SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


19 marzec 2008 r. Poznaj Traktat z Lizbony. Publikujemy broszurę informacyjną UKIE

Proponujemy zapoznanie się z publikacją Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej : "Poznaj Traktat z Lizbony"

Cytat ze wstępu do publikacji :

"Celem niniejszej publikacji jest ułatwienie Czytelnikowi poznania regulacji i propozycji reform ustrojowych Unii Europejskiej zawartych w Traktacie z Lizbony. Zadanie to nie jest łatwe do spełnienia z dwóch zasadniczych względów. Po pierwsze – Traktat z Lizbony jest aktem prawnym (umową międzynarodową) trudnym w lekturze nawet dla prawnika zajmującego się ustrojem Unii. Wynika to stąd, że poddaje on zmianie (rewizji) obowiązujące obecnie traktaty stanowiące Unię, a nie – jak to proponował traktat konstytucyjny – zastępuje te traktaty. W takim przypadku akt rewizyjny zawiera jedynie zmiany, uzupełnienia i uchylenia postanowień obowiązujących traktatów, a nie cały tekst. Po drugie – Traktat z Lizbony jest ważnym etapem procesu reformy ustroju Unii. Pełne zrozumienie jego wagi ustrojowej oraz implikacji politycznych wymaga więc odwołania się do uwarunkowań politycznych, związanych z rozwojem Unii oraz nastawieniem do tego rozwoju poszczególnych państw członkowskich UE."

Spis treści :

 • Słowo wstępne
 • Czym jest Traktat z Lizbony
 • Dlaczego Unia potrzebuje reformy ustrojowej
 • Czy finalizacja reformy ustrojowej? Droga pełna kryzysów
 • Kompromis nicejski
 • Konwent i Konferencja Międzyrządowa 2003/2004
 • Traktat konstytucyjny – charakter prawny i zakres przedmiotowy
 • Etapy prowadzące do Traktatu z Lizbony
 • Traktat z Lizbony – krok po kroku
 • „Dekonstytucjonalizacja” Traktatu z Lizbony
 • Zmiany systemowe w ustroju Unii
 • Wejście w życie Traktatu z Lizbony
 • Co na to Polska
 • Ważniejsze skróty
 • Dodatkowa literatura dla szczególnie zainteresowanych tematem

Pełny tekst publikacji do otworzenia lub pobrania/PDF /


ŹRÓDŁA

http://www.ukie.gov.pl/...facebook