SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


19.03.2007 W WARSZAWIE O 50 LECIU TRAKTATÓW RZYMSKICH

Traktaty Rzymskie, które dały początek Unii Europejskiej, to wydarzenie przełomowe; Unia to jeden najbardziej udanych projektów politycznych, jaki został stworzony w historii cywilizacji - ocenili uczestnicy poniedziałkowej konferencji w Warszawie zorganizowanej z okazji 50. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich.

Po wojnie, gdy w Europie stanęły naprzeciwko siebie wielkie narody, które niemal się nawzajem wymordowały, stworzono instytucję ekonomiczną, polityczną, społeczną i kulturową, która postanowiła je ze sobą połączyć. Używała nie tylko instrumentu handlowego, a także podjęła zupełnie niezwykły wysiłek pojednania - mówił były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Jak dodał, UE to projekt, który na płaszczyźnie współpracy politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej buduje zupełnie nową jakość . To jest jeszcze bardziej fascynujące i obiecujące niż to, co mogliśmy zaobserwować gdziekolwiek indziej - podkreślił.

W ocenie komisarz UE ds. polityki regionalnej Danuty Huebner, podpisanie Traktatów Rzymskich było wydarzeniem przełomowym, ponieważ umożliwiło przekształcenie Europy w obszar pokoju. Wspólnoty Europejskie, a potem Unia Europejska, zawsze były gwarantem pokoju, stabilności, demokracji, poszanowania prawa, godności jednostki - zaznaczyła polska komisarz.

Huebner zwróciła uwagę, że Polska, jeszcze zanim przystąpiła do UE, skorzystała na integracji europejskiej. Proces dochodzenia do członkostwa i przystąpienie do Unii pozwoliły na przekształcenie naszego kraju w państwo demokratyczne, z gospodarką rynkową. Te szybkie przemiany mogły nastąpić dlatego, że na horyzoncie było członkostwo w Unii - oceniła.

Unijna komisarz podkreśliła także konieczność opracowania i przyjęcia nowego Traktatu Konstytucyjnego UE. Jej zdaniem, bez niego nie możliwe będzie sprostanie wyzwaniom współczesnego świata. Jak mówiła, nowy Traktat powinien m.in. uporządkować podział kompetencji między Unią a państwami członkowskimi, uprościć system podejmowania decyzji, czyniąc tym samym UE bardziej przejrzystą, a także wzmocnić demokratyczną legitymację organizacji.

Jak dodała Huebner, nowy Traktat jest potrzebny również po to, by stworzyć skuteczniejsze - niż dotychczas - mechanizmy wspólnych, unijnych działań na arenie międzynarodowej. Przestrzegła jednocześnie przed akceptacją rozwiązań tymczasowych, które - w jej ocenie - tylko dogonią rzeczywistość , a nie stworzą żadnej perspektywy na przyszłość. Bądźmy bardziej ambitni - apelowała.

Huebner podkreśliła, że prace nad nowym Traktatem to także okazja dla Polski by nasz głos w dyskusji nad przyszłością Europy został wzięty pod uwagę. Nam nie wolno Unii osłabiać. Myśmy po to do niej wstąpili, żeby ją wzmocnić - zaznaczyła.


Zdaniem wiceszefa Komisji Europejskiej, Guentera Verheugena Polska jest w UE poważana i szanowana. Jak zaznaczył, jest to zasługą silnej woli i determinacji Polaków.

Polityk niemiecki wspominając rozszerzenie Unii o Polskę ocenił, że było ono konieczne z punktu widzenia moralnego, politycznego i strategicznego . Verheugen był wówczas komisarzem ds. rozszerzenia UE.

Wiceszef KE podkreślił, że obecnie Polska ma już równorzędną pozycje w rodzinie europejskiej , w której - jak mówił - jest krajem poważanym i szanowanym . To też zasługa Polaków, ponieważ bez ich silnej woli i determinacji byłoby to niemożliwe - dodał.

Jego zdaniem, obecność Polski w UE pozwala wspólnocie nawiązać lepsze kontakty z państwami ze wschodniej części kontynentu.

Ambasador Niemiec Reinhard Schweppe zwrócił uwagę na potrzebę - jego zdaniem - zwiększenia liczby dziedzin UE, gdzie stosuje się zasadę podejmowania decyzji większością głosów. Obecnie dotyczy ona przede wszystkim spraw gospodarczych, takich jak np. polityka handlowa.

Jak podkreślił Schweppe, tam gdzie obowiązuje metoda wspólnotowa, Unia mówi jednym głosem. Jak ocenił, w tych dziedzinach, gdzie decyzje muszą zapaść jednomyślnie, Unia ma znacznie mniejsze osiągnięcia. Jednym z takich obszarów jest - jego zdaniem - wspólna polityka zagraniczna UE, gdzie bardzo trudno pogodzić 27 interesów narodowych.

W poniedziałkowej konferencji zorganizowanej m.in. przez fundację Kwaśniewskiego Amicus Europae i Stowarzyszenie Pro Europa wzięli także udział b. premier Józef Oleksy, b. marszałek Senatu Longin Pastusiak i eurodeputowany SdPl Dariusz Rosati.
Guenter Verheugen i Jarosław Kaczyński


Premier Jarosław Kaczyński powiedział po spotkaniu z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, komisarzem UE ds. przedsiębiorczości i przemysłu Guenterem Verheugenem, że wszedł on już do polskiej historii, a teraz jest prawdziwym przyjacielem naszego kraju m.in. w pościgu za bogatszymi krajami Unii Europejskiej.

To było nasze pierwsze spotkanie, ale muszę powiedzieć, że było to spotkanie niezwykle otwarte i przyjacielskie - mówił z kolei Verhuegen o atmosferze poniedziałkowych rozmów. Jak dodał, cieszy się, iż poparcie dla Unii w naszym kraju rośnie, a Polska stała się bardzo szanowanym i ważnym członkiem UE .

Verhuegen był komisarzem ds. rozszerzenia gdy Polska starał się o wejście do UE.

Szef rządu ocenił, że rozmowa z Verheugenem była bardzo dobra . Dodał, że jest on kimś naprawdę bardzo życzliwie nastawionym, kto rozumie Polskę, kto jest przyjacielem Polski . Powiedziałem panu Verheugenowi, że wszedł już do polskiej historii i ciągle do niej wchodzi - oświadczył premier.

J. Kaczyński poinformował, że poruszył w rozmowie z wiceszefem KE sprawę bardzo ważną dla naszej przyszłości .

Sprawę takiego stosunku władz UE do Polski, który będzie pomagał naszemu rozwojowi, temu pościgowi Polski za Unią Europejską, temu dążeniu do tego, aby Polska w stosunkowo niedługim czasie znalazła się przynajmniej na przeciętnym poziomie UE, jeżeli chodzi o rozwój, o PKB na głowę mieszkańca - powiedział J. Kaczyński.

Znalazłem tutaj w panu przewodniczącym kogoś, kto to świetnie rozumie i kto jednoznacznie opowiada się za takim stosunkiem do polskich spraw - dodał. Jak zaznaczył, jest to dla nas niezwykle ważna, może najważniejsza z polskich spraw w roku 2007 .

Wiceszef KE zapewnił ze swej strony, że polityka energetyczna UE powinna opierać się na solidarności wszystkich 27 krajów członkowskich Unii. Jak dodał, podział zadań i odpowiedzialności w ramach polityki energetycznej powinien być fair , powinien też uwzględniać różnice między krajami.

Oprócz kwestii bezpieczeństwa energetycznego ich tematem - jak poinformował - były też sprawy związane z polityką UE odnoszącą się do jej wschodnich sąsiadów. Wiele miejsca - podkreślił Verhuegen - poświęciliśmy Rosji; rozmowy dotyczyły też Białorusi i Ukrainy.

Mówiliśmy o wielu kwestiach i byliśmy zgodni we wszystkich ważnych sprawach - podkreślił wiceszef KE.

Jak mówił premier, poruszono też m.in. sprawy związane z polityką przemysłową i nowymi technologiami. Dodał, że z wiceszefem KE rozmawiał o sprawach UE, ale przede wszystkim - o polskich sprawachŹRÓDŁA

POLSKA AGENCJA PRASOWA : http://euro.pap.com.plfacebook