowiązek. Dziedzictwo kulturowe jest czymś unikatowym, nie da się go niczym zastąpić - przekonywała.

Wyraziła też nadzieję, że II składanie wniosków o dofinansowanie w ramach obu mechanizmów finansowych, które rozpoczęło się 2 stycznia i zakończy 16 kwietnia, przyniesie wiele interesujących projektów, dających Polsce wielkie możliwości .

Jak poinformowała dr Monika Smoleń - dyrektor Departamentu Strategii Kultury i Funduszy Europejskich w resorcie kultury - suma na finansowanie polskiej kultury z obu mechanizmów w II turze składania wniosków wzrosła o 8 mln euro i wynosi ponad 78 mln euro.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, państwowe instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie artystyczne, szkoły wyższe, archiwa państwowe i Kościoły.

Dokładne informacje i formularze dostępne są na stronach www.mkidn.gov.pl oraz www.eog.gov.pl

Reprezentująca stronę norweską Karen Anne Turner z Biura Mechanizmów Finansowych apelowała w piątek, by wypełniający wnioski nie popełniali ciągle tych samych błędów: wypełniali wnioski czytelnie, zwięźle, podawali dokładne, sprawdzone dane, dołączali wymagane załączniki. To skróci czas rozpoznawania wniosków, zmniejszy zagrożenie ich ewentualnego odrzucenia - powiedziała.

Trzeci i zarazem ostatni etap składania wniosków planowany jest na przełom 2007 i 2008 rŹRÓDŁA

http://euro.pap.com.pl
www.mkidn.gov.pl oraz www.eog.gov.plARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK