SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


19.04.2007 POMOC PUBLICZNA DLA POLSKICH STOCZNI

Podczas wczorajszej wizyty w Brukseli, Premier Kaczynski spotkal sie miedzy innymi z Komisarz ds. Konkurencji, Neelie Kroes. Rozmawiali o pomocy publicznej dla stoczni w Gdyni, Gdansku i Szczecinie, ktora to pomoc, w wersji zaproponowanej przez Polske we wrzesniu 2006r, nie spelnia kryteriow pozwalajacych na jej zaakceptowanie przez KE.

Komisarz Kroes powiedziala, ze udana restrukturyzacjia tych stoczni lezy w interesie zarowno Polski jak i Komisji. W trakcie spotkania ustalono, ze rozmowy beda kontynuowane, tak aby jak najszybciej osiagnac rozwiazanie satysfakcjonujace obie strony. Miedzy innymi, za kilka tygodni dojdzie do spotkania Ministra Wozniaka z Komisarz Kroes w Brukseli.WIĘCEJ :

Podczas spotkania z premierem Jarosławem Kaczyńskim w środę w Brukseli komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes jako niewystarczające określiła przekazane dotąd przez Polskę plany restrukturyzacji polskich stoczni.
Zażądała poprawek, od których uzależnia zatwierdzenie przez Komisję Europejską (KE) blisko 2 mld zł pomocy publicznej, jaką stocznie dostały z budżetu po wejściu Polski do UE.
Komisja zgadza się na pomoc publiczną wyłącznie pod pewnymi surowymi warunkami. Polska nie jest wyjątkiem od tej zasady - powiedziała Kroes, cytowana przez swojego rzecznika Jonathana Todda.
Jednocześnie zapewniła, że Komisja rozumie drażliwość i złożoność polskiego przypadku , więc zadeklarowała gotowość do konstruktywnego podejścia . Ale konstruktywne nie może znaczyć pobłażliwe, ponieważ zasady zatwierdzania pomocy publicznej są takie same dla każdego kraju członkowskiego - zastrzegła.
Przedstawione dotychczas przez Polskę plany uznała za niewystarczające. Zażądała przede wszystkim większego niż proponowane przez Polskę ograniczenia mocy produkcyjnych. Polski rząd proponuje, by cięcia sięgnęły średnio 30 proc. potencjału zakładów, szacowanego na 900 tys. CGT (pojemność produkowanych statków liczona w tzw. skompensowanych tonach brutto).


KE chce, by redukcję obliczyć na podstawie rzeczywistej produkcji z 2006 roku, która wyniosła ok. 500 tys. CGT, i by cięcia były większe. KE podaje jako przykład Niemcy, które zmniejszyły produkcję o 40 proc. W odniesieniu do Polski odmawia podania konkretnych liczb, tłumacząc, że redukcja musi być odpowiednio znacząca i iść dalej, niż proponuje polski rząd.
Komisja oczekuje pilnej prywatyzacji stoczni, dzięki której znajdą się środki na nowe inwestycje, które zapewnią modernizację, a w rezultacie - trwałą rentowność zakładów. Poza tym utrata kontroli nad zakładami przez Skarb Państwa będzie wyrazem zaufania do rynku i zdolności stoczni do przywrócenia rentowności - podkreśliła Kroes. Dodała, że inwestorzy muszą mieć zagwarantowane prawo działania bez nacisków politycznych .
Czcze obietnice prywatyzacji nie wystarczą. Konieczny jest rzeczywisty postęp - zwróciła uwagę komisarz, krytykując opóźnianie sprzedaży stoczni prywatnym inwestorom.


Polska twierdzi, że są inwestorzy zainteresowani wszystkimi trzema stoczniami i zapowiada przyspieszenie prywatyzacji. Rząd wyklucza zamknięcie któregoś z zakładów. Jednak jeśli program restrukturyzacji stoczni, obejmujący redukcję mocy, nie zostanie zaakceptowany przez KE, konieczny będzie zwrot 2 mld zł. A to może oznaczać upadek stoczni.


Już 7 maja 2007 komisarz Kroes ma się spotkać w sprawie stoczni z ministrem gospodarki Piotrem Woźniakiem.

This is a press release from the European Commission
Ceci est un communiqué de presse de la Commission Européenne
MEMO/07/138
Brussels, 18th April 2007


State aid: Commissioner Kroes discusses Polish shipyard subsidies with Polish Prime Minister


European Commissioner for competition Neelie Kroes and Polish Prime Minister Jaroslaw Kaczynski met in Brussels on 18th April 2007 to discuss the current state of play as regards the European Commission's investigation into subsidies to the shipyards at Gdynia, Gdansk and Szczecin (see IP/05/644). Commissioner Kroes underlined that state aid, including the write-off of public debt, can only be approved as part of a package including restructuring plans to ensure restoration of long-term viability, a significant private sector contribution to the restructuring costs and capacity reductions to limit the distortions of competition created by the aid. The Prime Minister and Commissioner Kroes agreed that contacts on the issue between the Commission and the Polish authorities would continue with a view to reaching a satisfactory outcome as soon as possible. In particular, it was agreed that Commissioner Kroes would meet with the Polish Economic Affairs Minister Piotr Wozniak in Brussels within the next few weeks.

Commissioner Kroes underlined that the Commission understands the sensitivity of these cases as well as their complexity. In the view of Commissioner Kroes, the successful restructuring of the Polish yards is in the best interests of both the Polish authorities and the Commission.

Ms Kroes is open to a constructive approach but constructive cannot mean lenient since state aid rules have to apply equally to every Member State.

The shipbuilding sector in the EU has in the past decades been subject of extensive and sometimes painful restructuring. The Commission has authorised state aid for this purpose only under stringent conditions. Poland can be no exception to this, she explained.

The restructuring plans submitted to the Commission in September 2006 do not fulfil any of the crucial criteria for allowing state aid, which are: restoration of viability, significant private contribution to finance the restructuring process and considerable capacity reductions.

Insufficient restructuring plans at this stage

There are in particular two steps which need to be taken urgently to move forward successfully the restructuring process. The first is to determine the necessary capacity reductions. This will enable to take the second step, which is to move forward the envisaged privatisation that will bring in the necessary new investment and restore commercial viability of the yards.

Capacity reductions


The guidelines on rescue and restructuring state aid require that aid must be accompanied by compensatory measures in order to avoid distortions of competition. In the case of the shipbuilding sector, these compensatory measures take the form of capacity reductions. This is a pressing issue, since potential investors want to know about such capacity cuts before deciding whether to invest.

Commissioner Kroes received a Polish proposal on the capacity cuts at the end of February. This proposal seems to be not sufficient. She invited the Polish authorities to reflect on further capacity reductions.

Privatisation

The second urgent issue is privatisation. Commissioner Kroes fully supports the decision of the Polish Government to privatise all three yards. This is important because:

  • first, the entry of a strategic private investor and the loss of control by the Polish State would demonstrate the belief of the market in the ability of the yards to return to viability
  • second, it would also provide the funds necessary for the financial restructuring and the indispensable modernisation of the yards.

Commissioner Kroes underlined that no strings should be attached to the sales – the buyers have to be free to determine the future commercial strategy for the three yards, free of political influence. And privatisation needs to lead to the loss of control by the state.

Commissioner Kroes is concerned about the timing of privatisation and further delays in the process.

She underlined that mere promises of privatisation will not be sufficient, but that real progress is necessary. The yards have been surviving over years only due to repeated state support. This has been creating serious distortions of competition and calls now for urgent decisions.

Jonathan Todd, tel.: 00322 2994107
Linda Cain, tel.: 00322 2999019
Audrey Lemonnier, tel.: 00322 2950258
This statement will be available on RAPID shortly

Official information of the European Commission is available at any time at http://europa.eu.int/rapid/

Les informations officielles de la Commission européenne sont accessibles à tout moment sur http://europa.eu.int/rapid/

Bruksela, dnia 1 czerwca 2005 r.
Pomoc państwa: restrukturyzacja polskich stoczni pod nadzorem Komisji

Komisja Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie pomocy publicznej dla trzech stoczni w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie. Pomoc restrukturyzacyjna przyznana tym trzem stoczniom będzie zweryfikowana zgodnie z zasadami Traktatu WE dotyczącymi pomocy państwa, a w szczególności zasadami pomocy państwa skierowanej do przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, w ramach pomocy przyznanej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. Komisja nie będzie sprawdzała środków przyznanych przez władze polskie przed przystąpieniem.


„Zaproponowany przez władze polskie rodzaj pomocy jest zgodny z zasadami UE tylko wtedy, gdy towarzyszy mu szczegółowy plan restrukturyzacji obejmujący trwałe przemiany w zakresie przemysłu i jeżeli nie ogranicza się on do obsługi długu oraz poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa. „Chcemy zobaczyć plan, który przyczyni się do wzrostu rentowności przedsiębiorstw, zdolnych do stawienia czoła naciskowi konkurencji w ramach UE”, powiedziała Neelie Kroes, Komisarz ds. konkurencji.

Formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy państwa dotyczy wsparcia finansowego udzielonego przez władze polskie tak na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, w celu restrukturyzacji trzech największych polskich stoczni w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie. Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. oraz Stocznia Gdynia S.A. z jej spółką zależną Stocznią Gdańską (Grupa Stoczni Gdynia S.A.) rozpoczęły proces restrukturyzacji już w 2002 r. Właścicielem Stoczni Szczecińskiej Nowej jest państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP), podczas gdy większościowym właścicielem Grupy Stoczni Gdynia jest Skarb Państwa.

We wszystkich trzech przypadkach pomoc została przyznana przed i po przystąpieniu. Ocena zgodności pomocy przyznanej przed przystąpieniem leży poza zakresem kompetencji Komisji. Komisja ma jednak prawo podejmować kroki w związku z pomocą przyznaną po przystąpieniu, nawet jeśli rzeczone wsparcie państwa mieści się w ramach procedury restrukturyzacyjnej rozpoczętej przed przystąpieniem.

Komisja wyraża wątpliwość, czy przyznana pomoc jest w stanie przywrócić długoterminową rentowność stoczni. Wątpi także, czy przedsiębiorstwa dokonały odpowiedniego obniżenia zdolności produkcyjnych w celu kompensacji faktu zakłócenia konkurencji oraz czy wkład własny beneficjentów jest wystarczający do podjęcia się restrukturyzacji. Dlatego też Komisja rozpoczęła formalne postępowanie wyjaśniające, które ma pozwolić Polsce i stronom trzecim na zgłoszenie uwag w celu wyjaśnienia powyższych wątpliwości.

ŹRÓDŁA

http://euro.pap.com.pl
Komisja Europejska > Reprezentacja w Polsce http://www.delpol.pl/
http://europa.eu.int/rapidfacebook