SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Czerwiec 2008 r. Rusza europejska kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Szacuje się, że co trzy i pół minuty ktoś w UE umiera z przyczyn związanych z pracą. Często można by temu zapobiec, a pierwszym krokiem w tym kierunku jest właściwa ocena ryzyka zawodowego, do czego nawołuje ogólnoeuropejska kampania informacyjna „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.”, zainicjowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Każdy wypadek przy pracy i choroba zawodowa to o jeden wypadek lub chorobę za dużo - mówi Vladimír Špidla, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans. Nawet jeżeli nie wiążą się one z ofiarami śmiertelnymi, konsekwencje te są nie do przyjęcia, zarówno dla zainteresowanych osób, jak i gospodarki. Co roku miliony pracowników w UE ulegają wypadkom, które zmuszają ich do pozostania w domu przez co najmniej trzy dni robocze, co jest ogromnym kosztem dla gospodarki. Ocena ryzyka zawodowego jest kluczem do obniżenia tych wskaźników. Ale to może być tylko pierwszy etap – po nim musi nastąpić realizacja.

Do prowadzenia oceny ryzyka zawodowego zobowiązuje pracodawców w UE Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Na podstawie takiej oceny mogą oni ustalić, jakie działania powinni podjąć, by poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy.

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” przypomina o tym, zgodnie ze wspólnotową strategią na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (2007-2012), która ma na celu ograniczenie wypadków przy pracy w tym okresie o jedną czwartą w całej UE.

Kampania potrwa dwa lata (2008-09) i skupiać się będzie w szczególności na takich sektorach wysokiego ryzyka, jak budownictwo, opieka zdrowotna oraz potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw.

Według dyrektora EU-OSHA Jukki Takali, za pomocą kampanii „Zdrowe miejsca pracy” chcemy zachęcać przedsiębiorstwa do właściwej realizacji oceny ryzyka zawodowego, obejmującej każdą osobę w miejscu pracy. Chcemy promować dobre praktyki, które można wykorzystać w innych miejscach pracy. Takala podkreśla też główne przesłania kampanii: Po pierwsze, ocena ryzyka zawodowego niekoniecznie musi być skomplikowana, zbiurokratyzowana lub stanowić zadanie tylko dla ekspertów. Jest to błędne przekonanie szczególnie powszechne wśród MŚP. Lecz istnieje mnóstwo dostępnych narzędzi (takich jak listy sprawdzające), które pomagają w realizacji tego procesu, a EU-OSHA promuje prostą pięciostopniową metodę. Po drugie, odpowiednia ocena ryzyka zawodowego przynosi też liczne korzyści biznesowe, gdyż przekształcanie miejsc pracy w bezpieczniejsze i zdrowsze pomaga ograniczać absencję i koszty ubezpieczeniowe, a także zwiększa motywację i wydajność pracowników.

Ocena ryzyka zawodowego pomaga wreszcie ograniczać obciążenie narodowych systemów opieki zdrowotnej - mówi Romana Tomc, słoweńska sekretarz stanu ds. pracy, rodziny i spraw społecznych. Obecna i nadchodząca prezydencja UE oraz partnerzy społeczni UE z całej mocy wspierają kampanię, podobnie jak krajowe punkty centralne– zazwyczaj krajowe urzędy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – z wszystkich 27 państw członkowskich. Pokazuje to, że bezpieczeństwo i higiena pracy jest kluczowym zagadnieniem dla europejskiego modelu społecznego- dodaje.

Według statystyk Eurostatu* co roku w Unii Europejskiej w następstwie wypadków przy pracy umiera 5 720 osób. Ponadto Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje**, że kolejne 159 500 pracowników w UE umiera co roku w wyniku chorób zawodowych. Uwzględniając obie te liczby, można przyjąć, że co trzy i pół minuty ktoś umiera w Unii Europejskiej z przyczyn związanych z pracą.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080613_bezpieczenstwo_praca_kampania_pl.htmfacebook