SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Maj 2008 r. Złagodzenie skutków podwyżek cen żywności

20 maja 2008 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat, w którym nakreślono możliwe działania, mające doprowadzić do złagodzenia skutków światowego wzrostu cen żywności. Dokument ten będzie przedmiotem obrad Rady Europejskiej w dniach 19-20 czerwca.

W komunikacie omówiono czynniki strukturalne I cykliczne i przedstawiono propozycję trzytorowej reakcji na szczeblu UE, obejmującej krótkoterminowe środki w ramach oceny funkcjonowania wspólnej polityki rolnej (zob. IP/08/762) i w ramach monitorowania sektora detalicznego; inicjatywy mające na celu zwiększenie dostaw rolnych I zapewnienie bezpieczeństwa żywności, w tym promowanie proekologicznych biopaliw nowej generacji; oraz europejski wkład w światowe działania dążące do złagodzenia negatywnych konsekwencji wzrostu cen dla uboższych mieszkańców świata.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso oświadczył: "Unia Europejska bardzo szybko zareagowała na nagły wzrost cen żywności. Mamy do czynienia z problemem, który posiada zarówno wiele przyczyn, jak i rozległe konsekwencje. Aby sobie z nimi poradzić, musimy działać jednocześnie na wielu frontach. Działania, które dziś zaproponowaliśmy mają uzupełniać przedsięwzięte już wcześniej środki. Komisja wzywa państwa członkowskie do podjęcia wspólnego wysiłku w obliczu tego wyzwania o rozmiarze światowym. Będziemy również koordynować działania z naszymi partnerami w ONZ oraz w grupie G8".


ŹRÓDŁA

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/139EBFD4228BD901C12574500049326C?Openfacebook