SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


Maj 2008 r. Elektroniczne zamówienia w UE

Komisja Europejska poczyniła postępy w zakresie ułatwiania firmom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), składania ofert w przetargach publicznych we wszystkich krajach UE. Jest to kluczowy etap na drodze do zakończenia procesu tworzenia jednolitego rynku europejskiego.

Komisja sfinansuje projekt pilotażowy, realizowany przez osiem krajów europejskich, który stworzy warunki pozwalające na powiązanie ze sobą istniejących systemów elektronicznych zamówień publicznych (e-zamówień). Uproszczenie procesu udzielania zamówień transgranicznych przyniesie oszczędności wydatków administracyjnych i kosztów transakcji oraz korzyści podatnikom, gdyż to oni w ostatecznym rozrachunku płacą za zakupy publiczne. W ramach projektu zainwestuje się ponad 19 milionów euro w okresie trzech lat, z czego 9,8 mln pochodzić będzie z programu Komisji Europejskiej na rzecz konkurencyjności i innowacji.

„Już teraz elektroniczne procedury zamówień pozwalają przedsiębiorcom ubiegać się o zamówienia udzielane przez największych nabywców w UE, czyli rządom”, stwierdziła Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Poprzez zapewnienie, by ich systemy współpracowały ze sobą, kraje członkowskie pomagają przedsiębiorcom europejskim zdobywać zamówienia publiczne w całej UE. Jest to kluczowy etap na drodze do zakończenia procesu tworzenia jednolitego rynku europejskiego”.

Zamówienia rządowe reprezentują ponad 16% produktu krajowego brutto (PKB) UE, ale wiele firm europejskich, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, nie wykorzystuje tych znacznych możliwości handlowych ze względu na wymóg sporządzenia obszernej dokumentacji w przypadku udziału w przetargach rządowych, szczególnie w kontekście transgranicznym.

Kilka krajów członkowskich już zauważyło, jak bardzo korzystne są elektroniczne procedury udzielania zamówień publicznych, gdyż przynoszą oszczędności kosztów administracyjnych i kosztów transakcji, powstające dzięki wyeliminowaniu faktur i zamówień przesyłanych faksem lub pocztą elektroniczną oraz ograniczeniu konieczności ręcznego wprowadzania danych i czasu spędzanego przez przedsiębiorców na czekaniu w kolejkach, wypełnianiu formularzy i sortowaniu dokumentacji. Jednak mimo że procedury elektroniczne torują drogę prostszemu, bardziej otwartemu i przejrzystemu procesowi udzielania zamówień publicznych na szczeblu krajowym, problemem pozostają nadal zamówienia transgraniczne.

Komisja Europejska współpracuje z Austrią, Danią, Finlandią, Francją, Niemcami, Węgrami i Włochami oraz Norwegią (która jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego), aby umożliwić firmom z jednego kraju udział w przetargach publicznych w innym kraju. Projekt ten nie zastąpi obecnie działających systemów elektronicznych zamówień publicznych, ale raczej rozwinie je, wykorzystując technologie informacyjne i komunikacyjne, tak aby umożliwić im wzajemne komunikowanie się. Pozwoliłoby to na przykład firmie czeskiej lub szwedzkiej na złożenie oferty na zamówienie dla rządu hiszpańskiego lub węgierskiego z taką samą łatwością, jak na zamówienie we własnym kraju.

Rezultaty wykraczają poza kwestie dotyczące oszczędności pieniędzy podatników i uproszczenia procedur: dzięki ustanowieniu równych zasad dla MŚP, które stanowią podstawę gospodarki europejskiej, transgraniczne e-zamówienia mogą zwiększyć konkurencyjność, dając przedsiębiorcom narzędzia dostępu do całego europejskiego rynku usług publicznych. Obecnie w MŚP pracuje 67% osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, reprezentują one 58% obrotów w UE, ale uzyskują jedynie 42% zamówień rządowych.


ŹRÓDŁA

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/139EBFD4228BD901C12574500049326C?OpenARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK