SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


31 stycznia 2008 r. Wiemy co jemy Etykiety żywności mają być bardziej przejrzyste i lepiej dostosowane do potrzeb konsumentów w UE

Etykiety żywności mają być bardziej przejrzyste i lepiej dostosowane do potrzeb konsumentów w UE - postanowiła Komisja Europejska. Na przedniej części opakowania paczkowanej żywności będą musiały znajdować się najważniejsze informacje o wartości odżywczej produktu.

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej na przedniej części opakowania wszystkich paczkowanych produktów żywnościowych będą musiały znajdować się najważniejsze informacje o ich wartości odżywczej. Określono także ogólne wymogi co do sposobu zamieszczania informacji o wartości odżywczej na etykietach produktów żywnościowych.

Państwa członkowskie mają jednak możliwość wprowadzania dodatkowych rozwiązań krajowych, o ile nie naruszają one przepisów UE. Projekt rozporządzenia powstał po szeroko zakrojonych konsultacjach z organizacjami konsumentów, przedstawicielami branży i innymi zainteresowanymi stronami.

Etykiety żywności mogą wywierać ogromny wpływ na decyzje zakupowe konsumentów - ocenia komisarz ds. zdrowia Markos Kyprianou - zagmatwane, przeładowane informacjami lub wprowadzające w błąd etykiety mogą bardziej utrudniać te wybory niż w nich pomagać.

Nowoczesne przepisy na nowoczesnym rynku

Obecnie konsumenci są bombardowani informacjami o kupowanej żywności. Co więcej, sposób przedstawiania tych informacji staje się coraz bardziej zróżnicowany i złożony, a jakość etykiet żywności różni się znacznie w zależności od produktu i państwa członkowskiego. Badania wykazują, że konsumenci często czują się zdezorientowani lub przytłoczeni nowoczesnymi etykietami żywności i mają trudności z odnalezieniem kluczowych informacji.
Celem wniosku Komisji jest zapewnienie konsumentom łatwego dostępu do najważniejszych informacji na etykietach żywności oraz zagwarantowanie pewnej jednolitości w sposobie prezentacji tych informacji w 27 państwach członkowskich. Proponowane nowe środki są jednocześnie elastyczne wobec zmian na rynku, a za ich pośrednictwem Komisja dąży do pobudzenia innowacji w przemyśle spożywczym.

Ułatwianie podejmowania wyborów bardziej korzystnych dla zdrowia

Jednym z priorytetów Komisji w zakresie zdrowia publicznego jest propagowanie wśród obywateli UE zdrowego sposobu odżywiania się. Częścią tej kampanii jest zapewnienie konsumentom narzędzi służących podejmowaniu świadomych wyborów żywieniowych. Przejrzyste, dokładne i właściwe informacje na etykietach żywności mogą być dla konsumentów przydatne, by sprawdzić, co dokładnie kupują i spożywają. Przedłożony dziś wniosek wprowadza wymóg jasnego przedstawienia na przedniej części opakowania informacji o wartości energetycznej oraz zawartości tłuszczu, tłuszczów nasyconych, węglowodanów ze szczególnym uwzględnieniem cukrów, a także soli w 100ml/g lub w jednej porcji produktu. Ponadto należy podać proporcję tych elementów do referencyjnych wartości spożycia (np. zalecanego dziennego spożycia).

Przejrzysta, zrozumiała informacja

Dotychczas najczęstszym zarzutem konsumentów wobec etykiet żywności była niemożność odnalezienia lub odczytania poszukiwanych informacji. Ważne informacje są często podawane bardzo małą czcionką, ukryte lub zepchnięte na margines przez slogany marketingowe. W związku z tym projekt rozporządzenia ustanawia ogólne zasady etykietowania żywności, do których przestrzegania będzie zobowiązany przemysł. Wśród nich należy wymienić wymóg, by etykieta była czytelna (wielkość druku co najmniej 3 mm), przejrzysta i dokładna, oraz by informacje dodatkowe nie spychały obowiązkowych informacji na dalszy plan.

Silniejsza ochrona przed alergenami

Ze względu na poważne ryzyko zdrowotne stwarzane przez alergeny w projekcie rozporządzenia proponuje się, by wszystkie produkty żywnościowe zawierające substancje alergizujące (takie jak orzeszki ziemne, mleko, musztarda lub ryby) musiały być opatrzone specjalną etykietą lub by obecność alergenu była w inny sposób wyraźnie wskazana. Jest to krok naprzód w porównaniu do obowiązujących wymogów w zakresie informowania o alergenach na etykietach, gdyż obecnie na poziomie wspólnotowym wymogi te obejmują tylko żywność paczkowaną. Zgodnie z nowymi przepisami również żywność niepaczkowana oraz ta podawana w restauracjach lub w innych placówkach gastronomicznych będzie musiała być opatrzona informacją o obecności alergenów, aby lepiej chronić osoby, które mogą specyficznie reagować na takie produkty.

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod następującym adresem internetowym:
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080130_pl.htmARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK