SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


18 marzec 2008 r. Europejska Debata Publiczna. Internetowy serwis prowadzony przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Europejska Debata Publiczna to internetowy serwis prowadzony przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, poświęcony społecznym konsultacjom nad legislacyjnymi i pozalegislacyjnymi propozycjami Komisji Europejskiej. Serwis działa w postaci interaktywnego forum dyskusyjnego, na którym można zapoznać się z propozycjami Komisji Europejskiej oraz wyrazić opinię na ich temat w postaci komentarzy zamieszczanych na stronie Debaty.

Konsultacje dotyczą zarówno proponowanych aktów prawnych (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje), jak i dokumentów pozalegislacyjnych, czyli tych o mniej sformalizowanym statusie, takich jak białe i zielone księgi, komunikaty i raporty, strategie. Są one pogrupowane w kilkunastu obszarach tematycznych, zgodnych z priorytetowymi obszarami działalności Unii Europejskiej. By zamieścić swój komentarz wystarczy znaleźć właściwy dokument w obszarze tematycznym Debaty albo skorzystać z wyszukiwarki oraz wypełnić krótki formularz.

Europejska Debata Publiczna jest częścią projektu „Wzmocnienie aktywnego udziału Polski w procesie stanowienia prawa UE” realizowanego przez UKIE przy finansowym wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt zakłada pogłębienie prawidłowego i terminowego wdrażania prawa UE w Polsce oraz zwiększenie zaangażowania parterów społecznych i gospodarczych w proces stanowienia prawa UE.

W ramach projektu realizowany jest nabór ofert do Konkursu Otwartego „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych”. Przedmiotem dotacji jest realizacja zadań publicznych polegających na opracowaniu opinii (ekspertyz) dotyczących projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych przedstawianych przez Komisję Europejską. Analizie podlegają te propozycje KE, które są publikowane na stronie Europejskiej Debaty Publicznej. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% wartości zlecanych ekspertyz.

Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje sektora pozarządowego, w tym fundacje i stowarzyszenia. Nabór wniosków do Konkursu odbywa się w pierwszych miesiącach kolejnych kwartałów okresu trwania projektu, tj. kwietniu, lipcu i październiku 2008 r.

Tekst ogłoszenia o Konkursie Otwartym, regulamin Konkursu oraz więcej informacji o projekcie znajdują się na stronach UKIE.


ŹRÓDŁA

www.debata.ukie.gov.plfacebook