SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


28.02.2007 Program UE „Europa dla obywateli” - Działanie 4 „Aktywna pamięć europejska”. Konkurs o granty na projekty upamiętniające deportacje nazistowskie i stalinowskie.

Do 30 kwietnia 2007 można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu upamiętnianie miejsc, archiwów i ofiar deportacji reżimu nazistowskiego i stalinowskiego. Wnioski aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Spraw Audiowizualnych i Kultury, która zarządza programem Europa dla obywateli.

Uprawnionymi wnioskodawcami są publiczne i pozarządowe organizacje posiadające status prawny oraz siedzibę w jednym z państw uczestniczącym w Programie, np. muzea, archiwa, stowarzyszenia, związki rodzin ofiar, władze lokalne i regionalne, instytucje naukowe i edukacyjne.

Dofinansowanie Wspólnoty wynosi od 10 000 do 40 000 euro i może stanowić max. 60% całego budżetu projektu. Wyniki konkursu powinny być ogłoszone w lipcu br.

Projekty muszą zacząć się między 1 września i 31 grudnia 2006 r. oraz zakończyć najpóźniej 31 sierpnia 2007 r. Powinny one realizować przynajmniej jeden z 4 celów:

  • utrzymanie/konserwacja miejsc i archiwów związanych z masowymi deportacjami oraz zbieranie i zachowanie relacji świadków tych wydarzeń;
  • upamiętnienie pamięci o ofiarach deportacji (np. przy okazji rocznic);
  • refleksja, edukacja historyczna (np. seminaria, dyskusje, debaty);
  • współpraca organizacji działających na rzecz zachowania pamięci o deportacjach (wymiana doświadczeń i wspólne projekty archiwów, fundacji, itp.).

Formularze aplikacyjne i więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/action4/funding_en.htm.


ŹRÓDŁA

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/action4/funding_en.htm.
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/action4/funding_en.htmfacebook