SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


26.03.2007 DEBATA NA TEMAT DOBROBYTU SPOŁECZNEGO

Jakie są nowe realia społeczne w Europie ? - Komisja Europejska rozszerza debatę na temat dobrobytu społecznego

W dniu dzisiejszym /26.02.2006/ Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje mające na celu podsumowanie obecnych realiów i tendencji społecznych w społeczeństwach europejskich. Zadanie „podsumowania kwestii społecznych” zostało po raz pierwszy postawione w maju 2006 w komunikacie dotyczącym „Programu politycznego dla obywateli Europy”. W czerwcu 2006 r. ideę ta zatwierdziła Rada Europejska. Celem jest dotarcie do przedstawicieli różnych grup elektoratu i podjęcie dyskusji na temat tego, co tworzy europejskie realia społeczne. To realizowane po raz pierwszy zadanie będzie się opierało na dokumencie konsultacyjnym, sondażach Eurobarometru oraz specjalnej stronie internetowej. Zamiarem Komisji jest wysłuchanie różnych opinii, nie zaś testowanie opcji politycznych. W odpowiednich przypadkach wyniki tego zadania mogą być ujęte w przyszłych inicjatywach politycznych, np. przeglądzie agendy społecznej Komisji, który będzie dokonany w tym roku.

Jako punkt wyjściowy konsultacji, Komisja przedstawiła sprawozdanie okresowe dla Rady Europejskiej, która zbierze się 8 i 9 marca 2007 r., oparte na dokumencie konsultacyjnym przygotowanym przez Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej (BEPA), działające przy Komisji.

Analiza BEPA zatytułowana „Realia społeczne w Europie”, autorstwa Rogera Liddle'a i Frederica Leraisa, w interesujący sposób porusza szereg zagadnień, które zdaniem Kolegium będą przydatne w stymulowaniu szeroko zakrojonej debaty, którą chcieliby teraz rozpocząć

Wyrażając zadowolenie z rozpoczęcia tej debaty przewodniczący Komisji, Jose Manuel Barroso powiedział: „Współczesnym celem Unii europejskiej jest podniesienie poziomu zamożności, solidarności i bezpieczeństwa obywateli Europy w dobie globalizacji. Nie można tego dokonać bez wspólnych ram odniesienia dotyczących tego, co dzieje się w naszych społeczeństwach oraz wzajemnego zrozumienia ewentualnych skutków ogromnych wyzwań społecznych, jakie przed nami stoją.

At the Hampton Court Summit, Europe's leaders classified these challenges under the two broad headings of demography and globalisation. Od tamtego czasu zaniepokojenie publiczne dotyczące dobrobytu społecznego oraz sprawiedliwości stale rośnie. „Na szczeblu UE zbadaliśmy szczegółowo współczesne wyzwania dla konkurencyjności. Teraz przyszedł czas, aby w ten sam sposób przeanalizować i przemyśleć wyzwania społeczne stojące przed Europą dodał Przewodniczący Barroso.Przebieg procesu

Sposób organizacji konsultacji jest bezprecedensowy. Celem jest promowanie szeroko zakrojonej, otwartej debaty na temat społecznych wyzwań, przed którymi stoi Europa w dobie globalizacji. Na obecnym etapie nie ma jeszcze wniosków legislacyjnych lub nawet politycznych wytycznych, o zaopiniowanie których prosiłaby Komisja. Dopiero na późniejszym etapie zostaną wyciągnięte wnioski w zakresie polityki, w ścisłym partnerstwie z państwami członkowskimi.

Zadanie to nie będzie się ograniczało jedynie do tych organizacji, które mają siedzibę w Brukseli, lecz będzie również obejmowało organizacje lokalne i krajowe, jak również wspólnoty polityczne i zespoły ekspertów w całej Europie. Każda osoba zainteresowana omawianymi zagadnieniami może wziąć udział w debacie (lub przedstawić swoje zdanie) w okresie przeznaczonym na konsultacje.

Konsultacje potrwają do końca 2007 r.Sondaże Eurobarometru

Pod koniec 2006 r. przeprowadzono sondaż oceniający wiele aspektów życia społecznego.

Ogólnie rzecz biorąc, obywatele Unii Europejskiej są zadowoleni. 86 % (średnia UE-25) jest stosunkowo zadowolona ze swojego życia osobistego i otaczającej ich codzienności, 83 % jest zadowolona ze swego poziomu życia, 78 % z warunków pracy, 77 % z usług medycznych a 71 % z nauczania szkolnego w swej społeczności. 51 % uważa, że ich system opieki społecznej zapewnia wystarczającą pomoc.

85 % obywateli UE jest pewna utrzymania swojego miejsca pracy w najbliższych miesiącach. Poziom zadowolenia z pracy jest stosunkowo wysoki – 77 % obywateli uważa, że ich praca pozwala na wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności a 71 %, że praca wymaga od nich ciągłego zdobywania nowych umiejętności; dla 2/3 badanych zaangażowanie w pracę jest czymś rzeczywistym. Jednakże 41 % uważa, że ich praca jest zbyt wymagająca i stresująca. 34 % się z tym nie zgadza.

Jednakże mniej niż jedna trzecia obywateli ma zaufanie do swych instytucji krajowych. Problemem, który najbardziej ich dotyka jest bezrobocie (36 %), przed kosztami utrzymania (35 %) i emeryturami (30 %).

Jedna czwarta obywateli UE obawia się ubóstwa, a 62 % uważa, że każdy człowiek czuje się czasem zagrożony wizją ubóstwa. O ile dobre wykształcenie (62 %) i ciężka praca (45 %) to czynniki uważane za klucz do powodzenia w życiu, o tyle 64 % obywateli UE uważa jednak, że ci, którzy dzisiaj są dziećmi będą mieli o wiele trudniejsze życie, niż ludzie z ich pokolenia.

Specjalne badanie Eurobarometru zostało przeprowadzone w formie wywiadów osobistych przez TNS Opinion & Social. Ogółem ankietowanych było 26 755 osób, w okresie między 17 listopada a 19 grudnia 2006 r. Sprawozdanie jest dostępne na stronie http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm


Szczegółowe informacje, pełna wersja sprawozdania BEPA oraz bieżące informacje na temat konsultacji publicznych są dostępne na stronie:
http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/index_pl.htm


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/index_pl.htm
http://europa.eu/...ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK