SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


xPtasia grypa: choroba pod kontrolą decyzję potwierdzającą środki zwalczania i kontroli ptasiej grypy, podjęte przez Polskę i Niemcy.xx 09 stycznia 2008

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt przyjął dziś decyzję potwierdzającą środki zwalczania i kontroli ptasiej grypy, podjęte przez Polskę i Niemcy.

Od 1 grudnia 2007 r. polskie władze zgłosiły 9 przypadków wysoce zjadliwej ptasiej grypy wśród drobiu i jeden wśród dzikich ptaków. Ostatni wybuch choroby miał miejsce ponad 2 tygodnie temu, w stadzie kur niosek w Sadłowie Parcelach w powiecie żuromińskim. Miejsce to było już wówczas w granicach obszaru buforowego ustanowionego po wykryciu wcześniejszych przypadków choroby w okolicy. W odpowiedzi na pojawienie się choroby, władze polskie zastosowały rygorystyczne środki ochronne określone w dyrektywie dotyczącej ptasiej grypy oraz w decyzji Komisji 2006/415/WE dotyczącej wysoce zjadliwej ptasiej grypy podtypu H5N1 u drobiu, czyli wybicie ptactwa z gospodarstw, w których wystąpiła choroba, ograniczenie warunków przemieszczania się zwierząt, a także środki bezpieczeństwa biologicznego w okolicy ognisk choroby. Zarówno Komisja, jak i kraje członkowskie zatwierdzili wszystkie powyższe środki.

Stały Komitet dokonał dziś przeglądu środków zastosowanych przez Polskę i zaznaczył, że sytuacja uległa znacznej poprawie i wydaje się być pod kontrolą.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/influenza/index.cfm


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/influenza/index.cfmfacebook