SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


14.03.2007 ALKOHOL POD LUPĄ EUROBAROMETRU

Polacy i Bałtowie najrzadziej w UE sięgają po alkoholowe trunki - taki wniosek można wyciągnąć z najnowszego Eurobarometru na temat postaw Europejczyków wobec alkoholu. Według Eurobarometru zaledwie 1% Polaków, Łotyszów i Litwinów, spośród tych, którzy pili alkohol w ciągu ostatnich 30 dni, czyniła to codziennie.

Europa jest kontynentem, gdzie pije się najwięcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Eurobarometr pokazuje jednak duże różnice w samej Unii Europejskiej. Okazuje się, że średnio 66% Europejczyków deklaruje, że sięgnęło po kieliszek wina, piwa lub mocniejszego trunku w ciągu ostatnich 30 dni.

Polacy są poniżej średniej - tylko 54% respondentów deklaruje, że piło w ciągu ostatniego miesiąca. Dla porównania deklarację taką złożyło 84% Duńczyków, 81% Holendrów, 76% Szwedów, 75% Luksemburczyków, 72% Belgów, 71% Niemców.

Kolejne bardziej szczegółowe pytania ujawniają, że Polacy - jeśli już pili - to pili rzadko. 28% raz w ciągu tych 30 dni, 27% 2-3 razy i zaledwie 1% codziennie. Podobne deklaracje składają mieszkańcy krajów bałtyckich. 36% Łotyszów, 35% Litwinów i 29%. Estończyków z tych, którzy pili w ostatnim miesiącu, deklaruje, że zdarzyło się to jeden jedyny raz. Codziennie piło tylko 1% Litwinów i Łotyszy oraz 3% Estończyków.

Najczęściej piją Portugalczycy - 47% z tych, którzy deklarują, że piją - sięga po kieliszek codziennie. Na drugim miejscu są Włosi - 26%.

Polacy nie odstępują od średniej unijnej w pytaniach dotyczących ilości wypitego trunku. Średnio Europejczycy piją 1-2 drinki przy jednej okazji, kiedy podawany jest alkohol. 10% Europejczyków pije wówczas 5 i więcej drinków. W Polsce 53% deklaruje, że pije 1-2 drinki na jednej imprezie, 20% - 3-4 drinki i 9% że 5 i więcej.

Najwięcej alkoholu przy jednej okazji wypijają Irlandczycy - 36% deklaruje 3-4 drinki, a 34% 5 i więcej.

Na pytanie, jak często w ciągu ostatniego roku wypiłeś pięć lub więcej drinków przy jednej okazji, zaledwie 4% Polaków odpowiada, że kilka razy w tygodniu (średnia unijna 13 proc.), 13% - raz w tygodniu, 22% - raz w miesiącu, 37% - mniej niż raz w miesiącu i 21% - nigdy (średnia unijna 31%).

Ogółem 75% mieszkańców UE przyznaje, że piło w ubiegłym roku alkohol, a 25% że jest abstynentami. W Polsce abstynencję deklaruje 28% Polaków. Najwięcej zdeklarowanych abstynentów jest we Włoszech (40%), na Węgrzech (38%) i w Portugalii (37%). Najmniej w Danii (7%), Holandii (10%) i Szwecji (12%).

Badanie Eurobarometru przeprowadzono między październikiem a listopadem 2006 roku metodą wywiadu, w domach prawie 30 tys. ankietowanych ze wszystkich państw UE.


PONADTO NA TEN TEMAT :


Europejczycy opowiadają się za wprowadzeniem na butelkach z alkoholem podobnych jak w przypadku papierosów oznaczeń, że szkodzi on kobietom w ciąży, kierowcom i młodzieży - wynika z przedstawionego Eurobarometru. Aż 77% Europejczyków, czyli prawie 8 na dziesięciu jest pozytywnie nastawionych do tego pomysłu, a 21% jest zdecydowanie przeciwnych - cieszył się unijny komisarz ds. zdrowia i konsumentów Markos Kyprianu, na którego zlecenie przeprowadzono badanie.

KE nie wyklucza w związku z tym zgłoszenia niebawem odpowiedniej propozycji legislacyjnej. Dotychczas pomysł ten spotykał się ze sprzeciwem zwłaszcza lobby producentów alkoholu.

Polacy do pomysłu ostrzeżeń o szkodliwości alkoholu dla kobiet w ciąży i kierowców podchodzą bardzo pozytywnie. 89% jest za i tylko 9% przeciw. Najbardziej niechętni są Finowie, Duńczycy i Holendrzy.

Większość Europejczyków (73%) opowiada się za obniżeniem dostępnego poziomu alkoholu we krwi do 0,2 promila dla kierowców młodych i początkujących.

W większości państw UE obowiązuje obecnie limit 0,5 promila dla wszystkich kierowców, w kilku państwach jest niższy (w Polsce 0,2), a w Czechach, na Węgrzech i Słowacji nie można prowadzić nawet po jednym kieliszku (limit zerowy). Najbardziej tolerancyjne dla kierowców są przepisy na Malcie (0,9), w Wielkiej Brytanii i Irlandii (0,8).

Większość Europejczyków (68%) uważa, że podniesienie ceny mocnych trunków nie spowoduje zmniejszenia ich spożycia. 62% Europejczyków (57% Polaków) mówi, że nie ograniczy się w zakupach alkoholu, jeśli jego cena wzrośnie o 25%. W przypadku tak znacznej podwyżki 33% respondentów (32 w Polsce) jest jednak przeciwnego zdania.

Badanie Eurobarometru przeprowadzono między październikiem a listopadem 2006 roku metodą wywiadu, w domach prawie 30 tys. ankietowanych ze wszystkich państw UE.ŹRÓDŁA

POLSKA AGENCJA PRASOWA : http://euro.pap.com.plfacebook