SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


12.04.2007 2O LAT ERASMUSA!

19 i 20 kwietnia 2007 r. na terenie całej Polski odbędą się obchody 20-lecia ustanowienia największego europejskiego programu stypendialnego Erasmus. W ciągu dwóch dekad działalności skorzystało z niego ponad 42 tys. polskich studentów, a w bieżącym roku akademickim przystąpiło do niego już ponad 200 krajowych uczelni.

Erasmus powstał w 1987 r. jako europejski program wyjazdów stypendialnych dla studentów (The European Community Action Scheme for the Mobility of University Students). Został tak nazwany na cześć Erazma z Rotterdamu - XV-wiecznego holenderskiego humanisty. W chwili obecnej jest największym i najlepiej znanym wspólnotowym programem dla szkół wyższych. Statystyki pokazują, że uczestniczy w nim dziewięć na dziesięć uczelni w Europie. Stanowi część kompleksowego programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie .

Celem programu Erasmus jest propagowanie i wspieranie międzynarodowej mobilności studentów i nauczycieli akademickich oraz organizowanie międzyuczelnianych projektów edukacyjnych. Jednak nie tylko. Oprócz swej podstawowej roli spełnia też inne ważne funkcje - zbliża ludzi, pomaga przełamywać uprzedzenia i stereotypy, umożliwia szersze spojrzenie na świat. Stał się zjawiskiem społecznym i kulturowym.

Warto również podkreślić ogromną rolę Erasmusa w przekształcaniu i unowocześnianiu szkolnictwa wyższego w Europie - czytamy na stronie internetowej programu. - Przyczynił się bowiem do powstania idei Procesu Bolońskiego - inicjatywy europejskich środowisk akademickich, która zmierza do wprowadzenia większej przejrzystości i kompatybilności europejskich systemów szkolnictwa wyższego oraz do ułatwiania mobilności studentów i kadry akademickiej .

W pierwszym roku istnienia Erasmusa wzięło w nim udział niewiele ponad trzy tys. młodych osób. W tym roku skorzystało z niego już ponad 150 tys. stypendystów. Od momentu przystąpienia Polski do projektu w 1998 r. 42 tys. polskich studentów oraz 7,5 tys. nauczycieli akademickich wyjechało na zagraniczne stypendia, natomiast nasze uczelnie przyjęły osiem tys. stypendystów i ok. 4,5 tys. wykładowców z zagranicy.

W ramach obchodów 20-lecia Erasmusa, 20 kwietnia we wszystkich polskich miastach akademickich odbędą się happeningi, wystawy, spotkania, koncerty i seminaria. Obecni i byli stypendyści będą mogli wziąć udział w konkursie Erasmus - co to dla mnie znaczy? , w którym opiszą efekty udziału w programie w aspekcie naukowym, zawodowym i kulturowym.

Władze polskiej sekcji projektu zapowiadają też wydanie okolicznościowej publikacji pod tym samym tytułem ( Erasmus - co to dla mnie znaczy? ). Podsumuje ona rolę programu stypendiów zagranicznych w polskim życiu akademickim. Wydawnictwo ukaże się w końcu 2007 roku.

29 czerwca w Warszawie odbędzie się Konferencja Studentów Erasmusa, zatytułowana 20 lat programu Erasmus . Honorowym patronem wydarzenia będzie minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Michał Seweryński, a gośćmi specjalnymi stypendyści Erasmusa, przedstawiciele uczestniczących w nim uczelni, organizacji studenckich, konferencji rektorów, instytucji edukacyjnych i resortów nauki oraz pracownicy ambasad krajów UE.

Celem konferencji będzie podsumowanie dotychczasowych efektów realizacji programu w Polsce oraz rozważanie nad wpływem Erasmusa na modernizację systemu szkolnictwa wyższego, dialog międzykulturowy oraz rynek pracy. Imprezę uświetni wystawa zdjęć studentów oraz laureatów konkursu Discover Europe, organizowanego przez Erasmus Student Network.

ŹRÓDŁA

http://euro.pap.com.plARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK