SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


20 marzec 2008 r. Lubimy politykę regionalną

Mieszkańcy UE popierają unijną politykę regionalną - tak wynika z ostatniego sondażu Eurobarometru. Skutki polityki regionalnej z łatwością można dostrzec wszędzie wokół nas, wystarczy spojrzeć na nową autostradę, niedawno położone tory kolejowe czy też nowy most.

Z ostatniego sondażu Eurobarometru wynika, że większość Europejczyków popiera unijną politykę regionalną i dostrzega jej skutki w swoim mieście czy regionie. Zdecydowana większość (70 proc.) badanych, którym ten obszar działań nie jest obcy, uważa, że polityka ta przynosi korzystne efekty.

Wyniki badania potwierdzają zaufanie, jakim Europejczycy darzą działania w ramach polityki spójności - podkreśla komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner. Dowodzi, że mieszkańcy UE opiowiadają się nie tylko za dalszym wsparciem dla najuboższych regionów Europy, pozwalającym im nadrobić zaległości, ale również za utrzymaniem pomocy udzielanej wszystkim regionom europejskim. Chcą też dalszego nasilania działań na szczeblu europejskim, które mogłyby się mierzyć z nowymi wyzwaniami XXI wieku, takimi jak globalne ocieplenie, zmiany demograficzne czy skutki globalizacji.

Jak można było się spodziewać, polityka regionalna jest najbardziej znana w krajach, którym przynosi największe korzyści. O jej istnieniu słyszało aż około dwóch trzecich mieszkańców Słowenii (66 proc.), Litwy (65 proc.) i Irlandii (64 proc.), a jedynie jedna trzecia mieszkańców Bułgarii (35 proc.), Cypru (35 proc.) i Holandii (30 proc.).

Ogólnie 85 proc. Europejczyków popiera główny cel polityki regionalnej, tj. pomoc najuboższym regionom, tak aby mogły one nadrobić zaległości względem regionów bogatszych. Obecnie najzamożniejsze państwo UE, Luksemburg, jest siedem razy bogatsze od najbiedniejszego – Rumunii. Różnice pomiędzy regionami są jeszcze bardziej uderzające.

Respondenci życzą sobie jednak ambitniejszych działań w tej sferze, ukierunkowanych na zwalczanie globalnego ocieplenia i na problemy związane z globalizacją czy też starzeniem się społeczeństwa w Europie.

Aby obywatele byli lepiej poinformowani, niedługo państwa członkowskie będą miały obowiązek publikowania list projektów finansowanych w ramach polityki regionalnej.

Sondaż Eurobarometru, który przeprowadzono w styczniu i w którym udział wzięło 27 tys. respondentów, jest częścią publicznych konsultacji na temat kształtu przyszłej polityki regionalnej, zainicjowanych przez Danutę Hübner we wrześniu ubiegłego roku.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080308_pl.htmfacebook