SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


28 stycznia 2008 r. Bezpieczne zabawki Zakaz używania do produkcji rakotwórczych substancji chemicznych

Zakaz używania rakotwórczych substancji chemicznych, obowiązek zamieszczania odowiednich ostrzeżeń i kary dla producentów, którzy nie spełnią wymogów bezpieczeństwa. Komisja Europejska chce wykluczyć z rynku niebezpieczne zabawki.

Nowe unijne przepisy zagwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa, większą odpowiedzialność producentów i importerów oraz bardziej surowy nadzór na rynkach krajowych.

„Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci to sprawy najwyższej wagi − w tej dziedzinie niemożliwe są kompromisy”, podkreśla unijny komisarz ds. przedsiębiorstw Günter Verheugen. UE zamierza zatem ustanowić i egzekwować jeszcze ostrzejsze normy w dziedzinie bezpieczeństwa zabawek

Nowa propozycja Komisji zawiera kilka istotnych zmian:

  • produkty nie mogą zawierać potencjalnie szkodliwych (rakotwórczych) substancji chemicznych, a dopuszczalne ilości substancji niebezpiecznych (ołów, rtęć) powinny zostać obniżone;
  • obowiązek zamieszczania odpowiednich ostrzeżeń oraz surowsze zasady w odniesieniu do małych elementów produktów;
  • producent musi dostarczyć szczegółowe informacje techniczne, które ułatwią organom nadzoru rynku wykonywanie swoich obowiązków;
  • producenci, którzy nie spełnią wymogów bezpieczeństwa, będą karani wyższymi grzywnami;
  • zakaz sprzedaży produktów żywnościowych z zabawkami, do których można się dostać tylko pod warunkiem otwarcia opakowania produktu;
  • wzmocnienie obecności na rynku znaku CE

Zmiany te mają na celu wypełnienie pewnych luk prawnych w aktualnie obowiązujących przepisach, które pochodzą z roku 1988. W krajach UE istnieje zakaz wprowadzania do obrotu produktów, które nie są bezpieczne, ale prawo nie jest dość elastyczne, by dotrzymać kroku coraz to nowym produktom i uwzględnić rozwój wiedzy naukowej. Proponowane zmiany pozwolą to zmienić.

W ramach szeroko zakrojonych konsultacji społecznych w tej dziedzinie uzyskano ponad 1 500 odpowiedzi. Proponowane zmiany będą mogły wejść w życie po przedyskutowaniu i podjęciu decyzji na szczeblu UE.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080128_zabawki_pl.htmARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK