SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


28 luty 2008 r. Rynek pracy dla najlepszych. Rozwijający się rynek pracy będzie potrzebował coraz większej liczby wykwalifikowanych pracowników

Rozwijający się rynek pracy będzie potrzebował coraz większej liczby wykwalifikowanych pracowników − takie dane przynosi najnowszy raport na temat zatrudnienia w UE. Przewiduje się, że do 2015 roku praca na około 30 proc. stanowisk będzie wymagała, zgodnie z terminologią raportu, „wysokich kwalifikacji” − czyli dyplomu uczelni wyższej.

Jeżeli w ciągu kolejnych ośmiu lat europejska gospodarka ma rzeczywiście wygenerować około 13 mln nowych miejsc pracy − w tym głównie w sektorach związanych z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy – zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą będzie nadal rosło.

Tak można by podsumować prognozy dotyczące zatrudnienia zawarte w najnowszym raporcie Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego . Celem badań było stwierdzenie, jakie umiejętności i kwalifikacje zapewnią Europejczykom atrakcyjność na rynku pracy.

Wyniki potwierdzają, że europejska gospodarka przestawia się z rolnictwa i przemysłu wytwórczego na działalność w sektorach wymagających wiedzy specjalistycznej.

Przewiduje się, że do 2015 roku praca na około 30 proc. stanowisk będzie wymagała, zgodnie z terminologią raportu, „wysokich kwalifikacji” − czyli dyplomu uczelni wyższej. Jednak nawet do wykonywania stosunkowo prostych prac potrzebne będą kwalifikacje wyższe niż podstawowe. Już dzisiaj 80 mln osób (czyli jakieś 38 proc. aktywnej zawodowo populacji Europy liczącej 210 mln osób) wykonuje pracę umysłową wymagającą wysokich kwalifikacji.

Aby kwalifikacje pracowników nadążały za wymogami rynku pracy, muszą być stale aktualizowane i doskonalone. Tutaj ważną rolę do odegrania mają możliwości w zakresie uczenia się przez całe życie . Komisarz UE ds. edukacji Ján Figel' tłumaczy: „Światowa gospodarka ulega ciągłym zmianom, podobnie jest z kwalifikacjami zawodowymi.”

Raport wskazuje również, w jakich obszarach w przyszłości może brakować wykwalifikowanych pracowników. Dzięki zawartym w nim informacjom każda osoba aktywna zawodowo, niezależnie od wieku, może stwierdzić, w jakim kierunku powinna się kształcić lub szkolić , aby zapewnić sobie satysfakcjonujące życie zawodowe.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080228_pl.htmfacebook