SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


06 marzec 2008 r. Parlament Europejski - lubiany, ale mało znany. Badania Eurobarometru dotyczące Parlamentu Europejskiego

Badania Eurobarometru dotyczące Parlamentu Europejskiego pokazały, że obywatele 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, pozytywnie postrzegają jego działalność, jednak nie czują się o niej wystarczająco dobrze poinformowani.Wyniki badań przeprowadzonych jesienią 2007 roku, opublikowano w środę, 5 marca. Na pytania dotyczące roli PE, jego wizerunku oraz znajomości zagadnień z nim związanych, odpowiedziało prawie 27 000 osób ze wszystkich państw członkowskich UE.

Wiem, że nic nie wiem

Prawie trzy czwarte obywateli Unii Europejskiej (73%) uważa się za słabo lub bardzo słabo poinformowanych o działalności Parlamentu Europejskiego. Rzeczywista wiedza sprawdzana była serią pytań. Tylko 10% respondentów wiedziało, że najbliższe wybory do PE odbędą się w czerwcu 2009. Aż 44 % błędnie stwierdziło, że posłowie zasiadają w PE według swojego obywatelstwa, a nie według przekonań politycznych (51% respondentów w Polsce udzieliło takiej odpowiedzi). Większość zaniżyła też liczbę posłów ze swojego kraju zasiadających w PE. Średnia podawana przez Polaków liczba reprezentujących ich posłów to 37,5 - tymczasem w rzeczywistości w PE zasiada 54 polskich posłów.

PE - dynamiczny i demokratyczny

Niewielu obywateli Unii deklaruje negatywny stosunek do PE. 80% odbiera jego wizerunek jako pozytywny lub neutralny (w Polsce aż 90%). Jako określenia najlepiej opisujące to zgromadzenie, respondenci wybierali: "demokratyczny", "mało znany", "dynamiczny", "wsłuchujący się w głos obywateli Europy".

Co ciekawe, większość respondentów postrzega Parlament Europejski jako instytucję, która ma największe uprawnienia decyzyjne w Unii Europejskiej (43%) - tylko 14% przypisuje je Komisji, a 10% Radzie Unii Europejskiej.

Rola Parlamentu

Ponad połowa badanych uważa, że PE odegrał istotną rolę w: zmniejszeniu kosztów rozmów telefonicznych podczas pobytu za granicą (roaming); ustaleniu "czarnej listy" linii lotniczych uważanych za niebezpieczne, którym zabroniono działalności w całej Unii Europejskiej; zaostrzeniu kontroli produktów chemicznych uznawanych za szkodliwe dla ludzkiego zdrowia; wprowadzeniu kryteriów jakości wody w kąpieliskach i zbiornikach wodnych.

Zadania i wartości

Większość ankietowanych, za najważniejsze zadania dla Parlamentu uznała: zwalczanie terroryzmu (44%), przeciwdziałanie zmianom klimatycznym (40%) oraz ochronę konsumentów i zdrowia publicznego (39%). Tylko w przypadku 6 państw, jako jeden z trzech najważniejszych, pojawił się inny obszar działalności. W wypadku Polski było to rozwijanie wspólnej polityki zagranicznej.

Według respondentów, najważniejsze wartości, na rzecz których powinien działać PE to: ochrona praw człowieka na świecie (58%), równość kobiet i mężczyzn (41%) oraz solidarność między państwami członkowskimi UE (36%).


ŹRÓDŁA

http://www.europarl.europa.eu
http://www.ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htmfacebook