SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


9 mln euro na badania ekosystemu Morza Bałtyckiego ... wiosną, czyli jeszcze za słoweńskiego przewodnictwa UE 04 stycznia 2008

Komisja Europejska (KE) ogłosiła w piątek (4 stycznia br.), że przeznaczy 9 mln euro na program badawczy ekosystemu Morza Bałtyckiego pod nazwą BONUS+, do którego mogą zgłosić się także polscy badacze.

Program ma na celu opracowanie opartego o ekosystemy sposobu zarządzania Morzem Bałtyckim, w którym uczestniczyć będzie osiem leżących nad tym morzem państw członkowskich (Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Polska i Szwecja) oraz Rosja. Środki pochodzić będą z tzw. siódmego programu ramowego UE, którego celem jest tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Zainteresowane państwa przeznaczą na ten program kolejnych 18,7 mln euro.

Jak przekonuje KE, badania prowadzone w ramach programu BONUS+ powinny umożliwić lepsze zrozumienie sposobów reakcji ekosystemów Morza Bałtyckiego na przeszłe, obecne i przyszłe zmiany wywoływane zarówno przez czynniki naturalne, jak i ludzi.

"Badania powinny przyczynić się do stworzenia podstaw systemu ostrożnego zarządzania, mającego na celu ochronę i zrównoważone korzystanie z zasobów i dobrodziejstw ekosystemów" - zapowiada KE.

Ponadto KE poinformowała w piątek o wsparciu finansowym w wysokości 21 mln euro drugiego programu iMERA - Plus 21, skupiającego 32 krajowe instytuty meteorologii. Państwa członkowskie dodadzą dalsze 42 mln euro na prace badawcze nad bardziej precyzyjnym i wiarygodnym sposobem prowadzenia pomiarów.


ŹRÓDŁA

http://www2.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/1A61C6715E8BEBECC12573C60052FAD5?Openfacebook