SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


Czerwiec 2008 r. Ziemia jest jedna – nie zmarnujmy jej!

Zielony Tydzień - doroczna konferencja o polityce środowiskowej UE zorganizowana została w budynku Charlemagne w Brukseli. Tematem obrad była konieczność bardziej zrównoważonego wykorzystania surowców naturalnych w Europie i na świecie. Hasło tegorocznej edycji brzmi "Ziemia jest tylko jedna – nie zmarnujmy jej".

Oprócz 38 sesji konferencyjnych w ramach Zielonego Tygodnia zaplanowano bogaty program imprez towarzyszących, a wśród nich dzisiejsza (3 czerwca) uroczystość, na której komisarz ds. środowiska Stavros Dimas ogłosi zwycięzców Europejskich Nagród dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko. Nominowanych zostało 11 przedsiębiorstw z 7 państw członkowskich. Komisarz Dimas otworzy i zamknie obrady, a udział w nich wezmą wiceprzewodniczący Komisji Günter Verheugen i komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kuneva.

Ludzkość zużywa naturalne zasoby Ziemi w zastraszającym tempie, a jednak niewielu ludzi zdaje sobie sprawę jak szybko postępuje ten proces. Ilość produkowanych przez nas odpadów przewyższa nasze możliwości recyklingu – powiedział komisarz Dimas – Konieczne jest pilne podjęcie działań, by podnieść świadomość społeczną i polityczną w tej kwestii oraz by odwrócić te tendencje. Zielony Tydzień jest dla Komisji i innych unijnych instytucji bezcenną okazją nie tylko do przedstawienia uzasadnienia dla podejmowanych działań, lecz również do wysłuchania, co w tej kwestii mają do powiedzenia inne zainteresowane strony oraz do zaczerpnięcia z bogactwa ich doświadczeń.

3000 – 4000 uczestników

Po ośmiu latach obecności Zielony Tydzień zyskał opinię najważniejszego dorocznego forum, na którym zainteresowane strony mogą toczyć dialog i wymieniać się doświadczeniami, wiedzą i najlepszymi praktykami z zakresu ochrony środowiska. Skupia on około 3000 – 4000 przedstawicieli z różnych szczebli administracji publicznej, międzynarodowych instytucji, świata biznesu, organizacji pozarządowych oraz społeczności naukowych i akademickich. Nadrzędnym celem jest znalezienie najbardziej skutecznych rozwiązań, które umożliwią ochronę europejskiego środowiska naturalnego i poprawę jego stanu teraz i w przyszłości. Wstęp na obrady Zielonego Tygodnia jest wolny i bezpłatny.

Odbywające się pod ogólnym hasłem zrównoważonego zużycia zasobów obrady Zielonego Tygodnia 2008 będą toczyły się w czterech grupach podtematycznych: zasoby a gospodarka odpadami; zrównoważona konsumpcja i produkcja; przyroda i różnorodność biologiczna; oraz zmiany klimatyczne.

38 sesji konferencyjnych obejmie szeroki wachlarz zagadnień: poczynając od planów Komisji dotyczących przeglądu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji po wyzwania związane z gospodarką odpadami na Okupowanych Terytoriach Palestyny, poprzez kwestie takie jak gospodarcze skutki utraty różnorodności biologicznej, zastosowanie zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta w stosunku do produktów, oszczędzanie wody aż po wady i zalety biopaliw.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080603_zielony_tydzien_pl.htmARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK