SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


23.04.2007 NIEPEŁNOSPRAWNI GOTOWI DO PRACY

5 tys. osób niepełnosprawnych z całej Polski skorzysta z rozpoczynającego się właśnie projektu Gotowi do pracy - wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia , współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - poinformowano podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach. Projekt jest adresowany do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym we wszystkich grupach niepełnosprawności, mających długotrwałe trudności z wejściem na otwarty rynek pracy. Mają one dzięki temu zwiększyć swoją samoocenę oraz szansę na podjęcie zatrudnienia. To pierwszy tego typu i tej skali projekt w naszym kraju - powiedziała jego koordynator ds. promocji Ewa Grochowska.

Unikalność tego przedsięwzięcia polega na jego skali i zawartości programowej. Kładzie ona zasadniczy nacisk na przełamywanie psychologicznych barier oraz tych ograniczeń, które wynikają ze stereotypów i braku wiedzy o możliwościach osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Celem jest budowa własnej, pozytywnej motywacji beneficjentów i wskazanie indywidualnych walorów każdego z nich - dodała.

W warsztatach z udziałem psychologów, doradców zawodowych, lekarzy i rehabilitantów weźmie udział co najmniej 5 tys. osób niepełnosprawnych z całego kraju. Dla każdego z uczestników zostanie przygotowany indywidualny plan działania - rodzaj scenariusza kariery zawodowej, opartego o konkretne atuty zawodowe i osobowościowe niepełnosprawnego kandydata na pracownika, odniesione do obecnego stanu prawno-ekonomicznego danego segmentu rynku.

Istnieje możliwość organizacji transportu do miejsc warsztatów, które będą się odbywać w ośrodkach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, uczestnikom mogą też towarzyszyć opiekunowie. Beneficjenci mają również zagwarantowane bezpłatne wyżywienie i pobyt podczas trwania warsztatów. 250 uczestników odbędzie staże w formie praktycznych zajęć w miejscu pracy.

Celem projektu jest również promocja osób niepełnosprawnych jako atrakcyjnych kandydatów na pracowników. Służyć temu będą m.in. serwis internetowy, baza informacyjna o potencjale zawodowym uczestników oraz seminaria dla blisko 500 przedstawicieli urzędów pracy i organizacji pozarządowych.

Niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.gotowidopracy.pl, można też dzwonić na infolinię 0 801 700 705.

Wartość projektu to 33 mln zł. Jego zleceniodawcą jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a wykonawcą - katowicka firma WYG International


ŹRÓDŁA

http://euro.pap.com.pl
facebook