SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


11.04.2007 BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA OBYWATELI UE

Osoby niezamożne nie tylko z Polski, ale również z pozostałych krajów członkowskich UE, będą miały szerszy dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej i to bez tworzenia kosztownego systemu państwowych biur pomocy prawnej. Rząd przyjął we wtorek projekt autopoprawki do projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym.

Centrum Informacyjne Rządu (CIR) wyjaśnia w przesłanym PAP komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, że najubożsi mają otrzymywać pomoc prawną na etapie przedsądowym.

Prawnicy będą bezpłatnie doradzać w sprawach cywilnych, karnych (ale tylko osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw i wykroczeń), administracyjnych, dotyczących prawa rodzinnego oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Będą również wskazywali podmiot lub organizację właściwą do załatwienia danej sprawy. Pomogą także przygotować niektóre pisma i wnioski sądowe - informuje CIR.

Zastrzega jednak, że ta forma pomocy nie będzie obejmować m.in. takich spraw jak: podatkowe, celne i dewizowe, spraw dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej ani związanych z działalnością instytucji społecznych, w szczególności fundacji lub stowarzyszeń.

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnej sieci punktów pomocy prawnej, które będą mogli prowadzić adwokaci, radcy prawni, osoby z wyższym wykształceniem prawniczym, uczelnie oraz organizacje pozarządowe. Podmioty te, które mają funkcjonować w każdym powiecie, będą wyłaniane wájawnych konkursach.

Za organizację systemu udzielania pomocy ma odpowiadać Krajowa Rada Pomocy Prawnej (KRPP), składająca się z 5-7 osób powoływanych na 4 lata przez ministra sprawiedliwości. Jej zadaniem będzie m.in. rozstrzyganie konkursów na świadczenie pomocy prawnej i zawieranie umów z podmiotami wyłonionymi w tych konkursach. Nadzór nad KRPP sprawować ma minister sprawiedliwości.

Według przyjętego we wtorek projektu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej ma przysługiwać również obywatelom państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i Szwajcarii.

ŹRÓDŁA

http://euro.pap.com.plfacebook