SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


05 lutego 2008 r. Gwiezdny Krąg III edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej

Informujemy o przedłużeniu terminu zgłoszeń do III edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg". Termin ten mija 15 lutego 2008 roku.

Zgłoszenia szkół ponadgimnazjalnych przyjmujemy drogą pocztową:
Europe Direct-Sieć Informacyjna w Słupsku,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
lub drogą mailową: europedirect@um.slupsk.pl.

Wszelkie informacje dostępne są również pod numerem telefonu: 059 88488448.

Informacje o Konkursie

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg". Organizatorem Konkursu są: EUROPE DIRECT – Sieć Informacyjna w Słupsku, młodzież I LO w Słupsku oraz Koło Naukowe Współczesnej Myśli Politycznej i Stosunków Międzynarodowych „PRO PUBLICO BONO”, działające przy Instytucie Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Koło Naukowe „KATENA” przy Zakładzie Kształtowania i Ochrony Środowiska przy Instytucie Geografii Akademii Pomorskiej.

Pomysłodawcą oraz animatorem wszystkich trzech edycji Konkursu jest Rafał Kuligowski. Współorganizatorami Konkursu są punkty EUROPE DIRECT – Sieć Informacyjna w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Jelenia Góra, Kielce, Legnica, Milicz, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Wrocław, Zamość.

Główną nagrodą w Konkursie jest wyjazd studyjny do Brukseli ufundowany przez Janusza Lewandowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej PE

III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pt.: „ GWIEZDNY KRĄG” składa się z trzech etapów:

  • Etap I (szkolny) – test pisemny, który składa się z 20 pytań zamkniętych (do zdobycia jest max. 20 punktów tzn. 1 pytanie= 1 punkt).Test, przygotowany przez Komisję Konkursową, zawiera pytania zarówno z wiedzy tzw. encyklopedycznej jak i z wiadomości bieżących.
  • Etap II (regionalny) – przygotowanie filmu lub prezentację multimedialną przybliżającą kulturę wybranego państwa – członka Unii Europejskiej oraz zorganizowanie akcji promującej dany kraj w swoim mieście i regionie. Uczestnicy konkursu będą musieli dotrzeć do jak największej grupy mieszkańców, wykazać się talentem organizatorskim, przedsiębiorczością oraz kreatywnością. Forma przeprowadzenia akcji promocyjnej jest dowolna (konkursy, happeningi, tzw. „dni kultury”) Celem II etapu jest realizacja hasła tegorocznej edycji Konkursu „Jedna Europa-bogactwo kultur”
  • Etap III (Ogólnopolski) – składa się z 4 konkurencji. Finał Konkursu odbędzie się 29 maja 2008 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Konkurencje finałowe oceniane będą przez specjalnie powołane jury. Każdy z jurorów przyznaje własną punktację na kartach oceny, suma punktów uzyskana od wszystkich jurorów decyduje o zwycięstwie drużyny. Formularz zgłoszeniowy przesłać należy w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2008 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Biuro Promocji i Integracji Europejskiej, pok. 103 Plac Zwycięstwa 3 76 - 200 Słupsk www.europedirect.slupsk.pl fax. 059 8488341

Proszę o wyraźne i staranne wypełnianie formularzy (by możliwy był odczyt z faxu).

Szczegółowe informacje o konkursie, formularz zgłoszeniowy, regulamin Konkursu oraz aktualne informacje o Konkursie znajdą Państwo na stronach internetowych EUROPE DIRECT – Sieć Informacyjna.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie!

Organizatorzy

Witryna internetowa z informacjami o Konkursie

Europe Direct Słupsk : http://www.europedirect.slupsk.pl/


ŹRÓDŁA

Europe Direct Słupsk : http://www.europedirect.slupsk.pl/ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK