SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


11.05.2007 POLSKA W CZOŁÓWCE NEGOCJACJI

Komisja Europejska zaakceptowała polskie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Fakt ten został ogłoszony podczas konferencji „Silne regiony – budowanie mostów dla Europy”, która odbywa się w dniach 9 – 10 maja w Hof (Bawaria). Tym samym Polska znalazła się w grupie 10 państw członkowskich UE, które osiągnęły już porozumienie z KE w sprawie NSRO.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia to podstawowy dokument przygotowywany przez każdy kraj członkowski UE, określający krajowe priorytety, na które będą przeznaczone unijne fundusze w okresie programowania 2007 – 2013. Zatwierdzenie NSRO przez KE stanowi wymóg prawny przyjęcia programów operacyjnych na lata 2007 – 2013.

Wszystkie państwa członkowskie przesłały już Komisji Europejskiej swoje NSRO. Polska przekazała ten dokument w formie elektronicznej 7 grudnia 2006 r., jako ósmy z dwudziestu siedmiu krajów członkowskich. Warto jednak zaznaczyć, że wyprzedzające nas kraje należą do najmniejszych w Europie, mają do dyspozycji najmniej środków unijnych, więc i ich Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia są dokumentami znacznie mniejszymi. Na tempo przygotowania NSRO duży wpływ miały też konsultacje społeczne, na które w tak dużym kraju jak Polska należało poświęcić kilka miesięcy.

Pierwszymi krajami, których NSRO zostało zaakceptowane przez Komisję Europejską były: Malta (20.12. 2006), Grecja (28.03.2007) , Austria (04.04.2007), Dania (16.04.2007) i Litwa 26.04.2007). Podczas konferencji w Hof dołączyło do nich pięć kolejnych państw członkowskich: Niemcy, Polska, Hiszpania, Cypr oraz Węgry.

Podsumowując, już dziesięć krajów członkowskich uzgodniło z Komisją Europejską swoje NSRO. Łączna wartość środków wspólnotowych dla tych państw wynosi ok. 160 mld euro, co stanowi blisko połowę środków unijnych przeznaczonych na realizację polityki spójności w latach 2007 - 2013. W najbliższym czasie zakończona zostanie procedura zatwierdzania przez Komisję Europejską NSRO pozostałych siedemnastu państw członkowskich.

W okresie programowania 2007 – 2013 Polska będzie największym beneficjentem unijnej polityki spójności. Spośród 347 mld euro przeznaczonych na ten cel, ponad 67 mld euro zostało przyznane Polsce. Łącznie z współfinansowanie krajowym, kwota ta wynosi 85,6 mld euro.

W konferencji w Hof, zorganizowanej przez Prezydencję niemiecką we współpracy z Komisją Europejską, uczestniczą przedstawiciele państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz eksperci do spraw polityki regionalnej. Polskę na konferencji reprezentuje Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka.


Pobierz plik:
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 - wersja z maja 2007 r., zaakceptowana przez Komisję Europejską /PDF 1,44 MB/ŹRÓDŁA

http://www.funduszestrukturalne.gov.plfacebook