SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


03 kwiecień 2008 r. Debata o Europie

Komisja Europejska chce, by obywatele mieli więcej do powiedzenia w unijnym procesie decyzyjnym. Startuje „Debata o Europie"! Korzystając z doświadczeń planu D na rzecz demokracji, dialogu i debaty, KE chce promować dyskusję na temat przyszłości Unii Europejskiej, którą będą prowadzić obywatele ze wszystkich środowisk, zarówno na poziomie krajowym, jak i UE.

Polityka UE ma wpływ na codzienne życie wszystkich obywateli. Przykładowo przez regulacje w zakresie opłat roamingowych za rozmowy telefoniczne, przez swobodny przepływ osób i towarów i przez wiele innych osiągnięć UE - mówi wiceprzewodnicząca KE Margot Wallström, odpowiedzialna za stosunki instytucjonalne i strategię komunikacji społecznej.

Jej zdaniem polityka UE musi być osadzona w doświadczeniach partii politycznych, w krajowych tradycjach demokratycznych i w codziennym dialogu politycznym. Trzeba o niej rozmawiać i debatować: w urzędzie miasta, w sejmikach regionalnych, w parlamentach krajowych, w telewizji i w Internecie.

Komisja Europejska będzie współfinansowała szereg projektów w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego w 2008 i 2009 r. w ramach programu „Debata o Europie”, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Oprócz dalszego rozwoju najbardziej udanych dotychczasowych inicjatyw w ramach planu D od 2005 r. Komisja opublikuje wkrótce zaproszenie do składania wniosków dla nowych projektów.

Planowane działania programu „Debata o Europie” obejmują:

  • współfinansowanie paneuropejskich projektów konsultacji obywatelskich zarządzanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
  • promocja działań na szczeblu krajowym, umożliwiających obywatelom udział w debacie i dyskusję z lokalnymi decydentami politycznymi; uzupełnianie innych programów Komisji Europejskiej i wydarzeń promujących europejską aktywną postawę obywatelską w procesie legislacyjnym i decyzyjnym na szczeblu UE;
  • ustanowienie ram dla współpracy pomiędzy Komisją Europejską a innymi instytucjami UE w docieraniu do wszystkich obywateli i znoszeniu podziału na politykę europejską i krajową;
  • uruchomienie sieci internetowych, które połączą członków Parlamentu Europejskiego, posłów krajowych i do sejmików regionalnych, dziennikarzy i inne osoby kształtujące europejską opinię publiczną, tak aby mogły one wymieniać informacje, wiedzę i pomysły dotyczące UE;
  • rozwój, w stolicach państw członkowskich, europejskich przestrzeni publicznych, w których biura Komisji i Parlamentu Europejskiego w danym kraju wspólnie gościć będą wystawy, dyskusje, seminaria i sesje szkoleniowe w zakresie spraw europejskich;
  • działania „jeszcze bardziej lokalne” z udziałem urzędników UE w wydarzeniach organizowanych na szczeblu regionalnym i lokalnym; oraz
  • zwiększenie popularności internetowego forum dyskusyjnego „Debata o Europie” wśród użytkowników Internetu.

Więcej informacji:

Plan D został zainaugurowany w 2005 r. w odpowiedzi na wezwanie Rady Europejskiej z czerwca 2005 r. do rozpoczęcia okresu refleksji nad dalszą reformą instytucjonalną po negatywnym wyniku referendów we Francji i Holandii.

W latach 2005-2007 w ramach planu D współfinansowane były seria sześciu innowacyjnych projektów transgranicznych konsultacji z obywatelami, jak również lokalne projekty z udziałem kobiet i młodzieży. Promowano między innymi debaty internetowe, wizyty komisarzy europejskich w parlamentach krajowych, organizacjach społeczeństwa obywatelskiego oraz mediach w państwach członkowskich, debaty na temat spraw UE w miastach i miejscowościach, informacje na temat Europy w szkołach oraz fora obywatelskie.

Program „Debata o Europie” jest elementem dążeń do poszerzenia „dialogu dwukierunkowego” przed wyborami europejskimi, które odbędą się w czerwcu 2009 r. Celem tego „dialogu dwukierunkowego” jest promowanie ogólnej i trwałej debaty nad przyszłością Unii Europejskiej wśród obywateli należących do różnych środowisk, zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE. Plan uzupełnia zatem konsultacje z zainteresowanymi stronami, które Komisja prowadzi w przypadkach konkretnych wniosków legislacyjnych. Uzupełnia on również różne programy Komisji, które wspierają aktywną postawę obywatelską w Europie.

Internetowe forum dyskusyjne „Debate Europe”: http://europa.eu/debateeurope/


ŹRÓDŁA

http://europa.eu/debateeurope/
http://ec.europa.eu/polska/news/080402_pl.htmARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK