SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


16.03.2007 POMOC REGIONALNYCH OŚRODKÓW EFS

53,5 tys. podmiotów, które pozyskały środki unijne na rozwój swojej działalności, skorzystało dotąd z pomocy Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dzięki sieci takich ośrodków w całej Polsce udało się stworzyć ponad 1,7 tys. różnych projektów. Dotychczasową działalność ośrodków, tworzących największą tego typu sieć w Europie, podsumowano podczas czwartkowej konferencji prasowej w Katowicach. Przedstawiciele zaangażowanych w działalność sieci organizacji pozarządowych przekonują, że dzięki projektom EFS wielu ludzi naprawdę odmieniło swoje życie.

Europejski Fundusz Społeczny jest najważniejszym instrumentem finansowym UE w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałania bezrobociu. Wspiera m.in. szkolenia, przekwalifikowania, pomaga szukającym pracy niepełnosprawnym, służy walce z dyskryminacją zawodową. W latach 2007-2013 Polska ma otrzymać z tego funduszu aż 11,5 mld euro, czyli prawie 2,5 razy więcej niż w latach 2004-2006. 60 proc. tych środków będzie przekazana bezpośrednio regionom.

Według przedstawicieli odpowiedzialnej za projekty z EFS Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), to m.in. dzięki środkom z tego funduszu sektor pozarządowy w Polsce przeżywa okres największej od lat aktywności. To organizacje pozarządowe w swoich regionach pełnią rolę Regionalnych Ośrodków EFS, informując o możliwościach, jakie daje fundusz i wspierając projektodawców szkoleniami i doradztwem.

Do sierpnia ub. roku w sieci funkcjonowały 32 ośrodki, wyłonione w drodze konkursu. Do końca pierwszego kwartału tego roku sieć będzie liczyła już 49 ośrodków. Wyłoniono je spośród 141 organizacji ubiegających się o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez PARP. Agencja jest pomysłodawcą stworzenia sieci - pierwszej tak działającej w Europie.

Organizacje pozarządowe podejmują wiele cennych inicjatyw społecznych, a jednocześnie potrafią skutecznie szukać partnerów do wspólnych działań. Wykorzystując ich potencjał, PARP tworzy sieć profesjonalnych ośrodków, które z sukcesem będą pomagały wykorzystywać środki EFS - wyjaśniła dyrektor zespołu rozwoju zasobów ludzkich w PARP, Anna Świebocka-Nerkowska.

Dla regionalnych organizacji pozarządowych przyłączenie się do sieci jest szansą na rozwój i profesjonalizację działań. Dodatkową zachętą była możliwość otrzymania nawet 600 tys. zł na działalność ośrodka, bez konieczności wnoszenia wkładu własnego.

Ośrodki prowadzą bezpłatne szkolenia i dostarczają porad dotyczących korzystania z EFS. Do zadań ich pracowników należy m.in. docieranie do osób z ciekawymi pomysłami na usprawnienie rynku pracy, ale potrzebujących wsparcia i mobilizacji. Ich klientami mogą być np. organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie, ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego, przedsiębiorcy oraz instytucje związane z rynkiem pracy.

Szacuje się, że potencjalnych projektodawców, którzy mają szansę ubiegania się o środki z EFS, jest w Polsce ponad 35 tys. Na każdy ośrodek będzie przypadać około 714 potencjalnych klientów.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa
tel. (0-22) 628-38-88, faks (0-22) 693-40-71
e-mail: zarzadzanieEFS@mrr.gov.pl, POKL@mrr.gov.pl.


Infolinia Europejskiego Funduszu Społecznego: tel. 0 801 337 801 (0 801 EFS 801)ŹRÓDŁA

PORTAL EFS : http://www.efs.gov.pl/

POLSKA AGENCJA PRASOWA : http://euro.pap.com.plfacebook