SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


16.03.2007 LUBLIN NA LIŚCIE DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO ? ...

Wzgórze Lecha, Katedra Wawelska, Lublin i Stocznia Gdańska, te kandydatury do wpisu na listę dziedzictwa europejskiego przedstawił w piątek minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski francuskiemu ministrowi Kultury i Komunikacji - poinformowało biuro prasowe resortu.

Lista Dziedzictwa Europejskiego jest inicjatywą zgłoszoną przez Francję podczas Europejskich Spotkań Kulturalnych, które odbyły w Granadzie w kwietniu zeszłego roku. Ma ona służyć stworzeniu mapy miejsc i obiektów istotnych dla tożsamości europejskiej. Kandydatury zgłaszają poszczególne państwa członkowskie UE. Wśród zgłoszonych dotychczas propozycji znajdują się m.in. Akropol, opactwo benedyktynów w Cluny i Mur Berliński.

Polska zaproponowała Wzgórze Lecha w Gnieźnie jako symboliczne miejsce tworzenia się zjednoczonej Europy. Jej idea przyświecała bowiem Zjazdowi Gnieźnieńskiemu monarchów europejskich - z udziałem niemieckiego cesarza Ottona III i polskiego króla Bolesława Chrobrego - w 1000 roku.

Z kolei Kościół Katedralny pod wezwaniem świętych Stanisława Biskupa i Wacława na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie jest miejscem, które dokumentuje - jak uzasadnia kandydaturę resort - ponad tysiącletnie związki Polski z kulturą europejską w jej chrześcijańskim, duchowym, historycznym, artystycznym i publicznym wymiarze .


Trzecia polska kandydatura, to Lublin - kościół pod wezwaniem św. Stanisława wraz z Klasztorem Dominikanów, kościół Św. Trójcy i pomnik Unii Lubelskiej. /na zdjęciu pomnik na starej pocztówce/. Miasto to symbolizuje europejskie idee integracyjne, ponadnarodowe dziedzictwo demokracji i tolerancji oraz ideę dialogu kultur między Wschodem a Zachodem . W 1569 roku właśnie w Lublinie podpisano unię polsko-litewską, w wyniku której powstał dość jednolity wielonarodowy organizm państwowy, swoją rozległością w Europie ustępujący jedynie ówczesnej Rosji.

I wreszcie Stocznia Gdańska, czyli obiekty związane z powstaniem Solidarności . Chodzi o budynek Sali BHP , Bramę nr 2 i Plac Solidarności z Pomnikiem Poległych Stoczniowców wraz z murem i tablicami inskrypcyjnymi. Stocznia Gdańska jest żywym dowodem jednoczenia się Europy w imię poszanowania praw człowieka, wspólnej walki o wolność i demokrację - czytamy w uzasadnieniu.

Jestem przekonany, że te ważne dla polskiego dziedzictwa obiekty stanowią istotny element europejskiej pamięci historycznej, a ich wpis na Listę Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego znacząco wpłynie na proces umacniania się tożsamości naszego kontynentu - podkreśla minister Ujazdowski. - Mają one zasadnicze znaczenie dla historii i dziedzictwa kulturowego Europy, stanowiąc żywe przypomnienie wspólnej rzeczywistości politycznej i pamięci historycznej kontynentu .

Inicjatywa ta służyć będzie niewątpliwie budowaniu europejskiej tożsamości. Posiada silne walory edukacyjne, dając możliwość stworzenia wspólnego kodu kulturowego w Europie - przewiduje polski minister.ŹRÓDŁA

POLSKA AGENCJA PRASOWA : http://euro.pap.com.plfacebook