SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


02.03.2007 SEJM RP PODJĄŁ UCHWAŁĘ w ROCZNICĘ 50 LECIA PODPISANIA TRAKTATÓW RZYMSKICH

Sejm RP przyjął przez aklamację uchwałę w 50. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich. W uchwale Sejm uznał, że integracja europejska do dzisiaj pozostaje najlepszym gwarantem pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu Europy . My, Polacy mogliśmy włączyć się w ten proces dopiero po zwycięstwie Solidarności i obaleniu komunizmu. Dopiero wtedy mógł się bowiem spełnić polski sen o ponownym zjednoczeniu Europy z naszym udziałem - napisano w uchwale.

Jak podkreślono, dla zdecydowanej większości Polaków nasze członkostwo w UE to szansa na urzeczywistnienie naszych marzeń i modernizacji, o awansie cywilizacyjnym, o wzroście gospodarczym i o bardziej skutecznym państwie prawa .

W uchwale Sejm wyraża też przekonanie, że Polska, tak długo pozbawiona możliwości wpływu na proces jednoczenia się Europy , powinna aktywnie i pozytywnie zaangażować się w debatę na temat przyszłości UE.

Traktaty Rzymskie to ogólna nazwa dwóch umów międzynarodowych, podpisanych przez Francję, Zachodnie Niemcy, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg 25 marca 1957, ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą, poprzedniczkę Unii Europejskiej.ŹRÓDŁA

http://euro.pap.com.plARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK