SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


24.02.2007 BEZPIECZNA PRACA WEDŁUG KOMISJI EUROPEJSKIEJ

O jedną czwartą do 2012 roku ma się zmniejszyć liczba wypadków w pracy – wynika ze strategii przejętej właśnie przez Komisję Europejską. Ta 5-letnia strategia zakłada zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wypadków i chorób zawodowych. Co roku w krajach UE dochodzi do 4 mln wypadków w pracy.

W ogłoszonej 21 lutego w Brukseli strategii, jest mowa o pilnej potrzebie zredukowania przede wszystkim tych wypadków w pracy, które powodują, co najmniej 3 dniową nieobecność poszkodowanego pracownika.

Choroby zawodowe i wypadki przy pracy stanowią poważny problem i pracowników i dla pracodawców w Europie – uważa komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równouprawnienia Vladimír Špidla.

Choć w ciągu ostatnich lat stopniowo zmniejszała się liczba wypadków w pracy, wciąż jest ich zbyt dużo, towarzyszą im wysokie koszty związane z leczeniem chorób zawodowych.

Utrata zysku spowodowana nieobecnością w pracy kosztuje europejskich pracowników około 1 mld euro rocznie. Pracodawcy muszą ponosić koszty związane z wypłatą świadczeń chorobowych, zatrudnianiem pracowników czasowych oraz ze spadkiem wydajności.

Do wypadków dochodzi najczęściej w małych i średnich przedsiębiorstwach (82 proc) – tam też jest najwięcej wypadków śmiertelnych (90 proc).

Największe ryzyko wypadków przy pracy istnieje w takich sektorach jak budownictwo, rolnictwo, transport i ochrona zdrowia, a najbardziej narażeni na nie są pracownicy młodzi, migranci, pracownicy starsi oraz osoby pracujące w nieodpowiednich warunkach.

Z oceny Komisji Europejskiej wynika też, że systematycznie rośnie liczba określonych chorób zawodowych, włączając w to schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego - takie jak bóle kręgosłupa, urazy stawów i chroniczne przeciążenie organizmu – oraz choroby wywołane napięciem psychologicznym.

Dlatego głównym celem nowej strategii na lata 2007 – 2012 jest zmniejszenie o 25 % liczby wypadków przy pracy, a także ograniczenie liczby chorób zawodowych w UE.

Strategia ta obejmuje szereg działań na poziomie europejskim i na poziomach krajowych, m.in.:


  • poprawę i uproszczenie obowiązującego prawa
  • określenie i wdrożenie strategii krajowych, dostosowanych do konkretnych warunków poszczególnych państw członkowskich. Strategie te powinny obejmować najbardziej zagrożone sektory gospodarki.
  • uczulenie polityków sprawami bezpieczenstwa i higieny pracy
  • lepsze określanie potencjalnych zagrożeń poprzez wymianę informacji, badania i praktyczne zastosowanie ich wyników.


Więcej informacji można znaleźć na stronach:http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/index_en.htmŹRÓDŁA

http://europa.delpol.pl

http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/index_en.htmfacebook