SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.


28 stycznia 2008 r. Bezpieczne zabawki Zakaz używania do produkcji rakotwórczych substancji chemicznych

Zakaz używania rakotwórczych substancji chemicznych, obowiązek zamieszczania odowiednich ostrzeżeń i kary dla producentów, którzy nie spełnią wymogów bezpieczeństwa. Komisja Europejska chce wykluczyć z rynku niebezpieczne zabawki.

Nowe unijne przepisy zagwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa, większą odpowiedzialność producentów i importerów oraz bardziej surowy nadzór na rynkach krajowych.

„Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci to sprawy najwyższej wagi − w tej dziedzinie niemożliwe są kompromisy”, podkreśla unijny komisarz ds. przedsiębiorstw Günter Verheugen. UE zamierza zatem ustanowić i egzekwować jeszcze ostrzejsze normy w dziedzinie bezpieczeństwa zabawek

Nowa propozycja Komisji zawiera kilka istotnych zmian:

  • produkty nie mogą zawierać potencjalnie szkodliwych (rakotwórczych) substancji chemicznych, a dopuszczalne ilości substancji niebezpiecznych (ołów, rtęć) powinny zostać obniżone;
  • obowiązek zamieszczania odpowiednich ostrzeżeń oraz surowsze zasady w odniesieniu do małych elementów produktów;
  • producent musi dostarczyć szczegółowe informacje techniczne, które ułatwią organom nadzoru rynku wykonywanie swoich obowiązków;
  • producenci, którzy nie spełnią wymogów bezpieczeństwa, będą karani wyższymi grzywnami;
  • zakaz sprzedaży produktów żywnościowych z zabawkami, do których można się dostać tylko pod warunkiem otwarcia opakowania produktu;
  • wzmocnienie obecności na rynku znaku CE

Zmiany te mają na celu wypełnienie pewnych luk prawnych w aktualnie obowiązujących przepisach, które pochodzą z roku 1988. W krajach UE istnieje zakaz wprowadzania do obrotu produktów, które nie są bezpieczne, ale prawo nie jest dość elastyczne, by dotrzymać kroku coraz to nowym produktom i uwzględnić rozwój wiedzy naukowej. Proponowane zmiany pozwolą to zmienić.

W ramach szeroko zakrojonych konsultacji społecznych w tej dziedzinie uzyskano ponad 1 500 odpowiedzi. Proponowane zmiany będą mogły wejść w życie po przedyskutowaniu i podjęciu decyzji na szczeblu UE.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080128_zabawki_pl.htmfacebook