SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


Maj 2008 r. Nagroda dla europejskiej zielonej stolicy roku

Komisja Europejska ustanawiła nową, doroczną nagrodę dla europejskiej zielonej stolicy roku. Będzie ona przyznawana miastu najbardziej przyjaznemu dla środowiska. Podczas inauguracji, która odbyła się 22 maja 2008 r. w brukselskiej siedzibie Komitetu Regionów, komisarz Dimas wraz z Paddym Bourke, burmistrzem Dublina i przewodniczącym Związku Stolic Unii Europejskiej (Union of Capital Cities of the European Union) podpisali deklarację ustanawiającą nagrodę.

Miasta mogą zgłaszać swoje kandydatury do tytułu europejskiej zielonej stolicy roku 2010 i 2011 wypełniając wniosek online. O tytuł mogą rywalizować wszystkie miasta o liczbie mieszkańców powyżej 200 tysięcy. Jury wybierze zwycięzców na lata 2010 i 2011 w kolejnych miesiącach tego roku. Zamierzeniem nagrody jest wsparcie europejskich miast w dążeniu do stania się bardziej atrakcyjnymi i zdrowszymi miejscami, w których „da się żyć”. Ustanowienie nagrody zbiega się z obchodami Światowego Dnia Różnorodności Biologicznej.

Komisarz ds. środowiska Stavros Dimas stwierdził: „Mam nadzieję, że ta nagroda zachęci samorządy i władze lokalne do działań na rzecz poprawy warunków życia w europejskich miastach. Już teraz wiele miast jest bardzo zaangażowanych w ochronę środowiska. Ufam, że nagroda zachęci kolejne do pójścia w ich ślady.”

Poczynając od 2010 r. corocznie jedno europejskie miasto będzie wybierane jako europejska zielona stolica roku. Nagrodę otrzyma miasto, które konsekwentnie dąży do osiągnięcia wysokich standardów ochrony środowiska i jest trwale zaangażowane w ambitne inicjatywy na rzecz poprawy stanu środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, a dzięki promowaniu swoich najlepszych rozwiązań może być wzorem i inspiracją dla innych europejskich miast.

Nagroda dla europejskiej zielonej stolicy roku została pomyślana jako inicjatywa wspierająca i wynagradzająca wysiłki w tej dziedzinie. Będzie ona dowodem, że dane miasto stara się rozwiązywać problemy dotyczące środowiska, i że robi to skutecznie, dzięki czemu zapewnia lepszą jakość życia swoim mieszkańcom i ogranicza obciążenie, jakie stanowi dla globalnego środowiska naturalnego. Nagroda jest zachętą dla miast do wzajemnego inspirowania się i wymiany najlepszych praktyk w ramach przyjacielskiej rywalizacji.

WIĘCEJ INFORMACJI ...

Komisarz ds. środowiska Stavros Dimas stwierdził - Mam nadzieję, że ta nagroda zachęci samorządy i władze lokalne do działań na rzecz poprawy warunków życia w europejskich miastach. Już teraz wiele miast jest bardzo zaangażowanych w ochronę środowiska. Ufam, że nagroda zachęci kolejne do pójścia w ich ślady.

Najbardziej ekologiczne miasta
Poczynając od 2010 r. corocznie jedno europejskie miasto będzie wybierane jako europejska zielona stolica. Nagrodę otrzyma miasto, które konsekwentnie dąży do osiągnięcia wysokich standardów ochrony środowiska i angażuje się w ambitne inicjatywy na rzecz poprawy stanu środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, a dzięki promowaniu swoich najlepszych rozwiązań może być wzorem i inspiracją dla innych europejskich miast.

Miejska Europa
Nagroda dla europejskiej zielonej stolicy roku została pomyślana jako inicjatywa wspierająca i wynagradzająca wysiłki w tej dziedzinie. Będzie ona dowodem, że dane miasto stara się rozwiązywać problemy dotyczące środowiska, i że robi to skutecznie, dzięki czemu zapewnia lepszą jakość życia swoim mieszkańcom i ogranicza obciążenie, jakie stanowi dla globalnego środowiska naturalnego. Nagroda jest zachętą dla miast do wymiany doświadczeń i upowszechniania najlepszych praktyk w ramach przyjacielskiej rywalizacji.

Zielone miasta przyszłości
W staraniach o nagrodę mogą brać udział miasta z 27 państw członkowskich, a także miasta z krajów kandydujących (Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Chorwacja) oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Wszystkie miasta liczące powyżej 200 tysięcy mieszkanców mogą zgłaszać swoje kandydatury do nagrody wypełniając odpowiedni wniosek on-line. Kandydatury będą oceniane na podstawie kryteriów związanych z ochroną środowiska, w tym kryteriów dotyczących zmian klimatu, kwestii transportowych, ochrony powietrza i wody oraz gospodarki odpadami. Termin zgłaszania kandydatur do tytułu za lata 2010 i 2011 upływa 1 października 2008 r. Decyzja jury zapadnie w późniejszym terminie przed końcem tego roku.

W skład jury wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, inicjatywy Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ICLEI - Local Governments for Sustainability), Europejskiej Federacji Transportu i Środowiska (T&E), Związku Stolic Unii Europejskiej oraz Komitetu Regionów.

22 maja 2008 r. – Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej
Inauguracja nagrody dla europejskiej zielonej stolicy roku zbiegła się z tegorocznym Światowym Dniem Różnorodności Biologicznej, a z tym zagadnieniem związane są dwa spośród wskaźników, na podstawie których oceniane będą miasta starające się o nagrodę. Są to dostępność lokalnych publicznych terenów zielonych oraz zrównoważone wykorzystanie gruntów.


ŹRÓDŁA

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/C110355DE461F920C12574520041EEB5?OpenARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK