SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


13 luty 2008 r. Nie forteca, ale bezpieczna Europa Nie chcemy Europy-fortecy, chcemy bezpiecznej Europy - deklaruje Franco Frattini

Nie chcemy Europy-fortecy, chcemy bezpiecznej Europy - deklaruje Franco Frattini, komisarz UE ds. bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości. Jego zdaniem należy wspierać legalną imigrację w UE, jednocześnie walczyć z nielegalną. Komisja Europejska przedstawiła projekt komputerowej rejestracji obywateli państw spoza UE, którzy wjeżdżają na teren wspólnoty.

Komisja Europejska proponuje stworzenie bazy danych o osobach wjeżdżających do UE. Znalazłyby się w niej dane biometryczne - np. odciski palców, kształt i kolor tęczówki oka. System pomógłby rejestrować nie tylko moment wjazdu danej osoby na teren UE, ale również informowałby o tym, czy upłynął już termin legalnego pobytu danej osoby w UE.

Jednocześnie Komisja Europejska proponuje mechanizm elektronicznej autoryzacji podróży w przypadku np. biznesmenów i studentów, którzy często wjeżdżają na teren wspólnoty. Takie osoby mogłyby korzystać z przyspieszonej, automatycznej kontroli i nie traciłyby czasu na przejściach granicznychn.

Nowy system nie jest tani - miałby kosztować około 20 mln euro, zaś jego utrzymanie - 6 mln euro rocznie. Do tego dochodzą jeszcze wydatki, które musiałyby ponieść poszczególne kraje UE, by system sprawnie działał - a to miałoby kosztować dodatkowo 35 mln euro.

Komisja Europejska przekonuje, że musi skuteczniej niż dotąd walczyć ze zjawiskiem nielegalnej imigracji oraz z terroryzmem. Wiąże się to także z niedawnym rozszerzeniem strefy Schengen. Szacuje się, że 300 mln osób podróżuje każdego roku po obszarze Schengen, który od grudnia ub. roku obejmuje 22 państwa.

Nie chcemy Europy-fortecy, ale bezpiecznej Europy - przekonywał w czasie konferencji prasowej w Brukseli komisarz ds. bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości Franco Frattini. Frattini podkreśla, że UE musi uporządkować problem nielegalnych imigrantów, którzy przebywają obecnie na terenie wspólnoty. Szacuje się, że jest ich 8 mln.

Większość z nich przyjechała legalnie, ale później postanowili zostać mimo, że skończyło się im pozwolenie na pobyt - wyjaśnia Frattini.

Zanim nowe propozycje wejdą w życie, musi je zatwierdzić unijna rada ministrów oraz Parlament Europejski. Komisja Europejska ma nadzieję, że nowy system wejdzie w życie do 2015 roku.

W obliczu zeszłorocznego rozszerzenia obszaru otwartych granic Schengen oraz stopniowego znoszenia kontroli na granicach pomiędzy poszczególnymi państwami UE coraz ważniejsze staje się spójne zarządzanie unijnymi granicami zewnętrznymi. Aby je ułatwić, nie utrudniając przy tym życia osobom podróżującym zgodnie z prawem, w tym tygodniu Komisja przedstawiła pakiet odpowiednich środków.

Jednym z nich jest nowy europejski system nadzoru granic. Powinien on doprowadzić do zmniejszenia liczby imigrantów, którym udaje się nielegalnie przekroczyć granice zewnętrzne UE. System ma również skutkować zwiększeniem bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii, ułatwiając zapobieganie aktom przestępczości transgranicznej, takim jak terroryzm, handel ludźmi , przemyt narkotyków i nielegalny handel bronią.

Inne środki mają na celu zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wśród nielegalnych imigrantów dzięki sprawniejszemu prowadzeniu akcji ratunkowych na morzu. W planach jest też więcej wspólnych działań grup państw członkowskich, a to dzięki Frontexowi – unijnej agencji ds. granic zewnętrznych, której działalność obejmie patrolowanie morza i szkolenie funkcjonariuszy straży granicznej państw członkowskich. Pod rozwagę bierze się również stworzenie stałego europejskiego systemu straży granicznej.

Ważną rolę pełnić będą także nowe technologie, wykorzystane w systemie rejestracji przekroczenia granic przez obywateli państw nienależących do UE, systemie elektronicznego zezwolenia na wjazd oraz innych instrumentach zarządzania granicami. „W osiągnięciu najwyższego poziomu bezpieczeństwa pomogą najbardziej zaawansowane technologie” – wyjaśnił Franco Frattini, unijny komisarz ds. sprawiedliwości i bezpieczeństwa.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080213_pl.htmfacebook