Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/192.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/192.php on line 4
PLAKATEM W DYSKRYMINACJĘ - KONKURS DLA MŁODZIEŻY UE
2007 – Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich


30.07.2007

Komisja Europejska ogłasza konkurs „Unia Europejska a walka z dyskryminacją”, którego celem jest uwrażliwienie młodych Europejczyków na problem dyskryminacji i działania UE w tym zakresie.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 12–18 lat. Każdy z uczestników ma stworzyć plakat ilustrujący ideę walki z dyskryminacją w Unii Europejskiej i sprzeciw wobec tego zjawiska.

Do wygrania są dwie nagrody: w etapie krajowym oraz europejskim. Na zaproszenie Komisji Europejskiej sześć najlepszych drużyn z całej Europy pojedzie do Brukseli.

Termin zgłoszeń do konkursu mija 24 września, a prace można nadsyłać do 31 października .

Nie bez przyczyny Franco Frattini, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, wybrał 30 lipca 2007 r. na ogłoszenie konkursu poświęconego walce z dyskryminacją. Dzień ten wypada dokładnie w połowie Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich, a walka z dyskryminacją to jeden ze sztandarowych celów Komisji.

Zniesienie dyskryminacji oraz zapewnienie równego traktowania i równych szans obywatelom i mieszkańcom Unii Europejskiej – zwłaszcza tym najmłodszym – to wspólne cele Unii i państw członkowskich – powiedział Franco Frattini – Sprzeciw wobec dyskryminacji to potwierdzenie fundamentalnej wartości Europy, o którą walczyć musimy każdego dnia. Dlatego Komisarz zaproponował, aby w ramach konkursu, a także przy okazji obchodów 50. rocznicy Unii, młodzi Europejczycy w zespołowo wykonali prace plastyczne poświęconą problemowi dyskryminacji i ogólnej zasadzie niedyskryminowania innych. Chodzi o to, aby młodzi ludzie mogli skuteczniej bronić tej zasady i lepiej ją promować, powiedział Frattini.

Co należy zrobić?

Młodzież biorąca udział w konkursie musi przygotować plakat ilustrujący ideę walki z dyskryminacją w Unii Europejskiej i sprzeciw wobec dyskryminacji.

Tutaj : Rejestracja w witrynie internetowej konkursu

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. Prace muszą być wykonane zespołowo, a każdy zespół musi się składać z co najmniej czterech osób. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe (12–14 lat i 15–18 lat).

Tutaj : Regulamin Konkursu

Zwycięzca i nagrody

Konkurs jest podzielony na dwa etapy.

Najpierw w kraju…

W pierwszym etapie najlepsze prace zostaną wyłonione na szczeblu krajowym – trzy najlepsze zespoły z każdej grupy wiekowej zostaną zaproszone na uroczystość rozdania nagród, która zostanie zorganizowana w każdym kraju 20 listopada, czyli w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka.

… następnie w całej Unii

Następnie prace, które zdobędą pierwsze miejsca w poszczególnych krajach, zostaną poddane ponownej ocenie już na szczeblu europejskim. Trzy najlepsze zespoły z każdej grupy wiekowej zostaną zaproszone w dniach 15–17 grudnia do Brukseli na zwiedzanie miasta i instytucji europejskich oraz na uroczystość rozdania nagród, którą poprowadzi sam wiceprzewodniczący Komisji Franco Frattini.

Najlepsze plakaty zostaną zaprezentowane na stronach internetowych przedstawicielstw Komisji w państwach członkowskich UE oraz na serwerze Europa. Będą mogły również być wykorzystywane w przyszłości w europejskich kampaniach na rzecz walki z dyskryminacją.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej , z której można przejść na stronę konkursu.

www.euromlodziez.eu

Trochę historii konkursu

Konkurs stanowi drugą edycję konkursu zorganizowanego w 2006 r., poświęconego prawom dziecka. „Pokażcie Wasze prawa!” to hasło przewodnie, które zachęciło aż 2 237 zespołów z całej UE do przygotowania plakatów na temat praw dziecka.
Najlepsze prace można obejrzeć na stronie z wynikami pierwszej edycji konkursu

Prace te mają szansę zostać wykorzystane w przyszłych kampaniach UE promujących prawa dziecka.


..............................................................................


Pan Franco Frattini,
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej,
przedstawia konkurs: „Unia Europejska a niedyskryminacja”

Zakaz wszelkiej dyskryminacji, w tym dyskryminacji z powodu płci, rasy, koloru skóry, języka ojczystego, poglądów politycznych czy narodowości, to zasada przestrzegana przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, ujęta w przepisach prawa poszczególnych krajów i Europy. Zawarto ją także w art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

To jednak nie wystarczy. Aby móc skutecznie przeciwstawić się dyskryminacji, wszyscy obywatele i mieszkańcy Unii Europejskiej, poczynając od najmłodszych, muszą być świadomi tej zasady, być w stanie jej bronić i przypisywać jej właściwe znaczenie.

Dlatego właśnie dziś, 30 lipca 2007 r., w połowie Europejskiego Roku na rzecz Równych Szans dla Wszystkich, zapraszam wszystkich młodych ludzi zamieszkałych w Unii Europejskiej do wzięcia udziału w konkursie na rok 2007, „Unia Europejska a niedyskryminacja.”

Mam nadzieję, że praca zespołowa nad tym projektem sprawi im dużo radości i jednocześnie nauczy ich, jak mówić NIE wszystkim formom dyskryminacji.

Zapraszamy dzieci i nastolatków w grupach wiekowych: 12-14 i 15-18 lat do opracowania plakatu ilustrującego ideę niedyskryminacji w całej Unii Europejskiej. Po eliminacjach, a następnie ceremoniach rozdania nagród, które odbędą się we wszystkich państwach członkowskich w dniu 20 listopada, Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka, zaprosimy po trzy zwycięskie zespoły z każdej grupy wiekowej do Brukseli w dniach 15-17 grudnia, gdzie będą mogły spotkać się ze mną, a następnie wziąć udział w ceremonii rozdania nagród europejskich i zwiedzić instytucje europejskie oraz Brukselę. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy!

Franco Frattini
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej..............................................................................

DO POBRANIA :

Plakat konkursu /PDF/
Zestaw edukacyjny dla grupy wiekowej 12-14 lat /PDF 520 kB/
Zestaw edukacyjny dla grupy wiekowej 15-18 lat /PDF 520 kB/

..............................................................................

ROK RÓWNYCH SZANS


ŹRÓDŁA

www.euromlodziez.eu

HISTORIA KONKURSU

http://ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/children/children_2006_en.htm#nationalWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/192.php on line 116

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/192.php on line 116