SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


01 kwiecień 2008 r. Dzień Wiosny w Europie

"Dzień Wiosny w Europie" to inicjatywa skierowana do szkół. Zachęca uczniów i nauczycieli do dyskusji o integracji europejskiej i wymiany poglądów na forum europejskim. Odbywa się szósty rok z rzędu. Hasło tegorocznej edycji brzmi "Dialog jako pomost między kulturami".

Hasło przewodnie szóstej edycji nie jest przypadkowe, gdyż 2008 rok został ogłoszony Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego.

„Dzień Wiosny w Europie” adresowany jest przede wszystkim do szkół średnich (ogólnokształcących, zawodowych i technicznych). W niektórych typach zajęć mogą jednak uczestniczyć także zainteresowane szkoły podstawowe.

Celem inicjatywy jest zachęcenie szkół do zorganizowania w okresie od 25 marca do 30 czerwca 2008 r. europejskich dni wymiany poglądów, debat i spotkań z osobami działającymi na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym. Umożliwi to uczniom i nauczycielom na lepsze poznanie i zrozumienie procesu tworzenia wspólnej Europy. Szkoły zachęca się również do uczestnictwa w forach dyskusyjnych i zajęciach edukacyjnych poświęconych funkcjonowaniu instytucji europejskich i wartościom istotnym dla Europy.

„Dzień Wiosny w Europie” jest akcją o charakterze zdecentralizowanym. Nic nie jest obowiązkowe, szkoły mogą brać w niej udział według własnego pomysłu i na miarę posiadanych środków. Inicjatywy przybrać mogą różne formy: sesje informacyjne połączone z dyskusją, spotkania z osobą związaną z tematyką europejską (deputowani, przedstawiciele instytucji, działacze społeczni itp.), debaty zorganizowane w szkole lub między uczniami szkół z innych regionów lub krajów, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu.

Aby nadać działaniom wymiar europejski, zdecydowanie wskazany jest udział osób znających tematykę europejską, szczególnie posiadających mandat demokratyczny. Mile widziane są wspólne inicjatywy szkół i uczniów z kilku krajów.

Szkoły zainteresowane uczestnictwem w inicjatywie mogą się zarejestrować na stronie internetowej www.sprinday2008.net. Zarejestrowane szkoły uzyskają dostęp do całego pakietu zasobów, działań, narzędzi i usług na portalu internetowym. Rejestracja stanowi dobrą okazję do promocji szkoły.

Po zakończeniu „Dnia Wiosny w Europie” szkoły, które wcześniej zgłoszą chęć uczestnictwa, a następnie prześlą krótki opis zorganizowanej przez siebie imprezy lub wkładu, jaki wniosły do projektu, otrzymają od władz europejskich specjalny certyfikat uczestnictwa.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej:
www.sprinday2008.net


ŹRÓDŁA

www.sprinday2008.netfacebook