SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


29 stycznia 2008 r. Miasta walczą ze zmianami klimatu Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ponad 20 proc

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ponad 20 proc - do tego zobowiązały się miasta, które zawarły "Porozumienie między burmistrzami". To inicjatywa Komisji Europejskiej, która chce namówić mieszkańców miast do walki z globalnym ociepleniem. Miasta będą promować racjonalne zużycie energii i wykorzystanie odnawialnych źródeł. Do porozumienienia włączyło się już ponad 100 miast z całej Europy, w tym 15 stolic europejskich (m.in. Warszawa).

Podpisanie porozumienia nastąpiło po nieformalnych konsultacjach przeprowadzonych z wieloma miastami w całej Europie, których burmistrzowie i prezydenci dołączą do porozumienia zainicjowanego przez Komisję.

Miasto staje się najbardziej odpowiednim miejscem do wprowadzania w życie nowych pomysłów i projektów innowacyjnych, mających na celu walkę z globalnym ociepleniem -ocenia unijny komisarz ds. energii Andris Piebalgs. Jak podkreśla, miasto - to również przestrzeń publiczna, w której możliwe są rozwiązania wielokulturowe i międzysektorowe, pozwalająca pogodzić interesy publiczne i prywatne.

Miasta powinny stać się liderami we wdrażaniu zrównoważonej polityki energetycznej i otrzymać wsparcie w swoich działaniach - dodaje unijny komisarz.

Porozumienie burmistrzów i prezydentów jest inicjatywą, która ma promować konkretne projekty, tak by doprowadzić do wymiernych rezultatów. Przystępujące do porozumienia miasta i regiony zobowiążą się formalnie do zmniejszenia o co najmniej 20 % emisji CO2 do roku 2020, opracowując plany działania prowadzące do zrównoważonego zużycia energii.

Mieszkańcy miasta będą regularnie informowani o wynikach osiąganych przez ich miasta.

Za pomocą mechanizmu „kryteriów doskonałości”, Komisja będzie wspierać wymianę najlepszych rozwiązań w dziedzinie zrównoważonego zużycia energii między wszystkimi miastami i regionami, sygnatariuszami porozumienia. Komisja zamierza też negocjować warunki przystąpienia do porozumienia innych ważnych partnerów. Sekretariat porozumienia, finansowany z budżetu programu „Inteligentna Energia dla Europy”, będzie odpowiedzialny za monitorowanie, tworzenie sieci i promocję nowej inicjatywy.

Przedstawiony tekst porozumienia jest wynikiem nieformalnych konsultacji z wieloma miastami europejskimi. W ślad za konsultacjami, ponad 100 miast z całej Europy, w tym 15 stolic europejskich, już wyraziło swoje poparcie dla porozumienia. Wybrani przedstawiciele Londynu, Helsinek, Rygi, Berlina, Bonn, Mediolanu, Wenecji, Nantes, Lublany, Warszawy i innych miast wezmą udział w inauguracji porozumienia, wraz z Komisarzem Piebalgs'em i Przewodniczącym Komitetu Regionów Michel'em Delebarre.

Po okresie nieformalnych konsultacji, nadszedł czas na opracowanie końcowej wersji tekstu porozumienia oraz na rozpoczęcie formalnego procesu przystępowania do niego. Równolegle zorganizowane zostaną liczne debaty i spotkania na wysokim szczeblu, które określą m.in. udział jednostek finansujących, a także kryteria doskonałości.

AKCJA KLIMAT
http://ec.europa.eu/polska/news/080124klimat_pl.htm

Z ENERGIĄ DLA ŚRODOWISKA
http://ec.europa.eu/polska/news/080123_energy_pl.htm


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080130_pl.htmfacebook