SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


12 luty 2008 r. Wybierz wzór nowej monety euro dla uczczenia 10 rocznicy inauguracji UGW i wprowadzenia euro

Na początku 2009 r. dla uczczenia 10 rocznicy inauguracji UGW i wprowadzenia euro, wszystkie państwa strefy euro wydadzą upamiętniającą monetę o nominale 2 euro o wspólnym wzorze.

TUTAJ MOŻNA GŁOSOWAĆ

Wzór jest wybierany przez obywateli i osoby zamieszkałe w UE poprzez głosowanie za pośrednictwem specjalnej strony internetowej. Głosowanie odbywa się między dniem 31 stycznia a 22 lutego 2008 r.

Unia gospodarcza i walutowa (UGW) oraz euro

Dnia 1 stycznia 1999 r. euro stało się walutą jedenastu pierwotnie uczestniczących krajów i wprowadzono jednolitą politykę pieniężną pod nadzorem Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Krajowe banknoty i monety nadal funkcjonowały w obiegu jako podjednostki euro, do czasu ich fizycznego zastąpienia przez banknoty i monety euro w 2002 r.

Unia gospodarcza i walutowa (UGW) stanowi polityczne i ekonomiczne ramy wspierające euro i uzupełniające jednolity rynek unijny. UGW przyniosła niską inflację i stopy procentowe z korzyścią dla konsumentów i przedsiębiorstw oraz wsparła zdrowe i zrównoważone finanse publiczne. Jednolita waluta zniosła koszty wymiany i ułatwiła handel oraz porównywanie cen pomiędzy 15 krajami, będącymi obecnie członkami strefy euro.

Wybierz wzór upamiętniającej monety o nominale 2 euro

Dla uczczenia 10 rocznicy inauguracji UGW i wprowadzenia euro, na początku 2009 r. wszystkie państwa strefy euro wydadzą upamiętniającą monetę o nominale 2 euro o wspólnym wzorze.

Na podstawie konkursu wzorów pomiędzy mennicami z obszaru euro i wstępnego wyboru wzorów dokonanego przez dyrektorów mennic, zwycięski wzór jest wybierany wyłącznie przez obywateli i osoby zamieszkałe w UE na podstawie głosowania za pośrednictwem specjalnej strony internetowej.

Wybrany zostanie wzór, który otrzyma największą liczbę głosów. Spomiędzy osób głosujących na zwycięski wzór, zostanie wybrana jedna osoba jako zwycięzca. Nagrodą będzie kolekcja monet euro o znacznej wartości. Głosowanie odbywa się między dniem 31 stycznia a 22 lutego 2008 r. Zwycięski wzór zostanie ogłoszony dnia 25 lutego 2008 r.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article11072_pl.htmARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK